S3-17867.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Commissie: Programmabegroting, deel duurzame leefomgeving

7 nov. 2016 - Stedelijke Commissie

Voorzitter,

Langzaam maar zeker dringt het belang van duurzaamheid steeds meer binnen onze gemeente door. GroenLinks is dan ook blij te zien dat duurzaamheid een zeer prominente plek binnen de nieuwe begroting heeft gekregen. Natuurlijk vindt GroenLinks dat er nog wel een tandje bij kan, en daar zullen we dan ook enkele voorstellen voor doen.

Ik zal kort de verschillende thema's binnen stedelijke ontwikkeling langslopen, te beginnen bij het grondbeleid.

Met Richting aan Ruimte en het onlangs aangenomen raadsvoorstel mbt de financiële effecten hiervan, zijn weer goede stappen gezet naar een gezond grondbedrijf, waar de gemeente geen (grote) risico's neemt, maar vooral faciliterend optreedt. Wat GroenLinks betreft zal er nog één grote hobbel moeten worden genomen, namelijk de Usseler Es. Hoewel we er als gemeente financieel steeds beter voor staan, hebben we nu nog niet de reserves beschikbaar om de Es af te boeken. Maar zodra de mogelijkheid zich voordoet, mag U van GroenLinks een voorstel verwachten. 

Mobiliteit.

Overal op straten en fietspaden kunnen we zien dat Enschede zich wil mengen in de verkiezing fietsstad 2020. Toen we ons kandideerden voor de titel fietsstad 2014, vond GroenLinks dat te vroeg. Hoewel we een prima fietsvisie hadden vastgesteld, moest er nog veel in de uitvoering gebeuren willen we ons daadwerkelijk kunnen meten met de betere fietssteden in Nederland. Als we de komende jaren vaart zetten achter de uitvoering van de fietsvisie, en minstens zo belangrijk, écht kiezen voor de fiets - in plaats van te proberen iedereen te vriend te houden, dan ziet GroenLinks zeker kansen voor 2020. GroenLinks roept het college dan ook op - nog steviger dan tot nu toe - te kiezen voor de fiets.

Een andere vorm van duurzame mobiliteit is het openbaar vervoer. Het college vraagt terecht aandacht voor snellere treinverbindingen richting Zwolle, Arnhem, Amsterdam en Münster, een punt dat GroenLinks meermaals onder de aandacht heeft gebracht. GroenLinks hoopt dat het niet alleen bij mooie woorden blijft. Een stevige lobby naar de NS, DB en Den Haag zal nodig zijn en eventueel ook een bijdrage in haalbaarheidsonderzoeken. Hiervoor zal dus budget nodig zijn dat we nu niet specifiek in de begroting terugvinden. GroenLinks denkt graag mee om de benodigde budgetten te vinden.

Milieu en leefomgeving.

Een klein punt dat ons opvalt is het jojo-beleid ten aanzien van de kosten die gepaard gaan met het vegen van wegen en opruimen van bladeren. Het college stelt nu voor die weer onder te brengen bij de riolering, omdat we anders de taakstelling op openbare ruimte niet halen. Deze kosten worden continu heen en weer geschoven tussen riolering en openbare ruimte, net hoe het in de betreffende begroting het best uitkomt. Dit maakt de begroting niet inzichtelijker, dus GroenLinks roept op nu eens en voor altijd een duidelijke keuze te maken, en dan te stoppen met het heen en weer schuiven.

Een punt waar GroenLinks bij het lezen van de programmabegroting van schrok is de doelstelling als het gaat om milieugerelateerde naleving bij bedrijven. 

Vanwege deregulering, meer algemene regels en het op afstand zetten van milieucontroles, verwacht het college dat het naleefgedrag zal verslechteren. In de begroting wordt genoegen genomen als 2 van de 3 bedrijven de regels uit zichzelf naleven. Daar is GroenLinks het echt niet mee eens. Het kan en mag niet zo zijn dat steeds meer bedrijven de milieuregels niet naleven en een steeds grotere kans hebben daarmee weg te komen. Milieuregels zijn er ter bescherming van natuur, flora en fauna, maar nadrukkelijk ook ter bescherming van onze leefomgeving en volksgezondheid. GroenLinks wil dat we de doelstelling stevig naar boven bijstellen en dat het college onderzoekt op welke manier dat het best bereikt kan worden. Extra inzet op (milieu-)handhaving lijkt ons in ieder geval noodzakelijk, waarbij geput kan worden uit de vrije bestedingsruimte van €350.000. We zullen met een voorstel komen.

Duurzaamheid.

Er zijn de afgelopen periode een aantal goede initiatieven genomen, waaronder de zeer succesvolle groene leges. GroenLinks is erg tevreden, nu uit de memo blijkt dat deze regeling echt zorgt dat er duurzamer wordt gebouwd. Alle reden dus om hiermee door te gaan, én te zorgen voor voldoende budget.

Maar de goede initiatieven ten spijt, we lopen nog ver achter om onze doelstellingen voor 2018 te realiseren. Doelstellingen die, vergeleken met andere gemeenten en energieakkoorden, weinig ambitieus zijn, maar nog steeds buiten bereik lijken. We zullen dus echt grote sprongen moeten nemen, en hoewel 'Enschede Wekt Op' een sympathiek project is, betekent het ook dat we pas over een jaar besluiten over locaties voor windmolens en zonneparken. Een jaar dat we gewoon niet kunnen verliezen. We zullen moeten zoeken naar manieren om sneller betere doelen te halen.

Ca. 60% van het energiegebruik vindt plaats bij dienstverlening, transport en industrie. Willen we als gemeente écht verduurzamen, dan zullen we dus ook bedrijven moeten bedienen, die bij de groene leges nu (tijdelijk) buitenspel zijn gezet. Betere handhaving zal ook hier tot meer resultaat kunnen leiden, maar om bedrijven echt te stimuleren zijn ook positieve stimulansen nodig. GroenLinks overweegt ook op dit punt een motie.

Tot slot luchtkwaliteit.

Dit jaar heeft GroenLinks meermaals aandacht gevraagd voor luchtkwaliteit. We hadden een motie klaarliggen, maar niet in stemming gebracht omdat het college toezegde met een analyse te komen.

De brief daarover hebben we onlangs ontvangen, en die stelde GroenLinks toch wat teleur. We zijn blij dat het college het thema luchtkwaliteit verder op wil pakken, maar vragen ons zeer af of het college wel op het goede spoor zit.

Het college schrijft in de analyse namelijk dat 70 tot 90% van de concentratie fijnstof een achtergrondconcentratie omvat die door de gemeente niet te beïnvloeden is. Echter: hoe fijner het fijnstof, hoe schadelijker het is voor de gezondheid. En juist de concentraties van het fijnste fijnstof hangen wel voornamelijk af van de lokale situatie. De gemeente heeft dus juist een stevige invloed op de concentratie schadelijk fijnstof!

Verder geeft het college aan weinig nut in metingen te zien, omdat de rekenmodellen prima voldoen. Echter, deze rekenmodellen gaan uit van aannames die nogal eens discutabel zijn, denk bijvoorbeeld aan de sjoemelsoftware in dieselauto's. Ook zijn lang niet alle wegen in de modellen opgenomen, net zo min als de uitstoot van hout- en kolenkachels. De lokale situatie kan dus fors van het model afwijken.

GroenLinks roept het college daarom op de komende maanden alsnog enkele metingen te doen, zodat de uitkomsten daarvan kunnen worden meegenomen in de brede bijeenkomst die het college in het voorjaar wil organiseren.

Plaats reactie

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3