S3-08405.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Amendement Milieucategorie Leisurepark maximaal 3.2

12 maart 2018 - gemeenteraad

amendement ingediend bij de bespreking van de bestemmingsplannen voormalige vliegbasis Twenthe
amendement mede ingediend door PvdA, SP, EnschedeAnders en CDA
amendement verworpen (14 stemmen voor: GroenLinks, PvdA, SP, EnschedeAnders; 25 stemmen tegen: overige partijen)

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 12 maart 2018, besprekende het raadsvoorstel “Vaststelling plannen voormalige vliegbasis Twenthe”;

Constaterende dat:

 • In het bestemmingsplan "Voormalige Vliegbasis Twenthe - Midden" wordt voorgesteld in het gebied bestemd als "Cultuur en Ontspanning - Leisurepark" grotendeels activiteiten tot en met milieucategorie 4.2 toe te staan;
 • Hiermee activiteiten mogelijk worden gemaakt die qua geur, stof, geluid en/of gevaar een groot effect op de omgeving hebben;
 • Het leisurepark is ingeklemd tussen de nieuwe natuur en de Lonnekerberg, relatief stille natuurgebieden van grote waarde;

Overwegende dat:

 • De noodzaak van de voorgestelde milieucategoriën niet aantoonbaar is gemaakt, terwijl het toestaan van activiteiten in deze categorieën wel kan leiden tot grote negatieve effecten op de omgeving;
 • Wanneer de huidige dan wel toekomstige eigena(a)r(en)/ondernemer(s) met concrete, waardevolle initiatieven komen die een hogere milieucategorie nodig hebben en niet onevenredig nadelige invloed hebben op de omgeving, Gemeenteraad resp. het College van Burgemeester en Wethouders ten allen tijde een bestemmingsplanwijziging dan wel projectafwijkingsbesluit kunnen vaststellen om deze activiteiten alsnog mogelijk te maken;
 • Het waarschijnlijk veel lastiger zal zijn om in de toekomst de milieucategoriën te verlagen, wanneer achteraf blijkt dat we nu te hoge categorieën hebben vastgesteld;
 • De huidige ondernemer -na meermaals daarnaar gevraagd te zijn- niet kan aangeven welke concrete (dagelijkse) activiteiten hij niet meer kan uitvoeren wanneer de milieucategorie wordt beperkt tot maximaaal 3.2;
 • Vele activiteiten, zoals beurzen, bedrijfsfeesten, conferenties e.d. prima binnen milieucategorie 3.2 kunnen blijven plaatsvinden;

Van mening zijnde dat:

 • Activiteiten van milieucategorie 4.1 en hoger niet passend te vinden in dit waardevolle gebied dat is ingeklemd tussen verschillende natuurgebieden;

Besluit:

 1. De volgende wijzigingen aan te brengen in de regels en plankaart van het bestemmingsplan "Voormalige Vliegbasis Twenthe - Midden" (NL.IMRO.0153.BP00133-0003):
  • Alle gebieden binnen de bestemming "Cultuur en Ontspanning - Leisurepark", die op de plankaart zijn aangegeven met de aanduiding "Bedrijf tot en met categorie 4.1" of "Bedrijf tot en met categorie 4.2", de aanduiding te geven "Bedrijf tot en met categorie 3.2";
  • Van artikel 5.1 lid 1 sub 5 de 3e en 4e bullet te verwijderen;
 2. [alleen van belang indien het amendement “Geluidscontour in balans” niet wordt aangenomen]
  De geluidzone - industrie voor Midden in het bestemmingsplan “Voormalige Vliegbasis Twenthe - Zones” (NL.IMRO.0153.BP00131-0003) aan te passen conform de gewijzigde milieuzonering als bedoeld onder 1.;
 3. De toelichting van het bestemmingsplan, waar noodzakelijk, hierop aan te passen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Plaats reactie

Laatste tweets

RobinWessels75 RT @jesseklaver: Een beperking maakt je geen minder mens. Een beperking maakt je geen mindere collega. Het minimumloon geldt voor iedereen.…
RobinWessels75 @joachimw @OPAEnschede @PVV_Enschede @1TEnschede @TCTEnschede Wij zullen het vandaag niet helemaal eens worden, maa… https://t.co/gtdVJDgYe3
RobinWessels75 @joachimw @OPAEnschede @PVV_Enschede @1TEnschede @TCTEnschede Wat is traditioneel Sinterklaas? Sinterklaas wordt al… https://t.co/N5F7F5Gtxd
RobinWessels75 @joachimw @OPAEnschede @PVV_Enschede @1TEnschede @TCTEnschede Als je stelt dat er geen nieuwe moskee mag worden geb… https://t.co/txYatED9iJ
RobinWessels75 @joachimw a) check. b) check. c) check. d) Investeren in fiets en OV komt ook de doorstroming ten goede voor degene… https://t.co/KNYmBl2FNh
RobinWessels75 @Reeshofwarmte @GroenLinks053 Hoe meer afval we hergebruiken, hoe minder er verbrand hoeft te worden.… https://t.co/dCawAAYdQO
RobinWessels75 RT @pauwnl: 'Als het gaat om bankiers mogen we die volgens de @VVD niet hard aanpakken, als het gaat om mensen met schulden moeten we die w…
RobinWessels75 @AnnikaMadelief @GroenLinks053 Zwerfafval (in buitengebied) is zeker een probleem dat aangepakt moet worden. Maar d… https://t.co/pYeOoVfqRr
RobinWessels75 Hetty Wolf @GroenLinks053 : #diftar is niet alleen belangrijk voor milieu/duurzaamheid, maar ook voor bewustwording… https://t.co/YMaOuNdqH1
April 2018
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6