S3-23668.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Commissie: Tussentijdse evaluatie klimaat en energiebeleid

23 sept 2013 - Stedelijke commissie

In 2009 heeft de gemeenteraad met het vaststellen van de nota "Nieuwe Energie voor Enschede" duidelijke energiedoelen voor 2020 vastgesteld: 30% minder CO2-uitstoot ten opzichte van 1990 en 20% van de Enschedese energiebehoefte wordt duurzaam en lokaal opgewekt.

Deze doelen zijn wat GroenLinks betreft alles behalve vrijblijvend. Duurzaamheid doe je niet omdat het 'in' is of omdat je je er mooi mee kunt profileren. Duurzaamheid is verantwoordelijkheid nemen. Er voor zorgen dat onze behoeften, ons gedrag, niet ten koste gaat van de mogelijkheden van zowel toekomstige generaties als van de leefomgeving van mens, dier en natuur elders op onze planeet.

GroenLinks ziet de doelen, waar wij ons als raad op hebben vastgelegd, dus geenszins als een stip op de horizon, zoals de wethouder het tijdens het randprogramma verwoorde, maar als een zeer concrete tussenstap op weg naar een volledig duurzame en klimaatneutrale gemeente. En 2020 is dichterbij dan menigeen denkt. In de programmabegroting waar we nu naar toe werken worden de financiële kaders voor de periode 2014 tot en met 2017 vastgesteld, dus ruwweg de gehele volgende raadsperiode. En juist in die volgende periode moeten de echt grote slagen worden gemaakt om de doelstellingen voor 2020 te kunnen behalen.

Hoewel de tussentijdse evaluatie positieve resultaten en ontwikkelingen laat zien, stemt het GroenLinks alles behalve gerust. Van de 14 subdoelen lopen er maar vier conform of in één geval boven verwachting. In de overige gevallen is bijsturing en intensivering noodzakelijk om onze doelstelling te halen. In het randprogramma zag de wethouder hierin slechts een zeer beperkte rol voor de gemeente en vestigde hij zijn hoop op de markt. GroenLinks ziet dit anders. De gemeente zal wel degelijk een cruciale rol hebben, met name door te communiceren, aan te sporen en te faciliteren maar ook waar nodig maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. Zonder een actieve houding van de gemeente zullen we onze doelen niet halen. Er staat ons de komende jaren, de volgende raadsperiode, dus nog veel te doen.

Naar aanleiding van de tussenstand en het randprogramma wil GroenLinks voor twee onderwerpen specifiek aandacht vragen.

In het randprogramma hebben zowel GroenLinks als D66 de wethouder gevraagd met een aantal scenario's te komen bestreffende de wijze waarop de gemeente de komende periode op duurzaamheid kan inzetten. In de memo van vorige week noemt het college een drietal scenario's: een beperkte inzet, een gecoördineerde aanpak en ten derde versterken en aanjagen. Het college stelt voor het middelste scenario te kiezen, maar in de memo maakt het college niet duidelijk hoe realistisch het is dat daarmee de gestelde doelen worden behaald. GroenLinks wil dat de wethouder de 3 scenario's nader uitwerkt, daarbij per scenario beschrijft in hoeverre het college denkt dat de doelen voor 2020 kunnen worden behaald en bij het derde scenario aangeeft hoeveel extra middelen er in dat geval nodig zullen zijn. We vragen de wethouder toe te zeggen deze nadere uitwerking medio oktober aan de raad te doen toekomen, zodat we de uitkomsten kunnen meenemen bij het behandelen van de begroting.

Het andere onderwerp is windenergie. De raad heeft in het verleden een zoekgebied aangewezen waar grote windturbines ontwikkeld mogen worden, maar sindsdien lijkt er geen voortgang te zijn.
In het voor de zomer vastgestelde bestemmingsplan Groote Plooij is helaas geen ruimte voor windmolens opgenomen, hoewel dat in eerste instantie wel is overwogen. Het college gaf onder andere als reden het ontbreken van concrete interesse uit de markt.
GroenLinks heeft vanuit de markt echter een heel ander geluid ontvangen. Er is wel degelijk concrete interesse tot het bouwen van een grote windturbine in het door de raad aangewezen zoekgebied, maar de betreffende ondernemer heeft van het college het dringende verzoek gekregen de plannen tot nader order in de ijskast te zetten, want het ontwikkelen van een windmolen ergens rond de Grolsch / Marssteden kon wel eens nadelig zijn voor de kansen van de luchthaven. Of het college dit zelf serieus denkt, of zich dit door iemand met belangen bij de luchthaven op de mouw heeft laten spelden zullen we nooit zeker weten, maar dat een windmolen nabij de Marssteden van invloed zou zijn op de ontwikkelingskansen van vliegveld Twente lijkt ons vergezocht.

In de Haarlemmermeer, hemelsbreed 7 kilometer vanaf het einde van de Kaagbaan en recht in het verlengde daarvan gelegen, zijn serieuze plannen voor een groot windmolenpark. De afstand tussen het einde van de startbaan in Twente en de Grolsch is hemelsbreed ook ruim 7 kilometer. Als het bij het veel drukkere Schiphol mogelijk is op een dergelijke afstand een heel windmolenpark te bouwen, kan GroenLinks zich geen reden voorstellen waarom een enkele windmolen op vergelijkbare afstand van luchthaven Twente wel tot problemen zou leiden.

GroenLinks zal daarom in de raadsvergadering van volgende week een motie indienen waarin we het college oproepen alsnog de planologische ruimte te creëren om binnen het door de raad aangewezen zoekgebied één of meerdere windmolens te kunnen realiseren.

Plaats reactie

Gerelateerd:

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3