S3-41048.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Raad en commissies

Mijn voorbereide bijdragen aan de belangrijkste discussies in gemeenteraad en commissies.

Wat ik daadwerkelijk in de commissie- of raadsbehandeling heb gezegd kan van de voorbereide inbreng afwijken, onder andere omdat een thema in een (interruptie-)debat al aan de orde is geweest, het punt door meerdere fracties al is genoemd of omdat ik mijn bijdrage heb moeten inkorten vanwege tijdsdruk.

Alle raads en commissiedebatten zijn na te luisteren, en bij raadsdebatten ook na te kijken, via Raad in Beeld op de gemeentelijke website.

Raad: Heroriëntatie Twentse samenwerking

2 juli 2015 - Gemeenteraad

GroenLinks heeft op 16 februari de motie "democratische en krachtige regionale samenwerking" mede ingediend, omdat wij van mening zijn dat regionale besluitvorming open en transparant dient plaats te vinden, en de juiste democratische legitimering heeft. De gemeenteraad dient zowel kaderstellend als controlerend aan zet te zijn.

We hebben een Twentse arbeidsmarkt, een Twentse bedrijvenmarkt en een Twentse woningmarkt, maar ook thema's als mobiliteit en recreatie hebben een sterk regionaal karakter. Een goede regionale samenwerking is daarom een noodzaak, en zeker geen vrijblijvendheid als we Twente op de kaart willen zetten en problemen als bijvoorbeeld de werkloosheid willen aanpakken.

Raad: stemverklaring cameratoezicht

22 juni 2015 - Gemeenteraad

Stemverklaring op persoonlijke titel:

Privacy is één van de belangrijkste mensenrechten en pijlers van de democratische rechtstaat, en dient naar mijn mening zoveel mogelijk gerespecteerd te worden. Ik ben dan ook principieel tegen maatregelen die de privacy van grote groepen mensen aantasten, zonder onderscheid te maken tussen verdachten en niet-verdachten. Cameratoezicht in de openbare ruimte is zo'n maatregel die dat onderscheid niet maakt, maar gewoon iedereen filmt. Ik ben dan ook tegen raadsvoorstel G1 "Doorontwikkeling cameratoezicht".

Raad: stemverklaring Technology Base Twente

22 juni 2015 - Gemeenteraad

Stemverklaring namens GroenLinks:

GroenLinks is van mening dat wij als raad volop aan zet moeten blijven bij maatschappelijk gevoelige projecten als de ontwikkeling van het voormalige luchthavengebied. GroenLinks is tevens van mening dat de discussie over de invulling van het gebied pas echt kan worden gevoerd wanneer het top- en kwaliteitsteam hun visie hebben gepresenteerd. GroenLinks is daarom tegen raadsvoorstel D2 "Verklaring van geen bedenkingen Technology Base Twente" omdat het voorbarig is en ons als raad aan de zijlijn zet.

Commissie: Discussienota afvalinzamelingsscenario's

16 juni 2015 - Stedelijke commissie

Afval is de nieuwe grondstof. De circulaire economie de nieuwe economie.
Het blijven winnen van nieuwe, vaak eindige grondstoffen put de aarde uit en zorgt ter plaatse vaak voor een enorme milieubelasting. Naarmate grondstoffen zeldzamer worden, worden er steeds duurdere, risicovollere en vervuilende technieken bedacht om toch nog de laatste grondstoffen te winnen. Maar tegelijkertijd worden technieken voor hergebruik steeds beter - en met de stijgende prijzen van grondstoffen - ook steeds rendabeler.

GroenLinks wil stappen zetten naar de afvalloze, circulaire economie. Enschede loopt met afvalscheiding ver achter op omliggende en vergelijkbare gemeenten, zoals Hengelo, Deventer, Apeldoorn en Zwolle. Waar in deze en andere gemeenten al jaren geleden grote vooruitgang is geboekt door het invoeren van diftar, was het 'D-woord' in de Enschedese gemeenteraad lang onbespreekbaar.

Commissie: Deregulering Fysiek Domein

15 juni 2015 - Stedelijke Commissie

Met het voorliggende raadsvoorstel wordt verder uitvoering gegeven aan de wens van college en raadsmeerderheid om een aantal vergunningenstelsels in de openbare ruimte af te schaffen. GroenLinks heeft in de voorgaande discussies aangegeven in de meeste gevallen hierin mee te kunnen gaan, maar in een aantal gevallen de bestaande vergunningstelsels van een zodanige waarde te vinden dat we tegen het afschaffen zijn. In het bijzonder in het geval van de kapvergunning.

Commissie: Bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan Prins Bernhardpark

15 juni 2015 - Stedelijke Commissie

Het bestemmingsplan en Beeldkwaliteitsplan Prins Bernhardpark houden, in de ogen van GroenLinks, te weinig rekening met de cultuurhistorische waarden en geschiedenis van dit gebied. We kunnen ons dan ook volledig vinden in de zienswijze die het Cuypersgenootschap op dit bestemmingsplan heeft ingediend.

Het voorliggende bestemmingsplan biedt alle ruimte het plangebied te herverkavelen en in een veel hogere dichtheid te bebouwen dan cultuurhistorische verantwoord. Veel van de typische kenmerken van zowel het oorspronkelijke landgoed als het later op deze plek gebouwde militaire kamp, worden in de voorliggende plannen niet onderkend, laat staan beschermd. Waar het bestemmingsplan wel schrijft over de twee lanen en een aantal te behouden gebouwen, wordt tegelijk voorbijgegaan aan de oorsprong als landgoed, het parkachtige middengebied, de open, informele inrichting en de samenhang binnen het gebied.

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3