S3-48985.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Raad en commissies

Mijn voorbereide bijdragen aan de belangrijkste discussies in gemeenteraad en commissies.

Wat ik daadwerkelijk in de commissie- of raadsbehandeling heb gezegd kan van de voorbereide inbreng afwijken, onder andere omdat een thema in een (interruptie-)debat al aan de orde is geweest, het punt door meerdere fracties al is genoemd of omdat ik mijn bijdrage heb moeten inkorten vanwege tijdsdruk.

Alle raads en commissiedebatten zijn na te luisteren, en bij raadsdebatten ook na te kijken, via Raad in Beeld op de gemeentelijke website.

Raad: Actieplan duurzaamheid

8 juni 2015 - Gemeenteraad

GroenLinks is zeer content met de hernieuwde aandacht voor duurzaamheid in dit college, en in het bijzonder met alle partijen die hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het Actieplan en de daarin opgenomen duurzame deals. Laat dit als inspiratie dienen voor iedereen in onze gemeente en daarbuiten om gezamenlijk te werken aan een groene, duurzame maatschappij. Een maatschappij waarin wij de negatieve effecten die ons doen en laten heeft op onze planeet, op de leefomstandigheden elders en de kansen voor toekomstige generaties tot 0 proberen te beperken.

Commissie: Actieplan duurzaamheid

28 april 2015 - Stedelijke commissie

GroenLinks is blij met de brede aandacht voor duurzaamheid binnen Enschede en in het bijzonder met de organisaties, bedrijven en bewoners die zich hebben gecommitteerd aan de verschillende 'duurzame deals'. Het belang van duurzaam gedrag wordt in de maatschappij gelukkig steeds breder onderkend. Duurzaamheid is het 'geitenwollensokken'-imago ontgroeid en is tegenwoordig modern, hip en verantwoord. Steeds meer bedrijven en bewoners gaan voor duurzaam. Omdat het gezonder is, comfortabeler, goedkoper of om zich te onderscheiden van hun concurrenten.

Hoewel er nog enorme stappen moeten worden gemaakt om te komen tot een circulaire economie die volledig draait op duurzame energie, is de basis aanwezig om daar naartoe te werken.
Het actieplan is een stapje op de weg daar naartoe. En ik zal er niet omheen draaien: GroenLinks is teleurgesteld. Voor de lange termijn vinden we de ambities volstrekt onvoldoende. En voor de korte termijn zijn de doelen en beoogde resultaten vaag en zelden concreet.

Raad: Nota van Uitgangspunten Middengebied luchthaventerrein

20 april 2015 - Gemeenteraad

GroenLinks is er altijd voor geweest om de bestaande panden en terreinen op het luchthaventerrein een nieuwe functie te geven. Ook hecht GroenLinks grote waarde aan behoud van ons erfgoed. In dit opzicht hebben we dus ook sympathie voor de ideeën van Van Eck.
Echter, voor GroenLinks is één voorwaarde essentieel: ontwikkelingen moeten passend zijn voor deze locatie: midden in het buitengebied, strak ingeklemd tussen natuurgebieden. Activiteiten die veel overlast geven of veel verkeer aantrekken zijn wat GroenLinks betreft dus niet geschikt.

GroenLinks is van mening dat de voorliggende Nota van Uitgangspunten onvoldoende garanties geeft en kaders stelt om de juiste balans te vinden tussen de ontwikkeling van het Middengebied en de belangen van natuur en omwonenden.

Raad: meerjarenperspectief grondbedrijf 2015

20 april 2015 - Gemeenteraad

Ons grondbedrijf zit nog diep in de rode cijfers. Daarom moeten we blijven werken aan strategieën en oplossingen om het grondbedrijf flexibeler te maken.
Enschede heeft, net zoals veel andere gemeenten, in het verleden te veel gronden aangekocht in de veronderstelling met projectontwikkeling forse winsten te maken. In de jaren 90 ging dit prima, maar door de recente crisis zijn woning, bedrijven- en kantorenmarkten ingestort en heeft de gemeente grote lappen vrijwel waardeloze grond in haar bezit.

Naar aanleiding van Grip op Grond zijn in het grondbedrijf veel verbeteringen doorgevoerd en met de Stedelijke Koers zijn veel woningbouwplannen geschrapt of in de ijskast gezet. Ondanks dat er al voor tientallen miljoenen euro's is afgeboekt zijn we er nog lang niet. De prognoses voor uitgifte van bedrijventerreinen waarmee het grondbedrijf rekent zijn onrealistisch hoog, en er zijn nog steeds te veel gronden in bezit. Door de lange doorlooptijd van onze grondexploitaties, en het steeds verder uitfaseren als de prognoses weer eens niet worden gehaald, nemen de rentelasten alsmaar toe. Rentelasten zijn zelfs verreweg de grootste kostenpost op onze grondexploitaties, (46% van alle nog te maken kosten bestaat uit rente!), en drukken daarmee zeer zwaar op niet alleen het grondbedrijf maar ook op de gemeentelijke begroting als geheel.

Meerjarenperspectief grondbedrijf 2015

13 april 2015 - Stedelijke commissie

GroenLinks blijft zich grote zorgen maken over het Enschedese grondbedrijf. Hoewel er sinds "Grip op Grond" veel verbeteringen zijn doorgevoerd, is de financiële situatie nog steeds uitermate zorgwekkend. De financiële reserve van het grondbedrijf is in 2014 met €1,9 miljoen afgenomen tot €12,1 miljoen negatief. Dit is grotendeels het gevolg van rentekosten en afboekingen. Om de mogelijke risico's binnen de verschillende grondexploitaties te kunnen opvangen is een weerstandscapaciteit van €18,3 miljoen nodig. Een verschil van €30,4 miljoen. Een deel van de risico's kan worden afgedekt met de overwaarde op gronden en panden, de stille reserve, maar deze reserve is slechts €11,2 miljoen groot. Per saldo komt het grondbedrijf dus €19,2 miljoen tekort. Er zijn bedrijven om minder failliet verklaard.

Discussienota duurzaamheid

30 maart 2015 - Stedelijke commissie

Duurzaamheid zit in de genen van GroenLinks verwoven. Het is één van de beginselen waar GroenLinks op is gebouwd.

In ons beginselprogramma uit 1991 benoemt GroenLinks als één van haar uitgangspunten: "Een leefbaar milieu en herstel van het ecologisch evenwicht, in het besef dat natuurlijke hulpbronnen eindig zijn." Om tot een duurzame economie te komen is volgens het beginselprogramma "een radicale ommekeer vereist, waarbij het economisch beleid niet langer de inhoud van het milieubeleid bepaalt, maar ecologische politiek bepaalt de grenzen van het economisch beleid." Als we echter kijken naar de gaswinning in Groningen, of dichterbij het dumpen van afvalwater in de Twentse bodem en de plannen voor stabilisatie van zoutcavernes met vliegas, blijkt dat deze broodnodige ommekeer nog lang niet overal heeft plaatsgevonden.

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3