S3-23455.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Commissie: Gids Buitenkans

20 okt. 2014 - Stedelijke Commissie

GroenLinks staat voor het principe van een compacte stad in een groen buitengebied. Dit betekent dat wij vinden dat nieuwbouw en andere stedelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk in het bestaande stedelijk gebied dienen plaats te vinden en het dat voor buitengebied rust, ruimte, landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten voorop staan en versterkt dienen te worden.
Dit betekent niet dat er in het buitengebied helemaal niets gebouwd zou mogen worden, maar betekent wel dat private belangen nadrukkelijk ondergeschikt zijn aan het maatschappelijk belang van een groen, leefbaar en natuurlijk buitengebied.

De originele Gids Buitenkans is door in 2008 door de toenmalig GroenLinks wethouder Van der Zee opgesteld, en is altijd door de GroenLinks-fracties gesteund. Tot nu toe is de Gids Buitenkans hèt kader geweest waaraan GroenLinks intitiatieven in het buitengebied heeft getoetst. Indien een voorgestelde ontwikkeling binnen de kaders van de Gids pastte, stemde GroenLinks er mee in. Als een ontwikkeling niet binnen de Gids paste, zoals onlangs nog het voorstel drie woningen te bouwen op het voormalige tuincentrum het Snippert, heeft GroenLinks steevast via een stemverklaring laten weten niet te kunnen instemmen.

Nu is de Gids Buitenkans geheel nieuw geschreven en is een één op één vergelijking met de oude gids nauwelijks te maken. Dit betekent dus ook dat GroenLinks opnieuw moet beoordelen of de voorwaarden zoals gesteld in de Gids Buitenkans aansluiten bij onze visie op het Buitengebied. Hoewel de nieuwe Gids op een aantal onderwerpen een duidelijke vooruitgang is, zijn er ook thema's waar de Gids begint te schuren met onze politieke uitgangspunten.
Dit valt meteen al op in de tekst van het raadsvoorstel en de inleiding van de nieuwe Gids. Er worden meer mogelijkheden voor flexibiliteit en maatwerk geboden. Er wordt minder gekeken naar de letter van de tekst, maar er wordt nadrukkelijker gezocht naar een evenwicht tussen de privé- of commerciële belangen enerzijds en de bijdrage aan het maatschappelijk belang anderzijds.
Zoals GroenLinks al stelde: wij vinden het maatschappelijk en ecologisch belang van een groen buitengebied zwaarder wegen dan de individuele wens van iemand om bijvoorbeeld een woning in het buitengebied te bouwen. Hoe de weegschaal tussen privé-belang enerzijds en maatschappelijk belang anderzijds uitslaat is zeer afhankelijk van de politieke keuzes en waarden die worden meegewogen. GroenLinks staat daarom kritisch tegenover het loslaten van de duidelijke gestelde kaders uit de oude Gids, en meer over te laten aan de interpretatie door de gemeente.

We hebben het dan met name over de Rood-voor-Rood regeling. In de oude Rood-voor-Rood regeling werd als harde voorwaarde gesteld dat minimaal 850 m2 aan landschapsontsierende schuren moest worden gesloopt voordat toestemming wordt verleend voor het bouwen van een woning. Cru gezegd, als je maar 849 m2 sloopte dan kreeg je geen toestemming een woning te bouwen. Door dit in de nieuwe Gids niet meer als harde eis te beschouwen, kan het dus voorkomen dat het college in een bepaald geval misschien al genoegen neemt met de sloop van slechts 700 m2 landschapsontsierende schuren. Dat staat haaks op de problematiek waar we in de toekomst mee zullen worden geconfronteerd. Het aantal agrariërs neemt gestaag af, met als gevolg een toenemende leegstand en verloedering van agrarisch vastgoed, terwijl het buitengebied steeds voller wordt door de toenemende economische en recreatieve druk. Om een nieuw evenwicht te vinden dat een antwoord geeft op deze verschuivende problematiek, zou je de eisen van een Rood-voor-Rood regeling dus niet moeten versoepelen, maar juist moeten verzwaren. Dus bijvoorbeeld pas bij de sloop van minimaal 1000 of 1500 m2 aan landschapsontsierende schuren toestemming geven een woning te bouwen. Eén van de eerste lessen economie is niet voor niets dat de prijs van een artikel stijgt als het aanbod - van bijvoobeeld vrije ruimte in het buitengebied - schaarser wordt en de vraag minimaal gelijk blijft. Net zoals de waarde van een object daalt als er een overschot van ontstaat, bijvoorbeeld leegstaande agrarische schuren.

Ook heeft GroenLinks vraagtekens bij het Fonds Versterking Buitengebied. Op zich is zo'n fonds een sympathieke gedachte, maar zoals het nu wordt voorgesteld komt het meer over als een afkoopregeling. Op pagina 23 van de nieuwe Gids Buitenkans staat letterlijk geschreven "als het voor de initiatiefnemer niet mogelijk of wenselijk is op het eigen erf of de directe omgeving te investeren, zal betaling aan een fonds plaatsvinden."
Als het echt niet mogelijk is op de betreffende locatie te investeren in ruimtelijke kwaliteit, dan kan GroenLinks zich iets bij een storting in het fonds voorstellen, al kunnen we ons nauwelijks een situatie bedenken waarin hiervan sprake zou zijn. Maar als de initiatiefnemer het niet wenselijk vindt op of rond zijn erf in ruimtelijke kwaliteit te investeren, dan heeft GroenLinks daar geen boodschap aan. Dit impliceert namelijk dat een initiatiefnemer met voldoende geld lekker voor eigen woonplezier kan gaan bouwen zonder 'gezeur' over vleermuizen, boomkikkers of houtwallen, want hij kan zich afkopen door maar voldoende 'smartegeld' in het fonds te storten? Dat is dus een optie die wat GroenLinks betreft beslist niet aan de orde kan en mag zijn. Als een initiatiefnemer niet de nadrukkelijke bereidheid heeft om te investeren in ruimtelijke en natuurlijke kwaliteit van het buitengebied in zijn omgeving, dan wordt hem of haar wat ons betreft direct de deur gewezen.

Zoals ik in het begin al zei, op sommige vlakken is de nieuwe Gids ook een duidelijke verbetering. GroenLinks is zeer tevreden met de paragrafen over duurzaamheid, energie-opwekking en (mantel-)zorg. Ook het idee van een Noaberpact, waarin verschillende initiatiefnemers die bij elkaar zijn gelegen tot een gezamenlijk plan komen, lijkt ons zeker een meerwaarde bieden.
GroenLinks is zeer benieuwd wat voor interessante voorstellen de vernieuwde Gids Buitenkans oplevert. We zullen, als er een bestemmingsplanwijziging nodig is, deze kritisch beoordelen, zoals U van ons gewend bent.

Plaats reactie

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3