S3-31800.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Nog veel vragen, zorgen en onduidelijkheden rondom olielekkage Epe en plannen Enschede

9 mei 2014

Eerder deze week stuurde het college van Enschede de antwoorden op mijn schriftelijke vragen over de oliekkage bij Epe (Dld).
Het college geeft aan de zorgen over de veiligheid van olieopslag in zoutcavernes te delen en heeft brieven aan zowel AkzoNobel als het ministerie van EZ gestuurd met het verzoek de voorbereidingen op te schorten totdat er duidelijkheid is over de oorzaak van de lekkage in Epe.

Deze oorzaak is nog steeds niet bekend. Uit de eerste onderzoeksresultaten lijkt echter dat de lekkage niet vanuit de pijpleidingen komt. Hoewel dit altijd als uiterst onwaarschijnlijk - zelfs als onmogelijk - werd beschouwd, moet dus nadrukkelijk onder ogen worden gezien dat de lekkage waarschijnlijk dus vanuit de betreffende zoutcaverne komt.
Dit roept meteen zeer grote twijfels op over de veiligheid van de voorgenomen opslag van gasolie in zoutcavernes onder de Marssteden, want waarom zouden deze cavernes dan niet kunnen gaan lekken?

In 2010 heeft de gemeente Enschede in een reactie aan het Ministerie van EZ geschreven: "de uit te voeren MER-studie dient met zekerheid aan te geven dat het voornemen veilig is en geen negatieve effecten zal hebben op de volksgezondheid en het milieu. Dat geldt voor zowel de opslagfaciliteit onder De Marssteden, als voor de transportbewegingen en de laad/losinstallatie."
Nog afgelopen jaar is door betrokken partijen in een presentatie aan de gemeenteraad verzekerd dat de opslag van gasolie in zoutcavernes veilig is en dat er geen risico bestaat op lekkage. De lekkage bij Epe zet grote vraagtekens bij de stelligheid waarmee dat tot nu toe werd beweerd, en dus ook bij de onderzoeken waarmee die vermeende veiligheid werd aangetoond. Zijn er elementen of mogelijke omstandigheden over het hoofd gezien?

In de beantwoording van mijn vragen schrijft het college: "Wel is het zo dat bij de keuze voor de te vullen cavernes verschillende testen zijn uitgevoerd om de geschiktheid van de cavernes te bepalen. De lekdichtheid is daarbij uiteraard een zeer belangrijk criterium. Bovendien is in een monitorplan exact beschreven hoe voor, tijdens en na afloop van de opslag gemonitord wordt om in een vroegtijdig stadium eventuele afwijkingen op te merken en zo nodig maatregelen te kunnen treffen."
Je mag toch aannemen dat ook de lekkende caverne bij Epe destijds is getest op lekdichtheid en ook in Epe wordt de opslag gemonitord. Er werd zelfs in februari al een lagere druk in één van de cavernes waargenomen, maar toch heeft men de lekkage in april niet weten te voorkomen. Wat heeft een dergelijke monitoring dan voor nut? Wat is er überhaupt gedaan naar aanleiding van de waarneming in februari? En hoe denkt men in Enschede wel een ramp te kunnen voorkomen als er ergens een afwijkende waarde wordt waargenomen? Bestaan er plannen waarin precies is beschreven welke acties er moeten worden gevolgd bij iedere mogelijk te constateren afwijking? Of moet er dan ter plekke worden geïmproviseerd?

In Epe schijnt de caverne niet te kunnen worden leeggepompt omdat daarmee de stabiliteit van de caverne gevaar loopt. Betekent dat dat de olie er tot in de lengte der dagen moet blijven liggen, met alle risico's van dien? En stel dat zich in Enschede een lekkage of andere calamiteit voordoet, kan de caverne dan wel worden leeggepompt?

Hoe wordt trouwens de lekdichtheid van een caverne getest? Een test van enkele dagen of misschien zelfs weken, zal een heel andere uitkomst geven dan het daadwerkelijk tientallen jaren gebruiken van een caverne.
Als slijtage maar langzaam genoeg plaatsvindt zal deze gedurende een relatief korte testperiode niet waarneembaar zijn, maar op de lange termijn fatale gevolgen kunnen hebben. Wat zijn de effecten van het zeer langdurig opslaan van olie in een caverne op de stabiliteit ervan? Is het denkbaar dat stoffen in de olie gaan reageren met de omringende bodem en daardoor de stabiliteit aantasten of de ondoordringbare lagen toch doordringbaar maken? En wat zijn dan, naast de gevolgen voor milieu en volksgezondheid, de mogelijke gevolgen voor de bedrijven die boven de cavernes zijn gebouwd?

Een andere essentiële vraag waar in de berichtgeving nog niet op in wordt gegaan is wie er verantwoordelijk is voor de veiligheid van de opslag en wie er voor de kosten opdraait als er een calamiteit voordoet. Die kosten zullen bij de Marssteden een veelvoud kunnen zijn van de kosten bij Epe, omdat afgraven van grond op de Marssteden veelal niet kan zonder de erboven gebouwde bedrijven te slopen.
En wie vergoed en repareert de schade aan natuur, bedrijven en particulieren? Bij de aardbevingen als gevolg van de gasboringen in Groningen blijven veel bewoners met schade en kosten zitten. Hoe is dit straks in Enschede geregeld?

In Epe wordt ruwe olie opgeslagen, in Enschede zal gasolie worden opgeslagen. Wat is het verschil in o.a. vluchtigheid, verspreidingssnelheid, oplosbaarheid in grondwater, schadelijkheid voor het milieu, reageerbaarheid met de omringende bodem, etc?

AkzoNobel schijnt bij de reguliere zoutwinning ook olie te gebruiken. Door olie naar beneden te pompen schijnt het zout makkelijker op te lossen en dus makkelijker/goedkoper te winnen. Ook dat roept onder de huidige omstandigheden zorgen en vragen op. Hoeveel olie heeft AkzoNobel vanwege zoutwinning al in de bodem gepompt? Wat zijn de risico's daarvan? Kan die olie ook lekken, en bijvoorbeeld in het grondwater of naar de oppervlakte komen?

Hoewel het college de gestelde vragen zoveel mogelijk heeft beantwoord, roepen deze beantwoording en de actuele ontwikkelingen nog vele nieuwe vragen en onzekerheden op. Wat de oorzaak, omvang en uiteindelijke gevolgen van de olielekkage bij Epe zijn moet nog blijken, maar de gedachte dat de opslag van olie (of andere stoffen) in zoutcavernes veilig is, lijkt doorbroken. Alle reden om de voorgenomen opslag in Enschede niet door te laten gaan.

Plaats reactie

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3