S3-41048.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Raad en commissies

Mijn voorbereide bijdragen aan de belangrijkste discussies in gemeenteraad en commissies.

Wat ik daadwerkelijk in de commissie- of raadsbehandeling heb gezegd kan van de voorbereide inbreng afwijken, onder andere omdat een thema in een (interruptie-)debat al aan de orde is geweest, het punt door meerdere fracties al is genoemd of omdat ik mijn bijdrage heb moeten inkorten vanwege tijdsdruk.

Alle raads en commissiedebatten zijn na te luisteren, en bij raadsdebatten ook na te kijken, via Raad in Beeld op de gemeentelijke website.

Commissie: Verzelfstandiging Onderhoud Enschede

5 okt 2015 - Stedelijke Commissie

Omdat de discussie over de toekomst van Onderhoud Enschede ook vorig jaar al liep, heeft de GroenLinks-fractie in het najaar 2014 een werkbezoek gebracht aan Onderhoud Enschede. Voordat we met een aantal teams aan het werk gingen, hebben we uitgebreid gesproken over de organisatie en toekomst van Onderhoud Enschede. Het beeld dat GroenLinks aan het werkbezoek heeft overgehouden is dat zeer gemotiveerde werknemers dag in, dag uit hard werken om onze openbare ruimte schoon, veilig en heel te houden. De integratie tussen werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt, veelal uit de sociale werkvoorziening, en 'reguliere' werknemers met een ambtenaren-contract is zeer succesvol en tot ieders tevredenheid. Werknemers die met hun SW-status eerst alleen maar mochten schoffelen - 'want meer zouden ze niet kunnen' - zijn opgebloeid en voeren nu een breed scala aan werkzaamheden uit. De wijze waarop binnen Onderhoud Enschede professionals en SW'ers samenwerken heeft een grote meerwaarde.

Commissie: Omgevingsvergunning Aeronextlife

28 sept 2015 - Stedelijke Commissie

GroenLinks heeft de brief aanvraag omgevingsvergunning AXL aangemeld, omdat het verlenen van deze vergunning verstrekkende gevolgen heeft en onomkeerbare keuzes impliceert voor de toekomst van het luchthavengebied. Keuzes die niet gemaakt mogen worden zonder hierover eerst een fatsoenlijk debat in de raad te voeren.

Het verlenen van de omgevingsvergunning aan AXL betekent namelijk dat we definitief kiezen voor een luchthavengebonden ontwikkeling met vliegbewegingen. Die keuze maken zonder dat er enig zicht is op een exploitant en een sluitende exploitatie van de luchthaven, zonder dat we weten of er wel een nieuw luchthavenbesluit wordt genomen en zonder dat de raad een fatsoenlijk debat heeft kunnen voeren over de concrete toekomst van het luchthavengebied en de nut en noodzaken van vliegen daarin, roept grote vraagtekens op bij de wijze van bestuur en besluitvorming.

Raad: AZC Eschmarkerveld

21 sept 2015 - Gemeenteraad

De noodzaak tot het bouwen van een AZC in Enschede staat voor GroenLinks buiten kijf.
We zien allemaal de beelden van vluchtelingen die ten einde raad alles achterlaten - vrienden, familie, huis, werk, bezittingen - om de uitzichtsloze geweldsspiraal in hun land te ontvluchten. Via een soms levensgevaarlijke tocht hopen ze een toekomst te vinden, ergens in een land zonder oorlog en geweld.
GroenLinks vindt dat Nederland, als rijk en welvarend land, de morele plicht heeft mensen in nood een helpende hand te bieden. Ook Enschede kan een concrete bijdrage leveren om vluchtelingen een nieuwe kans, een nieuw leven te geven. In dit geval door het ter beschikking stellen van een locatie voor de bouw van een tijdelijk asielzoekerscentrum (AZC), en - indien nodig - ook door het organiseren van noodopvang in bijvoorbeeld één van de vele leegstaande panden binnen onze gemeente. GroenLinks dient daarom de motie noodopvang vluchtelingen mede in.

Commissie: Hornbach

15 sept 2015 - Stadsdeelcommissie Oost

De komst van Hornbach is een lastig dossier dat veel vragen oproept.
De vestiging van een Hornbach kan grote gevolgen hebben voor bestaande bouwmarkten en tuincentra. Maar is dat erg? Enerzijds kun je zeggen dat in een vrije markt concurrerende winkelbedrijven de strijd om de klant onderling maar moeten uitvechten, bijvoorbeeld door prijsstelling, kwaliteit en/of service. Vanuit dat perspectief is er geen reden om politiek iets te vinden van de komst van een Hornbach naar Enschede. Anderzijds kun je je afvragen of er wel behoefte is aan zoveel extra meters winkeloppervlak in de branche van bouwmarkten en tuincentra. Betekent het bouwen van een Hornbach dan ook niet gewoon bouwen voor leegstand elders? Hoewel dat vanuit het principe van de vrije markt acceptabel is, is bouwen voor leegstand niet erg duurzaam.
Hoe zit het in dit kader met de regionale afstemming? Rapporten dat er in de regio ruimte is voor maximaal 2 grote bouwmarkten heb ik destijds ook kennis van genomen.

De discussie of je de komst van een Hornbach gewoon aan de markt moet overlaten, of dat je als overheid nadrukkelijk gaat sturen op het aantal bouwmarkten dan wel winkeloppervlak binnen de gemeente, gaat zo uit van politieke principes, dat dat debat bijna niet te voeren is. Ik zal me daarom vooral focussen op een aantal randvoorwaarden en punten van het raadsvoorstel.

Commissie: Vluchtelingenopvang AZC Eschmarkerveld

14 sept 2015 - Stedelijke commissie

We hebben allemaal de beelden gezien van vluchtelingen die ten einde raad alles achterlaten - vrienden, familie, huis, werk, bezittingen - om de uitzichtsloze geweldsspiraal in hun land te ontvluchten en de soms levensgevaarlijke tocht maken in de hoop een toekomst te vinden, ergens in een land zonder oorlog en geweld.
GroenLinks vindt dat Nederland, als rijk en welvarend land, de morele plicht heeft mensen in nood een helpende hand te bieden. Dat er een grote behoefte is aan opvanglocaties bleek wel weer uit het journaal vandaag: in de IJsselhallen in Zwolle worden als nood-nood oplossing tijdelijk 300 extra bedden geplaatst.

Ook Enschede kan een bijdrage leveren om vluchtelingen een nieuwe kans, een nieuw leven te bieden. In dit geval concreet door het ter beschikking stellen van een locatie voor de bouw van een tijdelijk asielzoekerscentrum (AZC).

Raad: Bestemmingsplan en beeldwaliteitsplan Prins Bernhardpark

2 juli 2015 - Gemeenteraad

Het Prins Bernhardpark kent een unieke geschiedenis door het ontstaan als landgoed en later gebruik als militair kampement. Veel karakteristieke kenmerken en elementen uit beide perioden zijn nog in het gebied zichtbaar. Het Prins Bernhardpark is daarom van zeer grote cultuurhistorische waarden. GroenLinks, SP en EnschedeAnders.nl vinden dat deze cultuurhistorische waarden veel meer als basis moeten dienen voor de herontwikkeling tot woonlocatie.
Wij zijn van mening dat door meer gebruik te maken van deze kenmerken en waarden, het Prins Bernhardpark aan kwaliteit kan winnen en zich veel meer kan onderscheiden van plannen als het Vaneker en Brunink.

Het Prins Bernhardpark kenmerkt zich o.a. door haar openheid, eenheid en samenhang, het ontbreken van een zichtbare verkaveling, het onbebouwde middengebied in Engelse landschapstijl en het zeer vele groen.

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3