S3-36701.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Amendement Geluidscontour in balans

12 maart 2018 - gemeenteraad

amendement ingediend bij de bespreking van de bestemmingsplannen voormalige vliegbasis Twenthe
amendement mede ingediend door PvdA, SP, EnschedeAnders en CDA
amendement verworpen (14 stemmen voor: GroenLinks, PvdA, SP, EnschedeAnders; 25 stemmen tegen: overige partijen)

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 12 maart 2018, besprekende het raadsvoorstel “Vaststelling plannen voormalige vliegbasis Twenthe”;

Constaterende dat:

 • In de bestemmingsplannen Voormalige Vliegbasis Twenthe wordt voorgesteld een forse geluidscontour te leggen rondom de de bestemming "Cultuur en Ontspanning - Leisurepark";
 • Deze geluidscontour is gebaseerd op een rekenkundige formule, waarin op elke locatie binnen het leisurepark gelijktijdig maximaal geluid zal worden geproduceerd;
 • Het niet realistisch is dat binnen afzienbare termijn de geluidscontour volledig gebruikt zal worden;
 • De huidige of toekomstige eigenaren/ondernemers wel de mogelijkheid hebben om (in de toekomst) de geluidscontour volledig te benutten;
 • Er veel maatschappelijke weerstand bestaat tegen de forse geluidscontour die in de plannen is opgenomen vanwege de overlast die hiermee mogelijk wordt gemaakt;

Overwegende dat:

 • De noodzaak van de voorgestelde forse geluidscontour niet aantoonbaar is gemaakt, terwijl deze forse geluidscontour wel kan leiden tot grote negatieve effecten op de omgeving;
 • Nadat een beperkte geluidscontour is vastgesteld, de gemeenteraad deze altijd kan verruimen wanneer er sprake is van concrete, waardevolle initiatieven die meer geluidsruimte nodig hebben en niet onevenredig nadelige invloed hebben op de omgeving;
 • Het waarschijnlijk veel lastiger zal zijn om in de toekomst de geluidscontour te verkleinen, wanneer achteraf blijkt dat we nu een veel te grote contour hebben vastgesteld;
 • De huidige ondernemer -na meermaals daarnaar gevraagd te zijn- niet kan aangeven welke concrete (dagelijkse) activiteiten hij niet meer kan uitvoeren wanneer een kleinere geluidscontour voor het leisurepark wordt vastgesteld;
 • Vele activiteiten, zoals beurzen, bedrijfsfeesten, conferenties e.d. prima met een kleinere geluidscontour kunnen blijven plaatsvinden;

Besluit:

 1. De geluidzone - industrie voor de bestemming "Cultuur en Ontspanning - Leisurepark” (zoals vastgelegd in het bestemmingsplan “Voormalige Vliegbasis Twenthe - Zones” (NL.IMRO.0153.BP00131-0003)) zodanig gewijzigd vast te stellen dat de 50 dB(A)-contour nergens meer dan 20 meter buiten het bestemmingsvlak komt te liggen;
 2. Zodra de ondernemer(s) in het leisurepark met concrete initiatieven kom(t)(en) waarvoor -nadat alle realistische geluidsbeperkende maatregelen zijn getroffen- meer geluidsruimte noodzakelijk is, op dat moment een afgewogen voorstel aan de raad voor te leggen waarin wordt voorgesteld deze geluidsruimte wel of niet te verlenen;
 3. De toelichting van het bestemmingsplan, waar noodzakelijk, hierop aan te passen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Plaats reactie

Laatste tweets

RobinWessels75 RT @jesseklaver: Een beperking maakt je geen minder mens. Een beperking maakt je geen mindere collega. Het minimumloon geldt voor iedereen.…
RobinWessels75 @joachimw @OPAEnschede @PVV_Enschede @1TEnschede @TCTEnschede Wij zullen het vandaag niet helemaal eens worden, maa… https://t.co/gtdVJDgYe3
RobinWessels75 @joachimw @OPAEnschede @PVV_Enschede @1TEnschede @TCTEnschede Wat is traditioneel Sinterklaas? Sinterklaas wordt al… https://t.co/N5F7F5Gtxd
RobinWessels75 @joachimw @OPAEnschede @PVV_Enschede @1TEnschede @TCTEnschede Als je stelt dat er geen nieuwe moskee mag worden geb… https://t.co/txYatED9iJ
RobinWessels75 @joachimw a) check. b) check. c) check. d) Investeren in fiets en OV komt ook de doorstroming ten goede voor degene… https://t.co/KNYmBl2FNh
RobinWessels75 @Reeshofwarmte @GroenLinks053 Hoe meer afval we hergebruiken, hoe minder er verbrand hoeft te worden.… https://t.co/dCawAAYdQO
RobinWessels75 RT @pauwnl: 'Als het gaat om bankiers mogen we die volgens de @VVD niet hard aanpakken, als het gaat om mensen met schulden moeten we die w…
RobinWessels75 @AnnikaMadelief @GroenLinks053 Zwerfafval (in buitengebied) is zeker een probleem dat aangepakt moet worden. Maar d… https://t.co/pYeOoVfqRr
RobinWessels75 Hetty Wolf @GroenLinks053 : #diftar is niet alleen belangrijk voor milieu/duurzaamheid, maar ook voor bewustwording… https://t.co/YMaOuNdqH1
April 2018
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6