S3-08405.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Raad en commissies

Mijn voorbereide bijdragen aan de belangrijkste discussies in gemeenteraad en commissies.

Wat ik daadwerkelijk in de commissie- of raadsbehandeling heb gezegd kan van de voorbereide inbreng afwijken, onder andere omdat een thema in een (interruptie-)debat al aan de orde is geweest, het punt door meerdere fracties al is genoemd of omdat ik mijn bijdrage heb moeten inkorten vanwege tijdsdruk.

Alle raads en commissiedebatten zijn na te luisteren, en bij raadsdebatten ook na te kijken, via Raad in Beeld op de gemeentelijke website.

Raad: Usseler Es

8 dec 2014 - Gemeenteraad

Zoals ik in commissievergadering al aangaf, vindt GroenLinks het voorliggende raadsvoorstel onverantwoord. Het college stelt voor een besluit over de toekomst van de Usseler Es tot de volgende raadsperiode voor ons uit te schuiven. Dat gaat lijnrecht in tegen het principe van een financieel duurzaam en solide beleid waar deze coalitie, onder leiding van D66, voor zegt te staan. Het voorstel om een besluit voor ons uit te schuiven betekent namelijk dat er 5,6 miljoen euro extra gemeenschapsgeld in de grondexploitatie moet worden gestopt. Geld dat we nooit zullen terugverdienen.
Hierdoor wordt het in 2018 nog moeilijker de gronden alsnog af te schrijven of een alternatief scenario te ontwikkelen. Bijvoorbeeld het plan "de samenleving aan zet", waar de gemeenteraad een jaar geleden erg enthousiast over was. Helaas is er aan dat plan nog geen vervolg gegeven.

Commissie: Beleidsvisie externe veiligheid

1 dec 2014 - Stedelijke commissie

De beleidsvisie beschijft hoe wij als gemeente omgaan met risico's ten gevolge van fysieke activiteiten: de opslag, de productie, het gebruik en het vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving. Grotendeels gaat het om een actualisering van onze vorige beleidsvisie, omdat diverse landelijke regels zijn aangepast. Daarnaast heeft het college dit moment gebruikt om een gemeentelijk verbod in te voeren op het uitbreiden van bestaande of vestigen van nieuwe vuurwerkbedrijven. Dit vanwege de grote maatschappelijke bezorgdheid die is ontstaan door de vuurwerkramp. GroenLinks kan hiermee instemmen.

Commissie: Bestemmingsplan luchthavengebied Noord

1 dec 2014 - Stedelijke Commissie

Met het voorliggende bestemmingsplan wordt de vestiging van de Twente Safety Campus juridisch vastgelegd. Tot nu toe is voor deze activiteit een tijdelijke vergunning afgegeven. GroenLinks zal nu geen oordeel over de wenselijkheid van deze Safety Campus op deze locatie geven. Pas wanneer er een totaalvisie op het gehele luchthavengebied ligt, kan GroenLinks bekijken of wij de Safety Campus binnen deze visie en op deze locatie passend vinden.

 

Grondexploitatie Usseler Es 2014

24 nov 2014 - Stedelijke commissie

In het coalitieakkoord van D66, BBE, VVD, CDA en CU wordt uitgebreid geschreven over de noodzaak van een financieel duurzaam en solide beleid. Waar mogelijk worden reserves aangevuld en risico's verminderd.

Ook GroenLinks heeft de afgelopen jaren veelvuldig gepleit voor een meer verantwoord financieel beleid met minder risico's. We zijn daarom in het algemeen zeer te spreken over het financieel solide beleid dat deze coalitie voorstaat.

Echter, op één belangrijk onderwerp stuurt de coalitie 180 graden de andere kant op, en gaat dus lijnrecht in tegen het idee van een financieel duurzaam en solide beleid: De Usseler Es.

Commissie: Aanvulling gemeentelijke monumentenlijst

17 nov 2014 - Stedelijke commissie

Zojuist hebben we het al gehad over de structuurvisie cultuurhistorie en het belang van een goed erfgoedbeleid in het algemeen.
Onderdeel van een goed erfgoedbeleid is het beschermen van waardevolle panden door deze op de monumentenlijst te plaatsen.

Bij de bespreking van de programmabegroting op 15 november 2010 heeft de raad unaniem een motie aangenomen, waarin het college onder andere werd opgeroepen "de aanvullende lijst van Het Oversticht op korte termijn aan de Raad ter besluitvorming voor te leggen;"
Ruim 2 jaar later, op 10 december 2012, heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de nota "Erfgoed 21," het nieuwe erfgoedbeleid van Enschede. Ondereel hiervan was het voorstel om de gemeentelijke monumentenlijst aan te vullen met een 12-tal naoorlogse panden, naar aanleiding van het onderzoek door het Oversticht.
Nog eens 2 jaar later, op 28 oktober 2014, stuurde het college een brief naar de raad met het collegevoornemen de 12 bewuste panden toch niet aan de monumentenlijst toe te voegen.

Commissie: Structuurvisie cultuurhistorie

17 nov 2014 - Stedelijke commissie

GroenLinks heeft altijd grote waarde gehecht aan ons erfgoed en onze cultuurhistorie. Deze zijn essentieel onderdeel van onze gemeente en bepalen deels onze identiteit, eigenheid en imago. Een goede bescherming van cultuurhistorisch waardevolle objecten, panden en gebieden is daarom van groot belang voor onze stad. Om toekomstige generaties te kunnen laten genieten van al het moois dat onze gemeente te bieden heeft, maar ook voor de uitstraling en aantrekkelijkheid van onze stad voor o.a. nieuwe bewoners en bedrijven.

In deze tijd van globalisering wordt juist de eigenheid, het onderscheidend vermogen van stad en regio, van steeds groter belang. Een goed erfgoedbeleid kan daarin een belangrijke rol spelen.

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3