S3-18086.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Ontwikkeling duurzaamheidsbeleid in Enschede

14 mrt 2011 - Schriftelijke vragen

Jelle Kort en Robin Wessels

In het beleid van de gemeente is helder vastgelegd dat werk gemaakt moet worden van duurzaamheid. Het doel is 30% CO2 reductie in 2020. In de visie "Nieuwe energie voor Enschede" zijn diverse doelstellingen geformuleerd. GroenLinks heeft van wethouder Van Hees signalen ontvangen over activiteiten die nog niet bij de hele gemeenteraad bekend zijn en vraagt zich af hoe door het College aan duurzaamheid gewerkt wordt en met welke resultaat. GroenLinks stelt hierover schriftelijke vragen aan het College, onder het motto "GroenLinks steekt de thermometer er in". De inzet van WWB’ers in het kader van duurzaamheidsbeleid zou het Rijk ertoe kunnen brengen extra subsidie te verstrekken aan de gemeente. GroenLinks heeft van wethouder Van Hees begrepen dat het College hiermee bezig is.

 1. Wat zijn precies de voornemens van het College en wat is op dit moment de stand van zaken?
 2. Zijn er nog andere ontwikkelingen m.b.t. het duurzaamheidsbeleid waarover het College de Raad nog niet heeft geïnformeerd?
 3. Wat is de huidige stand van zaken m.b.t. de stadsdistributie voor de binnenstad?

Eerder is gebleken dat er weinig gebruik werd gemaakt van de energiebesparingslening in Enschede. Apeldoorn kende hetzelfde probleem en daar worden sinds enige tijd betere resultaten geboekt met een totaalpakket geheten "uw woning in de watten".

 1. Is het beleid in Enschede op vergelijkbare wijze verbeterd en wat zijn op dit moment de resultaten?

Door diftar kan de restafvalstroom worden verminderd, met een positief milieu-effect en de kosten voor afvalverwerking worden lager. Dat betekent tevens lagere lokale lasten voor de burger, volgens het principe de vervuiler betaalt. In o.a. Apeldoorn wordt hiermee succes geboekt, waarbij de grijze otto is behouden. Voor de zomer komt het College met voorstellen voor nieuw afvalbeleid.

 1. Is voor het College diftar nog als optie in beeld en per wanneer zou dit na instemming van de gemeenteraad op zijn vroegst ingevoerd kunnen worden?
 2. Is het College met GroenLinks van mening dat via diftar de kosten voor de burger kunnen worden verlaagd volgens het principe "de vervuiler betaalt"?

Doordat leningen kunnen worden afgelost met de opbrengst van energiebesparing, kan duurzaam worden geïnvesteerd tegen lage kosten of met winst. Behalve via de energiebesparingslening, kan deze gedachte bijvoorbeeld ook via een gemeentelijk fonds duurzame ontwikkelingen in de hand werken (o.a. in het gemeentelijk vastgoed.)

 1. Op welke manier(en) wordt de genoemde gedachte nu en in de toekomst door het College toegepast?

Via specifieke projecten kunnen waarschijnlijk meer (Europese) subsidies worden binnengehaald dan tot nu toe is gebeurd in Enschede, bijvoorbeeld door een wijk of een bedrijventerrein (bijv. Kennispark) energieneutraal te maken.

 1. Op welke manier speelt het College in op subsidiemogelijkheden voor duurzame projecten en welke specifieke projecten lopen op dit moment en/of zijn in voorbereiding?

In de stadsdelen wordt in de jaarplannen gesproken over het ondersteunen van bewonersinitiatieven op het gebied van duurzaamheid.

 1. Wat houdt deze ondersteuning in en op welke manier wil het College deze laten aansluiten bij het stedelijke duurzaamheidsbeleid?

Er wordt dit jaar in Utrecht vanuit de lucht een 'warmtescan' uitgevoerd waarmee op detailniveau is te zien welke daken veel warmte uitstralen vanwege slechte isolatie. Deze scan moet als een 'vertrekpunt' dienen om met particulieren of bedrijven te gaan praten over energiebesparende maatregelen. De gemeente Utrecht gaat onderzoeken of het juridisch mogelijk huizenbezitters een aanschrijving te sturen die hen verplicht hun woning energiezuiniger te maken als zij dit niet vrijwillig doen. Dit staat in het gemeentelijke Programma Utrechtse Energie 2011 - 2014. De aanschrijving wordt al gebruikt om woningbezitters die hun pand ernstig verwaarlozen tot opknappen te dwingen. Om hoeveel woningbezitters het gaat, hoe groot de verplichte investering is en welke sanctie staat op het niet opvolgen van het gemeentelijk bevel, moet nog worden onderzocht. Ook in Enschede zijn veel woningen en bedrijfsgebouwen, met name die zijn gebouwd voor 1980, slecht geïsoleerd. De gemeente Utrecht gaat strenger handhaven op de wet milieubeheer met de inzet van meer handhavers. Die gaan jaarlijks zeker vijftig bedrijven verplichten energiemaatregelen te nemen die zich binnen vijf jaar terug moeten verdienen.

 1. Is het College bereid deze Utrechtse aanpak over te nemen ten aanzien van de aanschrijving en ten aanzien van de strengere handhaving op de Wet milieubeheer?
 2. Hoe staat het met de vermindering van de CO2-uitstoot in Enschede: Is sprake van een dalende lijn en worden de in ‘Nieuwe energie voor Enschede’ gestelde doelen door het College nog steeds haalbaar geacht?
 3. Hoeveel duurzame energie wordt er in Enschede momenteel geproduceerd en welk percentage van het totale energieverbruik in de gemeente is dit?
 4. Welke initiatieven tot duurzame energie-opwekking zijn er tot nu toe genomen en welke zijn in voorbereiding?
 5. Hoe ontwikkelt zich het energiegebruik door de gemeentelijke organisatie en welk percentage hiervan is duurzaam opgewekt?
 6. Hoe zijn de gebouwen in gemeentelijk beheer verdeeld over de verschillende energielabels en welke investeringen zijn nodig om betreffende gebouwen minimaal op een B-label te krijgen?
 7. Hoe en op welke termijn wordt door het College gewerkt aan het energiezuiniger maken van het gemeentelijk vastgoed?
 8. Hoe ver zijn de afspraken met woningcorporaties betreffende het energiezuiniger maken van hun voorraad?
 9. In hoeverre zijn er afspraken gemaakt met de grotere bedrijven (vooral bedrijven die veel energie gebruiken) in de stad om energie te besparen en welke mogelijkheden ziet het College om dergelijke afspraken in de toekomst te maken?
 10. In veel steden zie je steeds meer groene daken, echter in Enschede nog nauwelijks. Groene daken zijn zowel gunstig voor het energiegebruik van een gebouw, maar ook voor de waterhuishouding in de stad en de ecologische waarde (o.a. vogels, vlinders, insecten). Is er in Enschede een groene-daken beleid en zo nee, is het College van plan dit te maken?
 11. Welke gemeentelijke gebouwen zijn geschikt om van groene daken te voorzien?

Plaats reactie

Gerelateerd:

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3