S3-48985.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Raad en commissies

Mijn voorbereide bijdragen aan de belangrijkste discussies in gemeenteraad en commissies.

Wat ik daadwerkelijk in de commissie- of raadsbehandeling heb gezegd kan van de voorbereide inbreng afwijken, onder andere omdat een thema in een (interruptie-)debat al aan de orde is geweest, het punt door meerdere fracties al is genoemd of omdat ik mijn bijdrage heb moeten inkorten vanwege tijdsdruk.

Alle raads en commissiedebatten zijn na te luisteren, en bij raadsdebatten ook na te kijken, via Raad in Beeld op de gemeentelijke website.

Projectafwijkingsbesluit De Strip

23 maart 2015 - Gemeenteraad

Hoewel de coalitiepartijen en het PvdA zojuist anders willen doen voorkomen, gaat deze avond gaat toch echt over meer dan alleen een proces op gang brengen. Met het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen zeg je als raad geen bedenkingen bij het voorliggende projectafwijkingsbesluit te hebben en dit voorstel dus volledig te steunen, inclusief geluidsnormen en alle activiteiten die hierin mogelijk worden gemaakt. Instemmen met dit raadsvoorstel is wel degelijk een politieke uitspraak waar wat GroenLinks betreft een degelijke belangenafweging aan ten grondslag dient te liggen.

Laten we duidelijk zijn: GroenLinks is niet tegen activiteiten die gebruik maken van de bestaande bebouwing en infrastructuur op de Strip of andere onderdelen van het voormalige luchthaventerrein. Wel is GroenLinks van mening dat mogelijke activiteiten op deze terreinen aan een aantal strenge voorwaarden moeten voldoen, zoals passend in het landschap, geen negatieve gevolgen voor natuur en ecologie, geen onevenredige overlast voor omgeving en omwonenden. Met geen onevenredige overlast bedoelen we onder meer zo min mogelijk geluidsoverlast en lichtvervuiling en geen sterke verkeersaantrekkende werking. GroenLinks heeft ook al eerder aangegeven deze locatie - midden in het buitengebied - niet geschikt te vinden voor grootschalige evenementen.

Commissie: mobiliteitsprojecten

9 maart 2015 - Stedelijke commissie

GroenLinks kan instemmen met de projecten waarvoor nu concreet budget wordt aangevraagd (punt 2 van het raadsvoorstel). Het gaat hier met name om projecten die uitvoering geven aan de gemeentelijke fietsvisie, een visie waar GroenLinks volledig achter staat.
GroenLinks heeft wel moeite met de meerjarige prioriteringslijst mobiliteitsprojecten en kan er niet mee instemmen deze in de voorliggende vorm vast te stellen (punt 1 van het raadsvoorstel). Hoewel de NOEK (Noordelijke Ontsluiting Enschede Kennispark) niet meer als zodanig op de lijst staat genoemd, lijkt dit echter vooral een cosmetische verandering. Het voor de NOEK begrote bedrag van 4,5 miljoen euro staat nu onder de noemer Verbetering ontsluiting Enschede Kennispark op de lijst. Van NOEK naar VOEK? De ontsluiting van het Kennispark en Universiteitsterrein voor autoverkeer is met het afronden van de laatste fase Auke Vleerstraat prima. Wat nog wel verbeterd moet worden is de bereikbaarheid vanaf station Drienerlo. Met name een heldere en comfortabele fiets- en looproute vanaf station richting Universiteit ontbreekt nog. Het lijkt GroenLinks echter niet dat hiervoor 4,5 miljoen euro nodig is. Of zijn plannen als een kabelbaan of people-mover weer uit de kast gehaald?

Raad: gratis OV voor 65+

16 febr 2015 - Gemeenteraad

Net als de meeste andere fracties is GroenLinks teleurgesteld in de uitkomst. De gratis bus voor 70-plussers kan niet worden voortgezet omdat Syntus daar ineens een 4 keer zo hoog prijskaartje aan hangt. Binnen het budget is het slechts mogelijk onze 65-plussers met een inkomen op bijstandsniveau van een gratis abonnement te voorzien. Alle andere 65-plussers kunnen het abonnement voor een 'eigen bijdrage' van €75 euro aanschaffen.

GroenLinks had graag gezien dat de leeftijdsgrens op 70 blijft staan en de inkomensgrens voor een gratis abonnement wordt verhoogd naar 110% of 120% van de bijstandsnorm. Echter, uit een ruwe schatting blijkt dat de gemeente dan enkele tienduizenden tot honderduizend euro extra moet bijpassen, voor de gratis abonnementen en de extra benodigde ambtelijke inzet. Dat extra geld hebben we helaas niet.

Commissie: brief samenwerkingsafspraken woningcorporaties

2 febr 2015 - Stedelijke commissie

GroenLinks wil n.a.v. de brief over de samenwerkingsafspraken aandacht vragen voor de beschikbaarheid van betaalbare woningen, onder de huursubsidiegrens, voor de doelgroep.

Ik heb de afgelopen maanden met enige regelmaat het aanbod aan sociale huurwoningen van de grote corporaties in Enschede bekeken. Het valt op dat er onder de huursubsidiegrens nauwelijks aanbod is van gewone eengezinswoningen, een eenvoudig 'huisje met tuintje'. Het aanbod betreft voornamelijk appartementen. En als er al een grondgeboden woning tussen staat is de keuze erg klein. Het gaat dan om een zeer beperkt aantal wijken. Bij een deel van het beperkte aanbod worden ook nog extra voorwaarden aan de toekomstige huurder gesteld: bijvoorbeeld een inkomen van van minimaal 120% van het minimumloon, of erg geldt een leeftijdsgrens.

Commissie: Strategie vastgoed

12 januari 2015 - Stedelijke Commissie

(omdat ik vanwege een gelijktijdige bijeenkoms elders niet zelf op de commissievergadering aanwezig kon zijn heeft fractiegenoot Jelle Kort mijn bijdrage ingebracht)

ALGEMEEN

Het college stelt met dit raadsvoorstel voor om al het gemeentelijk gebouwde vastgoed onder te brengen in het vastgoedbedrijf en daarmee meer regie en transparantie te krijgen. Dus schoolgebouwen worden van onderwijs naar vastgoed overgeheveld, bedrijfsverzamelgebouwen van economie naar vastgoed, etc. Als dit daadwerkelijk leidt tot meer inzicht, betere risicobeheersing en een gezondere vastgoedportefeuille, lijkt dat ons een prima ontwikkeling.

Buurtmarkt Mekkelholt

16 dec 2014 - Stadsdeelcommissie Noord

Tijdens de wijkbranding Mekkelholt in 2008 is het idee voor een buurtmarkt voor het eerst geopperd. De bestaande winkels van het Fazantplein werden verplaatst naar het nieuwe winkelcentrum Roombeek en als gevolg daarvan was het hart van het Mekkelholt leeg en verlaten.
In december 2012 kwam er bij de werkgroep wijkbudgetten een concrete aanvraag voor een buurtmarkt in het Mekkelholt. Het in de tussentijd gevormde bewonersplatform Mekkelholt heeft dit idee opgepakt en probeert nu al twee jaar deze buurtmarkt te realiseren.
Voor een dergelijke markt bestaat een groot draagvlak onder de bewoners van het Mekkelholt. Anderhalf jaar geleden zijn er 600 handtekeningen ingezameld. Het grootste deel van de winkeliers in Deppenbroek en Roombeek lijkt geen moeite met een buurtmarkt te hebben. Slechts enkele winkeliers blijven volhardend tegen.

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3