S3-17657.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Vragen

Mondelinge en schriftelijke vragen die ik namens GroenLinks aan het college heb gesteld, alsmede de reacties daarop.

Risicovolle activiteiten in Twentse bodem

6 maart 2015 - Schriftelijke vragen

Risicovolle activiteiten in Twentse bodem
n.a.v. conclusies Onderzoeksraad voor de Veiligheid en pilot stabilisatie zoutcavernes.

Recent concludeerde de Onderzoeksraad voor de Veiligheid dat in Groningen de veiligheid van bewoners ondergeschikt is geweest aan het economisch belang van gaswinning. Ook in Twente zijn er de afgelopen jaren vergunningen verleend voor risicovolle activiteiten in de bodem, namelijk het injecteren van giftig afvalwater in oude gasvelden en het strategisch opslaan van gasolie in zoutcavernes. Bij de vergunningverlening en uitvoering hiervan zijn grotendeels dezelfde partijen betrokken als bij de gaswinning in Groningen. Het onderzoek in Groningen roept daarom de vraag op of de risico's voor volksgezondheid en milieu in Twente wel voldoende in de afweging zijn meegewogen. GroenLinks wil daarom dat de Onderzoeksraad ook de besluitvorming rondom het injecteren van afvalwater en het opslaan van gasolie tegen het licht houdt.

Bomenkap Prins Bernhardpark door ADT

27 dec 2014 - schriftelijke vragen

Op 27 december 2014 stond in de Tubantia een artikel onder de kop "Massale bomenkap Prins Bernhardpark in Enschede." (http://www.tubantia.nl/regio/enschede/massale-bomenkap-prins-bernhardpark-in-enschede-1.4688999)
In dit artikel staat geschreven dat een geheel bosperceel is gekapt terwijl tientallen bomen hadden moeten blijven staan. Ook verderop zijn grote bomen gekapt die moesten blijven staan.

GroenLinks is erg teleurgesteld dat veel bomen ten onrechte zijn gekapt en dat daarmee onnodig schade aan landschap en natuur is gedaan. GroenLinks is blij te lezen dat het ADT in het artikel haar excuses aanbiedt, maar daarmee is de schade nog niet hersteld. GroenLinks roept het college en ADT daarom op de landschappelijke kwaliteit zo spoedig en goed mogelijk te herstellen, bijvoorbeeld door herplant van volwassen bomen.

Mondelinge vragen: NAM pompt giftig afvalwater in Twentse bodem

8 dec 2014 - Mondelinge vragen

RTV-Oost kwam vandaag (1-12-2014) met het bericht dat de NAM giftig afvalwater van Drentse oorsprong in de Twentse bodem opslaat. Het zou gaan om locaties nabij Mander, Tubbergen en Oldenzaal. (http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=204655&cat=1)
Oldenzaal grenst direct aan onze gemeente en ligt hoger dan Enschede. Wij maken ons daarom zorgen over de gevolgen voor onze ondergrond.

Wij hebben hierover de volgende vragen aan het college:

  1. Is de wethouder op de hoogte van deze opslag?
  2. Welke milieuconsequenties kan deze opslag hebben voor Enschede en omgeving?
  3. Welke stappen gaat de wethouder ondernemen om de Enschedese bodem te beschermen?

Janny Joosten (ChristenUnie) en Robin Wessels (GroenLinks)

Mondelinge vragen: Voortgang onderzoek olielekkage Epe (Dld)

17 nov 2014 - Mondelinge vragen

Op 12 april is er olie gelekt uit een zoutcaverne bij Epe, vlak over de grens. GroenLinks heeft daarover schriftelijke vragen gesteld, ook in relatie tot de voorgenomen olieopslag in zoutcavernes onder de Marssteden.

In haar laatste brief schrijft het college: "Het is vooralsnog onduidelijk wanneer de oorzaak achterhaald zal zijn. Wij staan nog steeds op het standpunt, dat dit duidelijk moet zijn, voordat de geplande opslag onder de Marssteden begint."
Ook schrijft het college in deze brief dat de "Veiligheidsregio vanuit haar rol voornemens is het RIVM onderzoek te laten doen naar ongevallen die zich wereldwijd hebben voorgedaan bij opslag van stoffen in zoutcavernes en de gevolgen die daaruit voortvloeiden."

Een definitief rapport over de oorzaak is er 7 maanden na de lekkage nog steeds niet, en de GroenLinks-fractie heeft signalen ontvangen dat een dergelijk rapport er misschien wel helemaal niet komt.

Mondelinge vraag: spoorbrug Noord Esmarkerrondweg

Mondelinge vragen van GroenLinks aan het college, d.d. 1 september 2014

Onlangs is de brug in de Noord Esmarkerrondweg over de spoorlijn naar Gronau vervangen. Doordat in de nieuwe situatie de brug voor het autoverkeer een meter hoger ligt dan de fietsbruggen aan weerszijden, is er een levensgevaarlijke situatie ontstaan: Auto's en fietsers kunnen elkaar zeer slecht zien. Dit heeft de afgelopen weken al geleid tot diverse aanrijdingen tussen auto en fiets. GroenLinks maakt zich grote zorgen over de ontstane situatie en de veiligheid van de vele fietsers die van deze route gebruik maken. Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat het echt mis gaat en er een zwaargewonde of erger te betreuren is.

GroenLinks heeft hierover de volgende vragen:

Mondelinge vragen: structuurvisie schaliegas

13 juni 2014 - Mondelinge vraag

(stedelijke commissie 16 juni)

Op dit moment hebben de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu een conceptnotitie structuurvisie schaliegas ter inzage gelegd. Een ieder is in de gelegenheid tot woensdag 9 juli 2014 zienswijzen in te dienen.

GroenLinks Enschede heeft in de afgelopen jaren meermaals aandacht gevraagd voor de risico's van schaliegaswinning. Onder meer door het indienen van moties op 7 november 2011 en 11 november 2013. In november 2011 gaf het toenmalige college aan onze zorgen te delen en met een visie te komen zodra zich ontwikkelingen in zouden voordoen. Omdat er geen verdere reactie kwam heeft GroenLinks 2 jaar later opnieuw een motie ingediend, maar kreeg echter geen steun van de gemeenteraad omdat er volgens andere fracties geen actuele noodzaak was.

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3