S3-51071.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Amendement Geluidscontour in balans

12 maart 2018 - gemeenteraad

amendement ingediend bij de bespreking van de bestemmingsplannen voormalige vliegbasis Twenthe
amendement mede ingediend door PvdA, SP, EnschedeAnders en CDA
amendement verworpen (14 stemmen voor: GroenLinks, PvdA, SP, EnschedeAnders; 25 stemmen tegen: overige partijen)

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 12 maart 2018, besprekende het raadsvoorstel “Vaststelling plannen voormalige vliegbasis Twenthe”;

Constaterende dat:

 • In de bestemmingsplannen Voormalige Vliegbasis Twenthe wordt voorgesteld een forse geluidscontour te leggen rondom de de bestemming "Cultuur en Ontspanning - Leisurepark";
 • Deze geluidscontour is gebaseerd op een rekenkundige formule, waarin op elke locatie binnen het leisurepark gelijktijdig maximaal geluid zal worden geproduceerd;
 • Het niet realistisch is dat binnen afzienbare termijn de geluidscontour volledig gebruikt zal worden;
 • De huidige of toekomstige eigenaren/ondernemers wel de mogelijkheid hebben om (in de toekomst) de geluidscontour volledig te benutten;
 • Er veel maatschappelijke weerstand bestaat tegen de forse geluidscontour die in de plannen is opgenomen vanwege de overlast die hiermee mogelijk wordt gemaakt;

Overwegende dat:

 • De noodzaak van de voorgestelde forse geluidscontour niet aantoonbaar is gemaakt, terwijl deze forse geluidscontour wel kan leiden tot grote negatieve effecten op de omgeving;
 • Nadat een beperkte geluidscontour is vastgesteld, de gemeenteraad deze altijd kan verruimen wanneer er sprake is van concrete, waardevolle initiatieven die meer geluidsruimte nodig hebben en niet onevenredig nadelige invloed hebben op de omgeving;
 • Het waarschijnlijk veel lastiger zal zijn om in de toekomst de geluidscontour te verkleinen, wanneer achteraf blijkt dat we nu een veel te grote contour hebben vastgesteld;
 • De huidige ondernemer -na meermaals daarnaar gevraagd te zijn- niet kan aangeven welke concrete (dagelijkse) activiteiten hij niet meer kan uitvoeren wanneer een kleinere geluidscontour voor het leisurepark wordt vastgesteld;
 • Vele activiteiten, zoals beurzen, bedrijfsfeesten, conferenties e.d. prima met een kleinere geluidscontour kunnen blijven plaatsvinden;

Besluit:

 1. De geluidzone - industrie voor de bestemming "Cultuur en Ontspanning - Leisurepark” (zoals vastgelegd in het bestemmingsplan “Voormalige Vliegbasis Twenthe - Zones” (NL.IMRO.0153.BP00131-0003)) zodanig gewijzigd vast te stellen dat de 50 dB(A)-contour nergens meer dan 20 meter buiten het bestemmingsvlak komt te liggen;
 2. Zodra de ondernemer(s) in het leisurepark met concrete initiatieven kom(t)(en) waarvoor -nadat alle realistische geluidsbeperkende maatregelen zijn getroffen- meer geluidsruimte noodzakelijk is, op dat moment een afgewogen voorstel aan de raad voor te leggen waarin wordt voorgesteld deze geluidsruimte wel of niet te verlenen;
 3. De toelichting van het bestemmingsplan, waar noodzakelijk, hierop aan te passen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Plaats reactie

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3