S3-31800.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Commissie: Keuzenota (ruimtelijk)

16 sept 2013 - Stedelijke Commissie

Met stijgende verbazing en woede heb ik de keuzenota zitten lezen.
Zonder ook met maar één woord te reppen over de gevolgen die dit voor de minima en zwakkeren in de Enschedese samenleving zal hebben, stelt dit college ons voor om met de botte bijl in het armoedebeleid te hakken. Het college schrijft dat het mogelijk is in totaal 5 miljoen euro te bezuinigen op kwijtschelding, armoede- en inkomensbeleid, maar maakt op geen enkele manier inzichtelijk wat dit voor de minima betekent. Van een gemiddeld huishouden met koopwoning vraagt het college 5 euro extra OZB-verhoging, een minima-gezin dat volgens het college wel zonder kwijtschelding van gemeentelijke belastingen kan, gaat er bijna honderd keer zoveel op achteruit. Ongehoord, asociaal en onmenselijk.

Als alternatief voor de botte bezuinigingen op armoedebeleid, kan ik namens GroenLinks op de thema's ruimte en leefomgeving wel enkele richtingen noemen waar het wat ons betreft wel wat minder lijkt te kunnen.

Vanuit het programma stedelijke ontwikkeling kunnen we verder snijden in de MSI's waaronder het schrappen van het Kennishuis, en ziet GroenLinks graag de mogelijkheid onderzocht om een aanzienlijk deel van onze grondposities van de hand te doen, bijvoorbeeld door het grond- en vastgoedbedrijf een jaarlijkse taakstelling op te leggen om voor een bepaald bedrag aan grond en vastgoed te verkopen.
Verder ziet GroenLinks graag in beeld wat de gevolgen zijn als we het budget van Enschede Promotie halveren en kan er wat ons betreft vanuit mobiliteit meer dan voorgesteld worden gesneden in kosten voor onderzoek en mobiliteitsmanagement. Als een autorit naar het centrum of Enschede-West één of twee minuten langer gaat duren is dat voor GroenLinks geen onoverkomenlijk probleem.

Op ruimtelijke ontwikkeling willen we graag weten wat we kunnen besparen als we ons nog terughoudender opstellen betreffende het zelf ontwikkelen van allerlei visies en ideeën en ons dus nog meer beperken tot het sturen en met name faciliteren van de markt. Op de kosten voor wettelijke taken als het opstellen van structuurvisies en het 10-jaarlijks actualiseren van bestemmingsplannen valt niet te bezuinigen, maar de overige werkzaamheden zouden zoveel mogelijk in dienst moeten staan van marktinitiatieven en dus ook door de markt te worden betaald.

Cultuur ligt voor GroenLinks een stuk gevoeliger. Het botweg sluiten van Concordia en/of de Muziekschool gaat ons een stap te ver. We zien graag de mogelijkheden en bijbehorende besparingen onderzocht van een verregaande samenwerking en eventueel zelfs het deels samengaan van de verschillende podia, theaters en andere cultuuraanbieders in Twente. Daarnaast vraag ik me af of we door het aanscherpen van de randvoorwaarden voor de subsidieverstrekking kunnen voorkomen dat gemeentelijk geld wordt besteedt aan bijvoorbeeld kosten voor een nieuwe naam of huisstijl.

Vanuit het programma leefbaarheid zit een aanzienlijk deel van de kosten in onderhoud van de openbare ruimte. We zouden delen van parken, bermen en plantsoenen aan kunnen wijzen waar de natuur veel meer haar gang mag gaan en er dus fors in het onderhoud, met name het maaien, kan worden gesneden. Wilde kruiden en bloemen krijgen dan meer ruimte om te groeien, wat tevens goed is voor bijen, hommels en andere insecten.
De keuzenota spreekt ook over het onderzoeken van de mogelijkheid tot het outsourcen of verzelfstandigen van gemeentelijke onderdelen, waarbij specifiek onderhoud Enschede wordt genoemd. Het inhuren van een zelfstandige organisatie zou goedkoper zijn dan het zelf uitvoeren als gemeentelijke dienst. GroenLinks is erg benieuwd waar deze kostenbesparingen op zijn gebaseerd. Is het werk goedkoper omdat de werknemers in de zelfstandige organisatie een stuk minder krijgen betaald, of zitten de voordelen vooral in de overhead?

Een andere relatief grote post is handhaving gebouwen en openbare ruimte. Welke mogelijkheden zijn er om de handhaving meer zichzelf te laten betalen door bijvoorbeeld hogere boetes? Dit zou een logisch vervolg zijn op de kostendekkende leges waar we al aan werken.
In de keuzenota wordt specifiek gladheidsbestrijding genoemd als post om op te besparen. GroenLinks kan dit steunen, mits de busroutes en belangrijkste fietsroutes, specifiek de routes van en naar scholen, wel blijvend worden gestrooid en geveegd.

Als laatste wil ik kort aandacht vragen voor het thema duurzaamheid. Met de komende bespreking van de tussentijdse evaluatie duurzaamheid in de stedelijke commissie volgende week dinsdag zal ik er verder op ingaan en één of twee moties aankondigen, nu hebben we het over de financiële hoofdlijnen van ons beleid en daar hoort duurzaamheid nadrukkelijk bij.
Uit de tussentijdse evaluatie en het randprogramma van vorige week blijkt dat er fors moet worden bijgestuurd en geïntensiveerd om onze doelstellingen te halen. De gemeente dient hierin niet alleen een faciliterende maar ook aansporende rol te hebben, waarvoor ambtelijke inzet en dus budget nodig is. In de programmabegroting dient daarom ruimte te worden gemaakt voor een duurzaamheidsbudget voor de periode 2015 en verder.

Plaats reactie

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3