S3-31839.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Commissie: Uitwerking motie gebiedsregisseur

27 febr 2017 - Stedelijke commissie

Het college vraagt ons advies hoe de motie gebiedsregisseur uit te werken. In haar brief schetst het college een tweetal dilemma's waar ze tegenaan loopt:
- Onze motie heeft betrekking op het hele gebied. Echter niet op alle deelterreinen heeft de gemeente (volledige) zeggenschap.
- Het is aan de grondeigenaar op welke wijze hij het gebied binnen de gestelde planologische kaders wil ontwikkelen. De publieke rol beperkt zich tot de terreinen welstand, ruimtelijke kwaliteit en vergunningverlening.

Graag verwijs ik weer eens terug naar de Commissie van Wijzen. In haar rapport stelde de commissie:
"Er dient gekozen te worden voor een integraal ontwikkelperspectief. Kiezen voor een integraal ontwikkelperspectief betekent dat de huidige ontwikkelstrategie voor het gebied zal moeten worden aangepast. Het zal consequenties hebben voor de wijze van financieren, grond uitgeven, parkmanagement etc. De commissie constateert dat door de huidige wijze van gebiedsontwikkeling het hele gebied versnippert en het ensemble verloren dreigt te gaan."

GroenLinks heeft de afgelopen jaren meermaals haar zorgen geuit dat de wijze waarop het college en ADT het luchthavengebied ontwikkelen niet leidt tot gewenste samenhang en integraliteit, maar juist zorgt voor versnippering. En daarmee heeft het college de adviezen van de Commissie van Wijzen (deels) in de wind geslagen. Met de verkoop van de werkparken aan Van Eck en de omgevingsvergunning voor AXL, zijn te snel onomkeerbare stappen genomen, terwijl de gewenste samenhang en integrale ontwikkeling nog lang niet geborgd waren. De waarschuwingen van niet alleen GroenLinks, maar ook van vele omwonenden en betrokkenen, werden door college en coalitie niet gehoord. Het is dan nogal zuur dat het college nu tegen het dilemma oploopt de integraliteit niet te kunnen borgen omdat de gemeente niet meer op alle deelgebieden zeggenschap heeft.

De Technology Base moet een locatie met internationale uitstraling worden. Dat krijg je alleen voor elkaar als je echt voor kwaliteit gaat en daarvoor de tijd neemt. Als je de tijd neemt, de juiste kaders stelt en de juiste personen op de juiste posities zet. Wil je bedrijven met internationale allure aantrekken, dan zijn kwaliteit en samenhang een absolute noodzaak.

Bij GroenLinks is het beeld ontstaan dat in het hele proces niet vanuit kwaliteit is gedacht, maar dat financiële belangen steeds weer leidend zijn geweest. Het project kampt met een zware financiële last en alles lijkt er op gericht te zijn zo snel mogelijk iets van de tientallen miljoenen terug te verdienen.
Echter, de principiële keuze: gaan we voor kwaliteit, of proberen we zo snel mogelijk zo veel mogelijk terug te verdienen, is nooit openlijk gemaakt. De Commissie van Wijzen riep nadrukkelijk op voor kwaliteit te gaan, maar het college lijkt hier steeds vanaf te wijken.

De motie gebiedsregisseur is door ons mede ingediend, juist omdat wij de ruimtelijke kwaliteit en integraliteit van wezenlijk belang achten, willen we echt die internationale allure kunnen realiseren en gewoon recht te doen aan deze unieke locatie in het groene hart van Twente. Kwaliteit en integraliteit is in het belang van alle betrokken partijen, want het geeft meerwaarde aan de afzonderlijke ontwikkelingen.

De enige manier om dat alsnog te realiseren, is naar onze mening een vorm te kiezen waarin bestaande en toekomstige eigenaren cq gebruikers zijn vertegenwoordigd alsmede stakeholders uit de directe omgeving, zodat zij samen, onder leiding van een onafhankelijk gebiedsregisseur met groot aanzien en mandaat, *gezamenlijk* werken aan kwaliteit en integraliteit. GroenLinks verwacht van het college dat ze de bestaande eigenaren en gebruikers betrekt bij de uitvoering van de motie om met een breed gedragen aanstelling voor de gebiedsregisseur te komen.

Plaats reactie

Gerelateerd:

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3