S3-08413.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Raad en commissies

Mijn voorbereide bijdragen aan de belangrijkste discussies in gemeenteraad en commissies.

Wat ik daadwerkelijk in de commissie- of raadsbehandeling heb gezegd kan van de voorbereide inbreng afwijken, onder andere omdat een thema in een (interruptie-)debat al aan de orde is geweest, het punt door meerdere fracties al is genoemd of omdat ik mijn bijdrage heb moeten inkorten vanwege tijdsdruk.

Alle raads en commissiedebatten zijn na te luisteren, en bij raadsdebatten ook na te kijken, via Raad in Beeld op de gemeentelijke website.

Commissie: Meedoen en Thuisvoelen

24 okt. 2016 - Stedelijke Commissie

Een welvarend land als het onze heeft de morele plicht om mensen in nood te helpen. Om en veilig thuis te bieden voor mensen die oorlog en geweld ontvluchten. Menselijkheid en hulpvaardigheid zouden voor GroenLinks dan ook het fundament onder het actieplan "Meedoen en Thuisvoelen" moeten zijn. En het actieplan lezend gaat dat ook grotendeels deel op.

Gelukkig is ook deze raad van mening dat wij als stad een taak hebben vluchtelingen, mensen in nood, op te vangen. Daarom hebben wij als stad een locatie aangeboden voor een AZC, hebben we de noodopvang in het Wegenerpand, voldoen we ieder jaar aan de taakstelling mbt huisvesting statushouders, en mogen we nu ook over de visie "Meedoen en Thuisvoelen" spreken.

Commissie: Beeldkwaliteitsplan Hornbach

11 okt. 2016 - Stadsdeelcommissie Oost

Het voorliggende beeldkwaliteitplan geeft naar mijn mening onvoldoende garantie dat er op deze plek, de entree van Enschede, geen standaard oranje-lila doos komt te staan. Het gaat om één van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste, zichtlocatie van Enschede. Hier moet architctonische en ruimtelijke kwaliteit komen, iets veel beters dan de standaard Hornbach-vestigingen.

Commissie: Brief AZC Eschmarkerveld

10 okt. 2016 - Stedelijke Commissie

GroenLinks heeft dubbele gevoelens bij de bekendmaking dat het AZC Eschmarkerveld definitief van de baan is. De omwonenden hebben de duidelijkheid en de uitkomst die een groot deel van hun wenste. Maar tegelijk zitten vele vluchtelingen in o.a. Griekenland en Turkije nog in uiterste onzekerheid over hun toekomst, en verblijven velen van hen onder mensonterende omstandigheden. Het COA mag concluderen dat er voldoende capaciteit is voor de rest van 2016 en 2017 - een boude uitspraak overigens, en Rutte mag blij zijn dat de toestroom van vluchtelingen naar Nederland aanzienlijk is verminderd. Maar het vluchtelingen'probleem' is nog lang niet opgelost.

Commissie: Structuurvisie luchthavengebied

10 okt. 2016 - Stedelijke Commissie

GroenLinks is teleurgesteld in deze structuurvisie, die weinig meer omhelst dan een opsomming van de al bekende plannen en wensen voor het gebied, aangevuld met de tien spelregels van het Kwaliteitsteam. Daardoor komt geen integraliteit, geen symbiose tussen functies tot stand. Dat is een fundamentele tekortkoming van deze visie.

Zomernota : duurzame leefomgeving

4 juli 2016 - Stedelijke Commissie

Om te beginnen wil ik een aantal complimenten uitdelen. Ten eerste voor de inzet van het college om meer grip op onze bodem te krijgen en de kritische houding omtrent risicovolle activiteiten in de Twentse bodem. Verder voor de inzet om in beleid en uitvoering, zoals onderhoud openbare ruimte, meer oog te hebben voor biodiversiteit. Ook is GroenLinks erg te spreken over de vele ambtelijke inzet op duurzaamheid en de grote stappen die zijn gezet in het verduurzamen van de interne organisatie. Duurzaamheid lijkt in de organisatie steeds meer te leven.

Maar helaas moet GroenLinks ook constateren dat het op veel vlakken tergend langzaam gaat om de broodnodige stappen voorwaarts te zetten.

MPG 2016

11 april 2016 - Stedelijke Commissie

Sinds de raadsenquête grondbeleid is er echt een kentering in ons grondbeleid tot stand gekomen. Het grondbeleid is steeds beter georganiseerd, met ruimte voor een kritische blik, realistische parameters en steeds betere en realistischer prognoses. Als gevolg van het verleden staat het Grondbedrijf er nog steeds zeer slecht voor, met een fors negatieve reserve en een nihile weerstandscapaciteit. Daardoor drukken de risico's van het grondbedrijf nog steeds zwaar op de gemeentelijke begroting. We zijn de goede weg ingeslagen, maar zijn nog lang niet uit het dal.

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3