S3-43435.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Opinie

Een aantal wat langere stukken die ik speciaal voor deze website heb geschreven n.a.v. actuele politieke thema's.

Vergunningen opslag olie en afvalwater in Twentse bodem moeten opnieuw worden afgewogen

18 febr 2015

De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeert dat bij de besluitvorming rond de gaswinning in Groningen de maximale opbrengst op de eerste plaats stond. De veiligheid van de inwoners van Groningen was daaraan ondergeschikt. Dit schrijft de Onderzoeksraad in haar rapport "Aardbevingsrisico's in Groningen" dat  vanochtend is gepubliceerd. Bij het ministerie van Economische Zaken, de NAM en Staatstoezicht op de Mijnen was weinig oog voor ongerustheid en gevoelens van onveiligheid onder de bewoners.
Het zijn grotendeels dezelfde partijen die de vergunningen voor de opslag van olie onder de Marssteden en giftig afvalwater in Noordoost Twente hebben verleend. Dit roept de vraag op of ook bij deze vergunningverlening de economische belangen zwaarder hebben gewogen dan de Twentse veiligheid. Een onderzoek naar de besluitvorming en herbeoordeling van de vergunningaanvragen zouden die zorgen kunnen wegnemen.

Rutbeek bewijst opnieuw dat een onderzoek soms met flink wat korrels zout moet worden genomen

16 okt 2014

Veel besluiten die we als raad nemen zijn gebaseerd op onderzoeken en prognoses. Verkeersprognoses, woningmarktonderzoeken, economische toekomstscenario's, mogelijke effecten op natuur en milieu, voor bijna ieder relevant thema is wel één of ander onderzoek beschikbaar. Als raad moet je erop kunnen vertrouwen dat dergelijke onderzoeken eerlijk, onafhankelijk en volledig zijn uitgevoerd. Helaas blijkt uit 4,5 jaar ervaring dat bij diverse onderzoeken kanttekeningen zijn te plaatsen. Soms zozeer dat dit de conclusies ondermijnt.

Een aantal voorbeelden:

Nog veel vragen, zorgen en onduidelijkheden rondom olielekkage Epe en plannen Enschede

9 mei 2014

Eerder deze week stuurde het college van Enschede de antwoorden op mijn schriftelijke vragen over de oliekkage bij Epe (Dld).
Het college geeft aan de zorgen over de veiligheid van olieopslag in zoutcavernes te delen en heeft brieven aan zowel AkzoNobel als het ministerie van EZ gestuurd met het verzoek de voorbereidingen op te schorten totdat er duidelijkheid is over de oorzaak van de lekkage in Epe.

Deze oorzaak is nog steeds niet bekend. Uit de eerste onderzoeksresultaten lijkt echter dat de lekkage niet vanuit de pijpleidingen komt. Hoewel dit altijd als uiterst onwaarschijnlijk - zelfs als onmogelijk - werd beschouwd, moet dus nadrukkelijk onder ogen worden gezien dat de lekkage waarschijnlijk dus vanuit de betreffende zoutcaverne komt.
Dit roept meteen zeer grote twijfels op over de veiligheid van de voorgenomen opslag van gasolie in zoutcavernes onder de Marssteden, want waarom zouden deze cavernes dan niet kunnen gaan lekken?

Hoogtebegrenzingen luchthavenbesluit in kaart

hoogtebegrenzingen luchthavenbesluit

Klik op de kaart voor een grotere versie, klik hier voor een extra grote versie.

Enschede doet Roundup in de ban

11 november 2013

Op initiatief van GroenLinks heeft de gemeenteraad het gebruik van Roundup door Onderhoud Enschede per direct stopgezet. Voortaan zal moeten worden overgegaan op biologische middelen van onkruidbestrijding. Mijn motie die hiertoe opriep werd met met 22 stemmen voor en 16 tegen aangenomen.

De verantwoordelijk wethouder gaf aan dat de gemeente al heeft geëxperimenteerd met alternatieve bestirjdingsmethoden, zoals wegbranden en sproeien met heet water, maar dat deze methoden relatief duur waren. Een pilot waar met azijnhoudende middelen wordt gewerkt lijkt wel binnen de budgetten te passen, maar de effecten van azijn op milieu, flora en fauna zijn nog onbekend. Het financiële aspect lijkt voor het College doorslaggevend te zijn in de keuze op welke manier onkruid wordt bestreden. GroenLinks vindt milieu en volksgezondheid zwaarder wegen en vindt het gebruik van gif in de openbare ruimte daarom onacceptabel. Het is niet voor niets dat er een landelijk verbod op het gebruik van Roundup is ingezet. De risico's voor milieu en volksgezondheid zijn gewoonweg te groot.
Het landelijke verbod geldt vanaf november 2015 voor verharde oppervlakken en vanaf 2018 voor overige gebieden. GroenLinks Enschede wilde hier niet op wachten en vindt iedere dag dat er nog gif wordt gebruikt er één te veel. GroenLinks werd hierin gesteund door een meerderheid van de Enschedese gemeenteraad.

Enschede wel degelijk een aantrekkelijke woonstad

Randstad bevoordeeld door keuze criteria Atlas voor Gemeenten

1 juli 2013

In de jaarlijkse Atlas voor Gemeenten scoort Enschede steevast zeer laag op het thema woonaantrekkelijkheid. In de atlas worden de 50 grootste gemeenten van Nederland op allerlei criteria met elkaar vergeleken en worden de gemeenten gerangschikt op basis van woonaantrekkelijkheid en sociaal-economische positie.
Bij de berekening van de woonaantrekkelijkheid worden echter diverse criteria gebruikt die de Randstad bevoordelen, waardoor de grote steden in de noordoostelijke en zuidelijke provincies per definitie slecht scoren. De lijst wordt ieder jaar met veel bombarie gepresenteerd en krijgt uitgebreide media-aandacht. Een stad als Enschede, dit jaar gezegend met een 45e positie op de ranglijst, krijgt hierdoor onterecht een negatief stempel opgedrukt.

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3