S3-23939.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Raad en commissies

Mijn voorbereide bijdragen aan de belangrijkste discussies in gemeenteraad en commissies.

Wat ik daadwerkelijk in de commissie- of raadsbehandeling heb gezegd kan van de voorbereide inbreng afwijken, onder andere omdat een thema in een (interruptie-)debat al aan de orde is geweest, het punt door meerdere fracties al is genoemd of omdat ik mijn bijdrage heb moeten inkorten vanwege tijdsdruk.

Alle raads en commissiedebatten zijn na te luisteren, en bij raadsdebatten ook na te kijken, via Raad in Beeld op de gemeentelijke website.

Commissie: Ontsluiting Rutbeek

7 okt. 2014 - Stadsdeelcommissie Zuid

In de commissievergadering van 4 maart was ik één van de commissieleden die nadrukkelijk om een uitbreiding van het onderzoek naar de verschillende ontsluitingsvarianten heeft gevraagd, zodat ook de variant die door de omwonenden wordt aangedragen als alternatief wordt meegewogen.
Afgelopen maand werd dit nieuwe rapport opgeleverd, en het lezen daarvan riep bij mij diverse vragen en twijfels op, met name omtrent de twee criteria die van doorslaggevend belang bleken te zijn: de stikstofdepositie en exploitatie. Anderhalve week geleden heb ik daarom een reeks technische vragen gesteld waarvan ik de beantwoording gisteren ontving.

Commissie: Nota evenementenbeleid

22 sept 2014 - Stedelijke commissie

Volgens het dictum van het raadsvoorstel besluiten we vanavond alleen over het aanpassen van enkele artikelen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), met als doel 'Het voorkomen van onduidelijkheid wat nu precies onder een evenement moet worden verstaan.' Als we ons daartoe beperken zijn we snel uitgesproken en was dit al lang een hamerstuk geweest.

Echter, naast de betreffende artikelen van de APV liggen als bijlagen ook een nieuwe Nota Evenementenbeleid, een nieuw toetsingskader voor vergunningsverlening en een nieuw toetsingskader voor subsidieverstrekking op tafel. En daar valt zeker het één en ander over te zeggen, zoals ook blijkt uit het grote aantal insprekers dat zojuist het woord heeft gevoerd.

Commissie: olielekkage

16 juni 2014 - Stedelijke commissie

GroenLinks maakt zich grote zorgen over de gevolgen van de olielekkage bij het Aamsveen en over de risico's van de voorgenomen opslag van dieselolie in Enschedese zoutcavernes. GroenLinks is van mening dat gemeenteraad en burgers onvoldoende zijn ingelicht over de mogelijke risico's die opslag van olie in zoutcavernes met zich meebrengt, want de afgelopen jaren werd ons steeds voorgehouden dat opslag van olie in cavernes veilig en zonder (noemenswaardige) risico's is. De recente lekkage over de grens maar ook de vele rampen die zich wereldweid met zoutcavernes hebben voorgedaan, plaatsen grote vraagtekens bij de veiligheid van olieopslag in zoutcavernes.
Gezien de grote risico's voor milieu en volksgezondheid is GroenLinks van mening dat de plannen moeten worden teruggedraaid en vinden we dat gemeente en college al het mogelijke moeten doen om de opslag alsnog tegen te gaan.

Commissie: evenementenbeleid

16 juni 2014 - Stedelijke commissie

Een afwisselend aanbod aan evenementen, voor elk wat wils, is belangrijk voor de uitstraling en aantrekkelijkheid van onze stad. Echter, evenementen kunnen ook voor overlast zorgen in de vorm van onder meer verkeer, geluid en vervuiling. Een goed evenementenbeleid met bijbehorend afwegingskader, dat zorgt voor een bruisende stad en tegelijkertijd de leefbaarheid in het oog houdt, is daarom van groot belang.
GroenLinks kan zich op veel punten vinden in het voorliggende evenementenbeleid, dat grotendeels een voortzetting is van de voorgaande jaren. Het is goed te zien dat de uitvoeringsregels voor speciale evenementen, opgesteld n.a.v. schriftelijke vragen die ik in 2010 heb gesteld n.a.v. het TMF-festival, als bijlage bij het toetsingskader zijn opgenomen.
Toch zijn er in onze ogen nog een aantal kanttekeningen bij het voorliggende evenementenbeleid en toetsingskader te plaatsen: bereikbaarheid, randvoorwaarden voor de ADT-locaties en de keuze bepaalde locaties wel of niet als evenementenlocatie aan te wijzen.

Meerjarenperspectief grondbedrijf 2014

1 juni 2014 - Stedelijke commissie

Voor ons ligt het eerste MPG, meerjarenperspectief grondbedrijf, van de nieuwe raadsperiode. In de afgelopen vier jaar heb ik namens GroenLinks de jaarlijkse verslagen en prognoses van het grondbedrijf kritisch in de raad besproken, en o.a. aandacht gevraagd voor het gebruik van realistische parameters en prognoses.
Sinds Grip op Grond is er veel verbeterd binnen gemeente en specifiek grondbedrijf. Met de stedelijke koers is een groot deel van de projectportefeuille op met name woningbouw afgeschreven en er wordt een voorzichtige en realistischer beleid gevoerd. O.a. het nieuwe grondprijsbeleid, het ingestelde expertpanel, de de jaarlijkse taxatie dragen bij aan een inzichtelijker en meer waarheidsgetrouw beeld. GroenLinks is tevreden met de manier waarop de lessen van Grip op Grond in het grondbedrijf zijn verwerkt.

Raad: Bedrijventerreinenvisie Netwerkstad Twente

10 maart 2014 - Gemeenteraad

De second-opinion van OTB onderstreept grotendeels de kritiek die ik ij december al de bedrijventerreinenvisie heb geuit: de vraag wordt te hoog ingeschat en het aanbod te laag.
De raadsenquête schreef in haar aanbeveling onder meer: "Omdat de markt structureel is veranderd zijn prognoses op basis van het verleden niet meer maatgevend." De voorliggende prognoses zijn echter nog steeds gebaseerd op scenario's die het CPB voor de crisis heeft opgesteld. Ook bij het gebruikte rekenmodel zijn kanttekeningen te plaatsen. OTB schrijft hierover: "Het feit dat een relatief kleine aanpassing van regionale component een relatief groot effect heeft op de berekende ruimtevraag geeft wel een inherente zwakte van het model aan."
Meer dan genoeg reden om de prognoses van de bijgestelde bedrijventerreinenvisie met flink wat korrels zout te nemen.

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3