S3-08413.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Afweging brede kader

3 juni 2013 - Raadswerkgroep

Voorzitter,

Als raadsfractie moet je iedere week keuzes maken. Soms zijn die politieke keuzes voor ons makkelijk, zoals het stemmen vóór een fietsvisie of tegen de luchthavenplannen. Op andere momenten is het een stuk moeilijker een politieke afweging te maken, zoals bijvoorbeeld vandaag. Bezuinigen doe je nooit met plezier, en al helemaal niet als er zoveel onderwerpen op de groslijst staan waar GroenLinks juist belang aan hecht: onderwijs, armoedebeleid, zorg en welzijn, duurzaamheid.
Het is ons gelukt om voor 2014 tot een pakket van iets meer dan 10 miljoen euro te komen, waarbij we deze thema's zoveel mogelijk hebben ontzien, maar toch betekent dit dat we hier en daar pijnlijke keuzes moesten maken.

Voor de lange termijn wordt de keuze nog moeilijker. De groslijst biedt slechts 11,5 miljoen aan opties voor structurele bezuinigingen, waarvan een aantal grote bedragen niet onze voorkeur heeft. Om toch de 10 miljoen te halen zullen we dus zelf met alternatieven moeten komen. Hiervoor hebben we nog enige tijd, want vanavond staan de bezuinigingen voor 2014 centraal. Zoals gezegd, hier hebben we de 10 miljoen wel gehaald.

Ik zal beginnen met de lijst met incidentele bezuinigingen, omdat die voor ons het makkelijkst was. We konden met bijna alle 18 op de groslijst beschreven voorstellen instemmen. Niet altijd van harte, maar deze incidentele bezuinigingen waren voor ons veelal te verkiezen boven de structurele opties die ons werden geboden.
Bij de programmabegroting stelde GroenLinks al voor het innovatiefonds te verkleinen, dus het onttrekken van 1 miljoen euro aan dat fonds heeft onze instemming. In het verminderen van de geplande stortingen in dat fonds in de jaren 2013, 14 en 15 kan wat GroenLinks betreft eventueel een extra bezuiniging worden gevonden. De extra subsidie aan de Military heeft nooit onze instemming gehad, dus ook het schrappen daarvan heeft onze steun.
GroenLinks kan er ook mee instemmen om een aantal onderhoudsbudgetten voor één jaar te halveren of uit te stellen, met uitzondering van de 3 ton voor Onderwijshuisvesting. Voor onderwijs is de kwaliteit van de huisvesting van groot belang, omdat het binnenklimaat direct invloed heeft op concentratie en leervermogen van leerlingen.
De andere punten worden in de toelichting op de groslijst voor ons voldoende onderbouwd en lijken niet wezenlijk in te grijpen in de kwaliteit van dienstverlening en welzijn. GroenLinks kan daar dus mee instemmen.

De 35 structurele bezuinigingen die in de groslijst zijn opgenomen liggen voor ons veelal een stuk moeilijker. Zoals ik in de inleiding aangaf is GroenLinks tegen bezuinigingen die direct ingrijpen op de kwaliteit van onderwijs en zorg, op het armoedebeleid en duurzaamheid.
Het beëindigen van de subsidie op schoolzwemmen is voor ons bespreekbaar, omdat dit, zoals ook in de ingezonden brief beschreven, niet ten koste gaat van de hoeveelheid beweging die kinderen krijgen en er alsnog een vangnet overblijft voor kinderen in de hogere klassen die nog geen zwemdiploma hebben. Met bezuiniging op sportaccommodaties kunnen we ook instemmen. Als we moeten kiezen tussen bezuinigen op steen/accommodaties of bezuinigen op activiteiten, kiest GroenLinks voor het eerste. We willen dus niet korten op de subsidies voor Brede Scholen en jeugdparticipatie. Wel hebben we 15 duizend aan korting op de jeugdviva ingeboekt, omdat dit volgens de organisator kon zonder dat dit ten koste gaat van de activiteiten.

De kilometergrens voor leerlingenvervoer hebben we onlangs in de raad vastgesteld, waarbij GroenLinks de doorslaggevende stem had. Hier willen we niet op korten. Net zoals de uitvoering en doelen van de vorig jaar vastgestelde fietsvisie wat GroenLinks betreft fier overeind blijven staan.
Het gratis OV voor 70+ willen we wel graag overeind houden voor minima, dus een deel van de bezuiniging kan wat ons betreft worden ingeboekt.

Wanneer het gaat over de openbare ruimte, wegen en groenvoorzieningen, is een bezuiniging op sommige punten voor GroenLinks bespreekbaar. In het nieuwe wegenbeleidsplan wordt veiligheid de basisnorm, en daar kan GroenLinks mee instemmen. Zolang een beschadiging aan de weg vooral lelijk is, maar niet onveilig, mag er versoberd worden op onderhoud. Het verlagen van de kwaliteitsniveaus van ons groen ligt bij veel bewoners gevoeliger. Hier kiezen we in eerste instantie nog niet voor. het besparen op calamiteiten, plaagdierbestrijding en gladheidsbestrijding gaat direct ten koste van de gezondheid en veiligheid van onze inwoners. Daar stemt GroenLinks dus niet mee in. Iets minder handhaving, hoe pijnlijk dan ook, heeft dan toch onze voorkeur.
Bezuinigen op armoedebeleid en bijzondere bijstand is voor GroenLinks onbespreekbaar. De forse bezuinigingsopgave zoals beschreven onder punt 26 heeft dus niet onze instemming.
Een bezuiniging die wel haalbaar lijkt is op de individuele voorzieningen. Dit lijkt steeds makkelijker binnen het rijksbudget te kunnen, zodat de extra gemeentelijke bijdrage van 1,3 miljoen niet nodig is.
GroenLinks is voor een beperkte verhoging van de OZB, aangezien dit niet de minima maar vooral de middengroep en rijkere Enschedeërs treft. Ook het streven om leges steeds meer kostendekkend te maken en het voorstel om de besparing op de inzameling van afval voor de helft ten goede van de burgers te laten komen en voor de helft als bezuiniging in te boeken, kan op steun van GroenLinks rekenen.

Voor een aantal voorgestelde bezuinigingen wil GroenLinks nog een stap verder gaan. Naast de voorgestelde vermindering van de bijdrage aan FC Twente en Apollo, mag wat ons betreft ook de skybox en tos-stoelen worden stopgezet. En wanneer het gaat om Enschede Promotie heeft GroenLinks altijd al het standpunt gehad dat de inzet op toerisme en promotie van evenementen onze steun heeft, maar het deel dat echt is gericht op citymarketing voor ons nadrukkelijk niet hoeft. Als we moeten kiezen kort GroenLinks liever op Enschede Promotie dan op bijvoorbeeld armoedebeleid.

Dan sluit ik af met een aantal punten waar wat GroenLinks betreft ook nog op bezuinigd kan worden.
Ten eerste heeft het college in 2008 al in een memo aangegeven te willen onderzoeken of we kunnen overgaan op opensource software in plaats van de dure Microsoft-paketten. Dit is voor GroenLinks nog steeds een zeer serieuze overweging. Ook kan eventueel een deel van de reserve MSI Stadsweide voor het Kennishuis worden opgenomen. De ontwikkeling van het kennishuis op de Maere bleek niet haalbaar en wat GroenLinks betreft gaan we daarom over op een modernisering van de huidige bieb, voor een beduidend lager bedrag. Natuurlijk wil GroenLinks dat we de plannen voor de NOEK stoppen, dat kan zowel incidenteel worden ingeboekt, als structureel doordat we niet jaarlijks 2 tot 3 ton aan kapitaallasten hoeven af te schrijven.

Het laatste onderwerp is de luchthaven. Terwijl we als raad nu al weken bezig zijn om 10 miljoen aan bezuinigingen bij elkaar te zoeken, vindt het college ineens uit het niets dekking om 1,25 miljoen extra te investeren. Dit vind ik een minachting naar het proces waar we nu als raadscommissie in zitten. Één van de rijkste ondernemers van Nederland, die de gevraagde 5 miljoen zo uit eigen zak kan bijpassen, vraagt aan overheden, die allemaal krom liggen onder de bezuinigingen, om gezamenlijk nog eens 5 miljoen gemeenschapsgeld bij te dragen.
GroenLinks vindt het onverantwoord om nog eens 1,25 miljoen extra te investeren in de luchthaven, en boekt de gevonden dekking als incidentele bezuiniging voor 2014 in.

Plaats reactie

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3