S3-23504.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Meerjarenperspectief grondbedrijf 2014

1 juni 2014 - Stedelijke commissie

Voor ons ligt het eerste MPG, meerjarenperspectief grondbedrijf, van de nieuwe raadsperiode. In de afgelopen vier jaar heb ik namens GroenLinks de jaarlijkse verslagen en prognoses van het grondbedrijf kritisch in de raad besproken, en o.a. aandacht gevraagd voor het gebruik van realistische parameters en prognoses.
Sinds Grip op Grond is er veel verbeterd binnen gemeente en specifiek grondbedrijf. Met de stedelijke koers is een groot deel van de projectportefeuille op met name woningbouw afgeschreven en er wordt een voorzichtige en realistischer beleid gevoerd. O.a. het nieuwe grondprijsbeleid, het ingestelde expertpanel, de de jaarlijkse taxatie dragen bij aan een inzichtelijker en meer waarheidsgetrouw beeld. GroenLinks is tevreden met de manier waarop de lessen van Grip op Grond in het grondbedrijf zijn verwerkt.

Toch zijn we er nog lang niet. Met name in het aanbod aan bedrijventerreinen zit nog een enorme luchtbel die met het vaststellen van de regionale bedrijventerreinenvisie helaas niet is doorgeprikt. Het MPG gaat uit van deze regionale visie en daarmee van een te hoge verwachting betreffende afzet van kavels voor bedrijven. De Usseler Es is de komende 30 jaar niet nodig, maar de nieuwe coalitie schuift een besluit voor zich uit. Gevolg is dat de renteteller 4 jaar doorloopt en het in 2018 weer een miljoen of 3 duurder is om de Usseler Es af te schrijven.
Wat GroenLinks betreft gaat de Usseler Es definitief uit de planvoorraad en grijpen we iedere mogelijkheid die zich voordoet aan om (een deel van) onze grondposities af te schrijven. Daarnaast dienen we nu te gaan werken aan een alternatieve visie op de Es, en niet 4 jaar te wachten.

Ondanks de steeds voorzichtiger prognoses, zijn ook afgelopen jaar de verwachtingen betreffende kavelverkoop niet uitgekomen. Er is uiteindelijk slechts één bedrijfskavel verkocht, een handvol kavels voor woningbouw (vrijwel allemaal op de Boddenkamp) en zelfs geen enkel kavel voor kantoren.

Het MPG laat afgelopen jaar een verslechtering in onze grondportefeuille zien van ca €20 miljoen euro, wat voor een groot deel is gedekt door opnames van reserves.
Dot roept echter wel de vraag op hoe we de komende jaren met tegenvallers omgaan. Hoewel de economie enigszins lijkt aan te trekken, hebben we nog geen enkele garantie dat de prognoses voor 2014 en de komende jaren wel worden gehaald. Welke mogelijkheden ziet het college om de komende jaren tegenvallers op te vangen?

Doordat de verwachte inkomsten voor een aanzienlijk deel moeten komen uit een tweetal omstreden projecten waarvan de noodzaak volgens GroenLinks niet is aangetoond, namelijk de Usseler Es en het Vaneker, en daarnaast doordat de rentelasten een steeds groter deel van de te maken kosten omvatten, blijft de situatie naar onze mening uitermate zorgwekkend en zal het mij niet verbazen wanneer er op enige termijn opnieuw miljoenen moeten worden afgeschreven.

Het door de vorige gemeenteraad vastgestelde beleid, waaronder de bedrijventerreinenvisie en ontwikkelingsplan Vaneker, is zo goed mogelijk in het MPG verwerkt. Daarmee geeft het MPG dus een zo realistisch mogelijk beeld gezien de eerdere besluitvorming.
Echter, zoals GroenLinks al vaker heeft aangegeven, zien wij geen noodzaak voor deze beide projecten en verwachten we niet dat de prognoses voor deze plannen worden gehaald. De komende jaren zal blijken welke maatregelen nodig zijn om ook deze laatste luchtbellen in het MPG door te prikken.

Plaats reactie

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
December 2018
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6