S3-23939.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Groene stroom in een groene stad

Windmolens in Enschede!

17 feb 2006

Robin Wessels, coördinator werkgroep Fysiek
Daphne Dertien-van der Nagel, kandidaat raadslid (nr. 5)
Jelmer van der Zee, fractievoorzitter en lijsttrekker

Download hier de notitie als PDF-bestand (3,2 MB)


Inleiding

Enschede staat bekend als groene stad. Bij een groene stad hoort een groen, dus duurzaam, beleid. Op initiatief van GroenLinks gebruikt de gemeente groene stroom, iets wat veel inwoners van Enschede ook al geruime tijd doen. GroenLinks wil dat in Enschede ook groene stroom opgewekt gaat worden, bij voorkeur met windmolens. In deze notitie wordt verder uitgewerkt waarom het belangrijk is dat Enschede ruimte biedt aan de productie van windenergie. Ook doet GroenLinks een voorstel voor een plek waar windmolens geplaatst kunnen worden. Deze notitie is de inzet van GroenLinks voor een brede maatschappelijke discussie over duurzame energie in Enschede.

Waarom windmolens?

GroenLinks vindt het van groot belang dat ook toekomstige generaties in een schone en duurzame wereld kunnen leven. Vervuiling en uitstoot van schadelijke stoffen moeten daarom zo veel mogelijk worden beperkt. Om deze milieudoelstellingen te verwezenlijken, moet Nederland de verbranding van de fossiele brandstoffen -kolen, gas en olie- voor energieopwekking verminderen en de productie van duurzame energie flink opvoeren. Dat Nederland hier belang aan hecht blijkt uit het feit dat we in het Kyoto-protocol hebben afgesproken de uitstoot van het broeikasgas koolstofdioxide (CO2) te verminderen voor het jaar 2020.

De wind biedt een onuitputtelijke bron van schone energie. Het voordeel van windenergie is dat er geen schadelijke afvalproducten bij vrijkomen en er geen grote risico’s aan verbonden zijn. Bovendien levert een windmolen binnen een half jaar al meer energie op dan de productie heeft gekost. Er kan dus snel milieuwinst worden geboekt.

Een beter milieu begint niet alleen bij jezelf, maar ook bij je eigen stad. GroenLinks vindt dat Enschede haar verantwoordelijkheid moet nemen: niet alleen groene stroom consumeren, maar ook produceren. Windmolens moeten een plek krijgen binnen onze gemeentegrenzen.

Duurzamen ontwikkeling in Enschede

GroenLinks vindt dat Enschede haar groene karakter moet versterken door duurzaam beleid en zorgvuldig multifunctioneel gebruik van de ruimte. Daarom verbindt GroenLinks de inzet op kwalitatieve hoogbouw met experimenten met turby’s. Hierdoor stimuleert Enschede als universiteitsstad het onderzoek naar duurzame energie en kennisintensieve bedrijvigheid. Tegelijkertijd kan worden gewerkt aan bewustwording en draagvlak onder de burgers.

Om op kortere termijn flinke milieuwinst te kunnen boeken en de productie van duurzame energie in Enschede mogelijk te maken, heeft GroenLinks een locatie voor het plaatsen van grote windturbines gezocht. De energieopbrengst van dit soort turbines is van veel variabelen afhankelijk. Op basis van vergelijkend onderzoek is een behoedzame beraming van de mogelijke opbrengst gemaakt. In deze notitie gaat het om een eerste verkenning. De concrete invulling moet in samenspraak met belanghebbenden worden uitgewerkt.

Turby's in the city

GroenLinks zet in op hoogbouw van hoge kwaliteit om de groene ruimte in, maar vooral rond de stad te behouden. Hoge gebouwen vangen veel wind. Er bestaan kleine turbines (turby’s) die stroom opwekken door optimaal gebruik te maken van het specifieke karakter van de wind op hoge gebouwen. Deze nieuwe technologie is volop in ontwikkeling.

Tot nog toe bieden de verschillende varianten een opbrengst waarmee 1 à 2 huishoudens van stroom kunnen worden voorzien. De investeringskosten voor deze turby’s (ongeveer € 10.000 tot € 15.000) kunnen over een termijn van 10 jaar worden terugverdiend. Een voordeel van deze vorm van windenergie is dat het goed met andere functies te combineren is. Deze turby’s veroorzaken praktisch geen geluid en trillingen en kunnen dus zonder bezwaar midden in de stad worden geplaatst, zelfs bovenop woongebouwen.

GroenLinks wil het onderzoek naar deze stadsvriendelijke vorm van windenergie stimuleren en de binnenstad aanwijzen als testlocatie. Er kunnen turby’s geplaatst worden op de in aanbouw zijnde woontoren aan de Boulevard 1945 en ook andere hoogbouwlocaties zijn een optie. Bij plannen voor nieuwe hoogbouw moet het opwekken van duurzame energie al in de ontwerpfase worden meegenomen om tot optimale resultaten te komen.

Windmolens aan de Windmolenweg

GroenLinks Enschede ziet mogelijkheden voor plaatsing van windmolens langs de Windmolenweg, nabij de Marssteden. Deze locatie is aangemerkt als bedrijventerrein en ligt op voldoende afstand van woningen om aan de wettelijke voorwaarden voor plaatsing te voldoen. In Enschede is door de provinciale overheid (nog) geen plek aangewezen als windmolenlocatie, maar de gemeente kan het initiatief nemen om deze procedure in gang te zetten. Het feit dat het plan van onderop komt, zal daarbij als positief signaal worden opgevat.

Aan de Windmolenweg is ruimte voor een productie van ongeveer 8 miljoen kWh per jaar, wat voldoende groene stroom is voor 2500 huishoudens. Voor deze locatie ziet GroenLinks twee mogelijke varianten met vergelijkbare opbrengst. GroenLinks spreekt bewust geen voorkeur uit voor één van de varianten, maar wil de nadere uitwerking in samenspraak met belanghebbenden uitvoeren. Door burgers in een vroeg stadium werkelijk inspraak te bieden, willen we tot een variant komen die op een breed draagvlak kan rekenen.

Variant 'Duet'

In de Duetvariant worden twee windmolens met een masthoogte en rotordiameter van 80 meter als markante herkenningspunten aan de rand van het bedrijventerrein geplaatst. Deze twee molens hebben een vermogen van 2,5 MegaWatt en een jaaropbrengst tussen de 4 en 5 miljoen kWh per stuk. Ze zullen samen tussen de 8 en 10 miljoen kWh leveren, waarmee 2400 tot 3000 huishoudens van groene stroom kunnen worden voorzien.

Variant 'Boulevard 2020'

In de Boulevardvariant zal een serie van 5 windmolens van bescheidener omvang een dynamische lijn langs de Windmolenweg vormen. Deze windmolens met een vermogen van 0,9 MegaWatt hebben een rotordiameter en masthoogte van 50 meter. De totale jaaropbrengst van vijf windmolens zal tussen de 7,5 en 9 miljoen kWh liggen, wat voldoende groene stroom is voor 2300 tot 2700 huishoudens.

Conclusie

Enschede kan een positieve bijdrage leveren aan de noodzakelijke overstap op duurzame energie-opwekking. In de binnenstad moet Enschede de technologische ontwikkeling van kleinschalige windturbines stimuleren. Langs de Windmolenweg kan met grote windmolens in de variant ‘Duet’ of ‘Boulevard 2020’ een productie van ongeveer 8 miljoen kWh worden gerealiseerd, waarmee 2500 huishoudens van groene stroom kunnen worden voorzien.

Plaats reactie

Gerelateerd:

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3