S3-23939.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Beschikbaarheid en betaalbaarheid sociale huurwoningen in Enschede

27 maart 2015 - Schriftelijke vragen

De GroenLinks-fractie heeft de afgelopen maanden vanuit onze achterban en ook na onze oproep medio februari, vele signalen gekregen van mensen die moeite hebben in Enschede een geschikte en betaalbare huurwoning te vinden. Ook hebben we uit verschillende wijken verhalen gehoord dat een nieuwe huurder vaak €100 tot €200 meer aan maandelijkse huur moet betalen dan de huurder die daarvoor in dezelfde woning zat, zonder dat er in de tussentijd substantiële verbeteringen aan de woning zijn doorgevoerd. We hebben daarnaast diverse verhalen gehoord van mensen die om uiteenlopende reden grote moeite hadden een geschikte huurwoning te vinden en soms jarenlang hebben moeten zoeken.

De GroenLinks fractie heeft de afgelopen maanden met enige regelmaat het aanbod van de drie corporaties in Enschede via internet bekeken. Ons is daarbij opgevallen:
- Slechts 1 op de 3 woningen die op de websites van de corporaties staan aangeboden hebben een rekenhuur onder de liberalisatiegrens (1)
- Dit 'goedkopere' deel van het woningaanbod aanbod bestaat vooral uit appartementen. Slechts 1 op de 3 woningen die onder de liberalisatiegrens worden aangeboden is een eengezinswoning.
- De meeste eengezinswoningen die onder de liberalisatiegrens worden aangeboden, hebben een rekenhuur boven de aftoppingsgrens (1).
- Het is niet uitzonderlijk als er op een eengezinswoning onder de liberalisatiegrens ruim 300  reacties komen en op een betaalbaar appartement tussen de 100 en 200 reacties.

In januari en februari verschenen er in de landelijke media diverse berichten (2) waarin werd geschreven dat het aantal betaalbare huurwoningen de afgelopen jaren enorm is afgenomen, sociale huurwoningen steeds vaker tegen een huurprijs vlak onder de liberalisatiegrens worden aangeboden, corporaties de huren vaak fors omhoog doen als er een nieuwe huurder komt en dat steeds meer huurders in financiële problemen komen.
Nog afgelopen week schreef wethouder Hans van Agteren in een brief aan de raad, n.a.v. de problematiek met omzettingsvergunningen en de nieuwe landelijke huisvestingswet, dat er in Enschede geen schaarste aan goedkope woonruimte zou zijn. Woensdagochtend schreef Domijn in een persbericht dat de corporatie voor 90% van haar huurders dit jaar een minimale huurverhoging rekent (slechts 1% inflatiecorrectie) omdat ze steeds vaker van hun huurders horen dat ze moeite hebben om rond te komen. GroenLinks is erg blij dat Domijn dit jaar de huurverhoging beperkt, maar ziet tegelijkertijd haar zorgen bevestigd dat steeds meer huurders het financiële water aan de lippen staat.

GroenLinks heeft hierover de volgende vragen aan het college:

1. Welke afspraken heeft de gemeente met de corporaties gemaakt om te zorgen dat er binnen Enschede voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar zijn?

2. Hoe monitort de gemeente de sociale huurmarkt en de gemaakte afspraken?

3. Herkent het college de volgende door GroenLinks en in de media genoemde signalen?
a. het aantal betaalbare huurwoningen is de afgelopen jaren afgenomen.
b. steeds meer huurwoningen worden vlak onder de liberalisatiegrens aangeboden.
c. corporaties doen de huur vaak fors omhoog als er een nieuwe huurder komt.
d. steeds meer huurders komen in financiële problemen.

4. Indien het college één of meerdere van deze signalen heeft herkend, wat heeft het college er dan aan gedaan om de geconstateerde problemen weg te nemen of in ieder geval te verzachten?

5
a. Hoeveel woningzoekenden staan er bij de corporaties (en indien bekend bij particuliere verhuurders) ingeschreven?
b. Hoe heeft dit aantal woningzoekenden zich het afgelopen decennium ontwikkeld?
c. Welke conclusies trekt het college uit deze cijfers?

6
a. Hoe lang staat een woningzoekende gemiddeld ingeschreven voordat hij of zij een geschikte sociale huurwoning krijgt toegewezen? Welk percentage van de woningzoekenden heeft binnen 3 maanden een geschikte woning en welk percentage heeft langer dan een jaar nodig om een woning te vinden?
b. Hoe heeft deze lengte van de zoektijd zich het afgelopen decennium ontwikkeld?
c. Welke conclusies trekt het college uit deze cijfers?

7
a. Hoeveel huurwoningen onder de liberalisatiegrens komen er maandelijks beschikbaar?
b. Hoe heeft dit aanbod zich het afgelopen decennium kwantitatief ontwikkeld?
c. Welke conclusies trekt het college uit deze cijfers?

8
a. Wat is de gemiddelde huurprijs waarvoor vrijkomende sociale huurwoningen worden aangeboden en hoe is het aanbod verdeeld over verschillende prijsniveau's? (bijvoorbeeld onder de kwaliteitskortingsgrens, tussen kwaliteitskortingsgrens en aftoppingsgrens, tussen aftoppingsgrens en liberalisatiegrens)
b. Hoe heeft deze huurprijs waarvoor de beschikbare huurwoningen worden aangeboden zich het afgelopen decennium ontwikkeld?
c. Welke conclusies trekt het college uit deze cijfers?

9
a. Hoe is het sociale huurwoningaanbod onderverdeeld over verschillende woningtypen? (bijvoorbeeld eengezinswoning, appartement met 1 slaapkamer, appartement met 2 of meer slaapkamers, seniorenwoning of -appartement, overig)
b. Hoe heeft deze verdeling zich het afgelopen decennium ontwikkeld?
c. Welke conclusies trekt het college uit deze cijfers?

10
a. Is het college van mening dat er in Enschede voldoende betaalbare sociale huurwoningen beschikbaar zijn voor woningzoekenden?
b. Is het college van mening dat de sociale huurmarkt in Enschede goed genoeg functioneert om woningzoekenden binnen een redelijke tijd aan een geschikte en betaalbare huurwoning te kunnen helpen?


(1)
De huurtoeslag kent een aantal schijven. Voor het deel van de huur boven de zogenaamde kwaliteitskortingsgrens (€403,06) wordt slechts 65% door de huurtoeslag vergoed. Het deel van de huur boven de aftoppingsgrens (€576,87 voor één- en tweepersoonshuishoudens, €618,24 voor grotere huishoudens) wordt in de meeste gevallen helemaal niet door de huurtoeslag vergoed. Dit deel van de huur moeten huurders dus geheel uit eigen zak bekostigen. Woningen met een rekenhuur boven de liberalisatiegrens (€710,68) komen in het geheel niet in aanmerking voor huurtoeslag. Een woning met een rekenhuur van €680 kost een driepersoonshuishouden met recht op huurtoeslag dus €120 per maand meer dan een woning met rekenhuur van €450.

(2)
zie onder andere:
http://www.woonbond.nl/nieuws/3659
http://www.ad.nl/ad/nl/5597/Economie/article/detail/3835888/2015/01/23/Huur-nieuwe-bewoner-fors-hoger.dhtml

Plaats reactie

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3