S3-23455.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Enschede wel degelijk een aantrekkelijke woonstad

Randstad bevoordeeld door keuze criteria Atlas voor Gemeenten

1 juli 2013

In de jaarlijkse Atlas voor Gemeenten scoort Enschede steevast zeer laag op het thema woonaantrekkelijkheid. In de atlas worden de 50 grootste gemeenten van Nederland op allerlei criteria met elkaar vergeleken en worden de gemeenten gerangschikt op basis van woonaantrekkelijkheid en sociaal-economische positie.
Bij de berekening van de woonaantrekkelijkheid worden echter diverse criteria gebruikt die de Randstad bevoordelen, waardoor de grote steden in de noordoostelijke en zuidelijke provincies per definitie slecht scoren. De lijst wordt ieder jaar met veel bombarie gepresenteerd en krijgt uitgebreide media-aandacht. Een stad als Enschede, dit jaar gezegend met een 45e positie op de ranglijst, krijgt hierdoor onterecht een negatief stempel opgedrukt.

Dat een gemeente als Alphen aan den Rijn aanzienlijk beter scoort dan Zwolle, Groningen en Eindhoven en dat Zoetermeer veel hoger in de lijst staat dan een stad als Maastricht, roept vragen op over de gekozen criteria. Toch is er nauwelijks een kritische noot over dergelijke lijstjes te horen en nemen de meeste media ze blindelings over.

De woonaantrekkelijkheid is in de atlas berekend op basis van een achttal criteria, op volgorde van gewicht: bereikbaarheid van banen, cultureel aanbod, veiligheid, percentage koopwoningen, nabijheid natuurgebieden, culinair aanbod, aanwezigheid universiteit en percentage vooroorlogse woningen.

Werkgelegenheid

Bij de bereikbaarheid van banen is gekeken hoeveel arbeidsplekken er binnen een bepaalde reistijd te bereiken zijn. De Randstad is veel dichter bebouwd dan Twente, waardoor er vanuit een randstedelijke woning dus veel meer arbeidsplekken te bereiken zijn. Echter, er wordt in de atlas voorbij gegaan aan het feit dat in de Randstad ook veel meer mensen wonen waartussen die banen verdeeld moeten worden. Wanneer het aantal banen zou worden gerelateerd aan het aantal bewoners in dezelfde regio, dan zou Enschede aanzienlijk beter scoren en dan zou ook een veel realistischer beeld ontstaan hoe 'bereikbaar' die banen daadwerkelijk zijn.

Natuur

Een ander criterium dat steden in het westen bevoordeelt is de manier waarop nabijheid van natuurgebieden wordt bepaald. Enschede scoort op dit criterium met een 47e positie onwaarschijnlijk laag. De plekken 45 t/m 50 worden geheel ingenomen door Twentse en Limburgse gemeenten, terwijl het hier echt niet ontbreekt aan natuur. Integendeel.
De positie op de ranglijst lijkt vooral af te hangen van de ligging nabij de Noordzee, groot binnenwater (IJsselmeer, Markermeer, Ooster- en Westerschelde) en grote natte natuurgebieden. Daarbij wordt het oppervlak van het betreffende natuurgebied zeer zwaar meegewogen. Voor een recreant maakt het niet zo heel veel verschil of een natuurgebied 100, 500 of 1000 hectare groot is. Tijdens een wandeling zal hij er maar een deel van ervaren. De atlas baseert haar waardering echter op het aantal hectare natuurgebied dat binnen een acceptabele reistijd te bereiken is, zodat een natuurgebied van 500 hectare 5 keer zo zwaar weegt als een gebied van 100 hectare. De atlas neemt daarbij ook niet in ogenschouw dat het grootste natte natuurgebied van Nederland, de Oostvaardersplassen, slechts voor een beperkt deel toegankelijk is en dat één van de grootste droge natuurgebieden, de Oldenbroekse heide, een militair oefenterrein is. De recreatieve waarde van deze terreinen is dus vele malen kleiner dan hetgeen de atlas op basis van de oppervlakte meerekent.
Door de hoge waardering van water en natte natuur en doordat de gekozen rekenmethode de oppervlakte van een natuurgebied erg zwaar laat wegen, scoren Oost en Zuid Nederland, gekenmerkt door de hoger gelegen zandgronden en het kleinschalig afwisselende landschap, zeer slecht op het thema natuur. Gezien de diverse prachtige en waardevolle natuurgebieden in Twente, waaronder een aantal natura2000-terreinen, doet de lage score Enschede geen recht.

Cultuur

Op het cultureel aanbod scoort Enschede volgens de Atlas beter, namelijk 20e van de 50 gemeenten. Maar ook bij deze score is een kanttekening te plaatsen. Er wordt namelijk alleen gekeken naar het culturele aanbod binnen de gemeentegrens en niet naar het aanbod dat binnen een acceptabele reistijd bereikbaar is. De afstand van bijvoorbeeld de Bijlmer naar het concertgebouw in Amsterdam is gelijk aan de afstand van de Enschedese wijk Wesselerbrink naar het Rabotheater in Hengelo. Echter, in de Twentse situatie ligt er een gemeentegrens tussen en daarom hebben de voorstellingen in Hengelo geen invloed op de aantrekkelijkheid van Enschede, en omgekeerd. De programmering van de podia in Enschede en Hengelo wordt voor een deel op elkaar afgestemd en alleen de populairste acts treden in beide gemeenten op.
Veel cultuurliefhebbers zullen om de voorstelling van hun keuze te willen bezoeken dus tussen Enschede en Hengelo moeten reizen, wat gezien de korte afstand geen enkele belemmering oplevert. Echter in de Atlas voor Gemeenten worden gemeentegrenzen op het criterium Cultuur als een onneembare barrière behandeld en op andere criteria helemaal niet in acht genomen. Volgens de Atlas reizen Nederlanders voor hun werk dus wel naar een andere gemeente, maar voor theaterbezoek niet.

De inconsequente manier waarop de atlas met gemeentegrenzen omgaat valt voor Enschede negatief uit. Een fusie van Enschede, Hengelo, Borne en Almelo tot Twentestad zou onze positie op de ranglijst verbeteren, terwijl dit voor de woonaantrekkelijkheid geen verschil maakt.

De gekozen criteria bevoordelen gebieden met een hoge bebouwingsdichtheid nabij groot open water, dus de Randstad. De nadelen van deze hoge dichtheid, zoals een slechtere luchtkwaliteit en geluidsoverlast van verkeer en industrie, worden in het geheel niet meegewogen, terwijl dergelijke overlast het woongenot fors kan aantasten. Ook de mogelijkheid tot recreatie en ontspanning in de woonomgeving is niet als criterium meegewogen. De vele stadsparken, landgoederen en recreatieve fiets- en wandelroutes in Enschede zijn volgens de Atlas voor Gemeenten dus niet van invloed op de woonaantrekkelijkheid.
Met een iets meer uitgebalanceerde set criteria en een consequente toepassing van gemeentegrenzen zou de Atlas van Gemeenten tot een heel andere rangschikking komen, waardoor Enschede niet jaar in, jaar uit onterecht onderaan de lijst zou blijven bundelen. Want het is juist prima wonen in Enschede, één van de groenste, veiligste en ontspannendste steden van Nederland.

Plaats reactie

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3