S3-08405.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Raad en commissies

Mijn voorbereide bijdragen aan de belangrijkste discussies in gemeenteraad en commissies.

Wat ik daadwerkelijk in de commissie- of raadsbehandeling heb gezegd kan van de voorbereide inbreng afwijken, onder andere omdat een thema in een (interruptie-)debat al aan de orde is geweest, het punt door meerdere fracties al is genoemd of omdat ik mijn bijdrage heb moeten inkorten vanwege tijdsdruk.

Alle raads en commissiedebatten zijn na te luisteren, en bij raadsdebatten ook na te kijken, via Raad in Beeld op de gemeentelijke website.

Beleidskeuzes voor invoering diftar

11 april 2016 - Stedelijke Commissie

GroenLinks pleit al jarenlang voor de invoering van diftar en is dan ook blij dat met dit voorstel weer een belangrijke stap wordt genomen in het stimuleren van verdere afvalscheiding, waarmee een goede bijdrage wordt geleverd aan een beter milieu.
GroenLinks kan met de meeste in het raadsvoorstel genoemde beleidskeuzes instemmen, op een tweetal keuzes na. Dit zijn de tarieven voor gft-afval en de tariefvoorstellen die strenger uitpakken voor huishoudens die kwijtschelding ontvangen dan voor de overige huishoudens.

Stemverklaring Notitie Reikwijdte en Detailniveau Technology Base Twente

9 nov 2015 - Gemeenteraad

Stemverklaring:

GroenLinks is tegen het raadsvoorstel Notitie Reikwijdte en Detailniveau omdat wij van mening zijn dat hiermee niet de juiste kaders worden gesteld voor een hoogwaardige, duurzame Technology Base Twente. Waar Wientjes een economische impuls voor deze regio als belangrijkste doel noemde en vliegen nadrukkelijk geen doel op zich, hebben colleges en raden in het vervolgproces het vliegen weer tot hoofddoel gemaakt. Deze notitie dient mede als onderlegger voor het luchthavenbesluit en stelt daarmee ook het vliegen als centraal doel.

GroenLinks verzoekt het college wel een gezondheidsonderzoek uit te voeren bij de verdere ontwikkeling van de luchthaven. Dit was destijds een zwaar bevochten punt voor de omwonenden en deze raad. Nu de ontwikkeling nog steeds is gericht op een luchthaven met tientallen vluchten per dag, is de oproep voor een gezondheidsonderzoek nog net zo actueel als destijds.

Commissie: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Technology Base Twente

2 nov 2015 - Stedelijke Commissie

In hoog tempo komen deze maanden allerlei voorstellen mbt de (her-)ontwikkeling van het luchthaventerrein langs. Na Wientjes, het instellen van Top- en Kwaliteitsteam, de plannen en ontheffingen voor Van Eck en Aeronextlife, ligt nu de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor, met daarin de uitgangspunten voor de MER gebiedsontwikkeling en het Luchthavenbesluit.

Hoewel Wientjes nadrukkelijk stelde dat vliegen geen doel op zich is en dat (integrale) kwaliteit voorop dient te staan, lijkt bij dit college de focus toch vooral op het vliegen te liggen. Kanttekeningen als het gaat om bijvoorbeeld duurzaamheid, om overlast en gezondheidsgevolgen van vliegen of om het nog steeds ontbreken van ieder zicht op een sluitende exploitatie voor de luchthaven, lijken niet te worden geplaatst. In ieder niet in het voorliggende raadsvoorstel. Waarom is in het raadsvoorstel onder kanttekeningen geen paragraaf opgenomen over de financiële risico's die gepaard gaan met de keuze te blijven vliegen? En waarom wordt in de paragraaf duurzaamheid slechts geschreven over hergebruik van bestaande gebouwen, maar niets over de uitstoot van CO2 + fijnstof en alle andere vormen van overlast die met vliegen gepaard gaan? Vliegen is de meest vervuilende manier van transport, en staat daarmee haaks op onze doelstellingen voor een duurzamere mobiliteit, zoals beschreven in ons actieplan duurzaamheid.

Commissie: Communicatievisie

26 okt 2015 - Stedelijke Commissie

Enschede wil beter communiceren en heeft daarom een communicatievisie opgesteld. De visie is op onze gemeentelijke website gepubliceerd en lezers wordt gevraagd op de tekst te reageren.

De gedachte om via deze weg reacties te vragen is erg sympathiek. De wijze waarop hier uitvoering aan is gegeven kan mijns inziens echter beter. De tekst van de visie is doorspekt met jargon en ambtelijk taalgebruik. Deze integraal op het internet zetten maakt reageren niet makkelijk. Dat er tot nu toe welgeteld twee personen op de visie hebben gereageerd, verbaast mij dan ook niet.

Commissie: Vaststelling Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020

5 okt 2015 - Stedelijke Commissie

GroenLinks kan zich grotendeels in het voorliggende rioleringsplan vinden. In een tijd waarin gemeentelijke financiën onder druk staan en we de lasten voor bewoners ook binnen de perken willen houden, maakt het GRP logische keuzes, zoals de insteek om onderhoud risico-gestuurd uit te voeren. Dit betekent dat plekken waar de kans op een incident groot is en/of de gevolgen van een mogelijk incident verstrekkend zijn, bovenaan de prioriteitenlijst komen te staan. Een voor de hand liggende keuze.

Commissie: Tariefdifferentiatie voor de inzameling van huishoudelijk afval

5 okt 2015 - Stedelijke Commissie

Eindelijk is het dan zover.
GroenLinks pleit al jarenlang voor het invoeren van diftar in Enschede, maar kreeg daarin weinig bijval. Het 'D-woord' was lange tijd onbespreekbaar in deze raad. Gelukkig zien partijen als CDA en BurgerBelangen, na jarenlang tegenstand, nu eindelijk in dat het invoeren van diftar een bittere noodzaak is, willen we ook in Enschede tot een fatsoenlijk afval-scheidingspercentage komen.
Enschede loopt hierin namelijk mijlenver achter op gemeenten als Hengelo, Deventer, Apeldoorn en Zwolle. Gemeenten waar diftar jaren geleden al is ingevoerd en de resultaten daarvan duidelijk zichtbaar zijn.

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3