S3-48985.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Amendement Geen bijzondere evenementen in broedseizoen

12 maart 2018 - gemeenteraad

amendement ingediend bij de bespreking van de bestemmingsplannen voormalige vliegbasis Twenthe
amendement mede ingediend door PvdA, SP, EnschedeAnders en CDA
amendement verworpen (14 stemmen voor: GroenLinks, PvdA, SP, EnschedeAnders; 25 stemmen tegen: overige partijen)

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 12 maart 2018, besprekende het raadsvoorstel “Vaststelling plannen voormalige vliegbasis Twenthe”;

Constaterende dat:

 • In het bestemmingsplan regels zijn opgenomen t.a.v. een twaalftal dagen voor bijzondere evenementen in het leisurepark, waarvoor de geluidscontouren en milieucategorie overschreden mogen worden;
 • Van deze twaalf dagen er geen mag plaatsvinden in de periode van 15 maart tot 15 mei, maximaal 2 mogen plaatsvinden in de periode 15 mei tot 1 juli en maximaal 6 in de periode 1 juli tot 15 juli;

Overwegende dat:

 • Het daadwerkelijke broedseizoen afhankelijk is van de weersomstandigheden en per vogelsoort verschilt;
 • Als globale richtlijn veelal 15 maart tot 15 juli wordt gehanteerd;
 • Nesten en eieren gedurende de gehele broedperiode wettelijk zijn beschermd;
 • Met de voorgestelde regels meer dan de helft van de evenementendagen (namelijk 8 van de 12) in het broedseizoen kan plaatsvinden;
 • De hiermee mogelijk gemaakte (geluids)overlast sterk negatieve effecten kan hebben op de in het gebied levende vogels en andere dieren;

Van mening zijnde dat:

 • Een goede balans tussen economische activiteiten en ecologie/natuurwaarden inhoudt dat in en rondom het gebied levende (dier)soorten zo veel mogelijk worden ontzien en in ieder geval niet tijdens het broedseizoen worden gestoord;

Besluit:

 1. De volgende wijzigingen aan te brengen in de regels van het bestemmingsplan "Voormalige Vliegbasis Twenthe - Midden" (NL.IMRO.0153.BP00133-0003):
  • Artikel 5.4 lid c te wijzigen in: “Het afsteken van vuurwerk is in de periode van 15 maart tot 15 juli niet toegestaan; buiten deze periode is het maximaal 12 dagen per kalenderjaar toegestaan, met een maximum van 15 minuten per dag."
  • Artikel 5.4 lid f sub 5, 6 en 7 te vervangen door: "5. Deze dagen niet zijn toegestaan in de periode van 15 maart tot 15 juli."
 2. De toelichting van het bestemmingsplan, waar noodzakelijk, hierop aan te passen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Plaats reactie

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3