S3-41048.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Amendement Beleidsregel ruimtelijke kwaliteit bindend maken

12 maart 2018 - gemeenteraad

amendement ingediend bij de bespreking van de bestemmingsplannen voormalige vliegbasis Twenthe
amendement mede ingediend door PvdA, SP, EnschedeAnders en CDA
amendement verworpen (14 stemmen voor: GroenLinks, PvdA, SP, EnschedeAnders; 25 stemmen tegen: overige partijen)

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 12 maart 2018, besprekende het raadsvoorstel “Vaststelling plannen voormalige vliegbasis Twenthe”;

Constaterende dat:

 • De gemeenteraad meermaals heeft uitgesproken er veel waarde aan te hechten dat ontwikkelingen op het voormalige vliegveldterrein plaatsvinden met respect voor bestaande ruimtelijke kwaliteiten en cultuurhistorische waarden;
 • Om deze waarden te borgen er naast de bestemmingsplannen Voormalige Vliegbasis Twenthe - Noord en - Midden een beleidsregel 'Ruimtelijke Kwaliteit voormalige vliegbasis Twenthe' is opgesteld;
 • De inhoud van deze beleidsregel op brede steun vanuit raad en samenleving kan rekenen;
 • Deze beleidsregel zodanig in de bestemmingsplannen is verankerd, dat het aan het College van Burgemeester en Wethouders wordt overgelaten om te bepalen of bij een ontwikkeling wel of niet aan deze beleidsregel moet worden voldaan;

Van mening zijnde dat:

 • Ruimtelijke kwaliteit en Cultuurhistorische waarden van dusdanig belang zijn dat iedere bouwactiviteit binnen de plangebieden moet voldoen aan de beleidsregel 'Ruimtelijke Kwaliteit voormalige vliegbasis Twenthe', en we dit daarom stevig in de bestemmingsplannen moeten borgen.

Besluit:

 1. De volgende wijzigingen aan te brengen in de regels van het bestemmingsplan "Voormalige Vliegbasis Twenthe - Noord" (NL.IMRO.0153.BP00129-0003):
  • artikel 4.3 te wijzigen in: "Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van het behouden en beschermen van de ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorische waarden bij de verlening van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk."
  • aan artikel 4.2 het volgende lid toe te voegen: "h. Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dient te worden voldaan aan de normen die zijn neergelegd in de beleidsregel 'Ruimtelijke Kwaliteit voormalige vliegbasis Twenthe', dan wel (in het geval deze beleidsregel tussentijds wordt gewijzigd of vervangen door een andere beleidsregel) deze gewijzigde respectievelijk vervangende beleidsregel."
 2. De volgende wijzigingen aan te brengen in de regels van het bestemmingsplan "Voormalige Vliegbasis Twenthe - Midden" (NL.IMRO.0153.BP00133-0003):
  • artikel 5.3 te wijzigen in "Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van het behouden en beschermen van de ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorische waarden bij de verlening van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk."
  • aan artikel 5.2 het volgende lid toe te voegen: "f. Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dient te worden voldaan aan de normen die zijn neergelegd in de beleidsregel 'Ruimtelijke Kwaliteit voormalige vliegbasis Twenthe', dan wel (in het geval deze beleidsregel tussentijds wordt gewijzigd of vervangen door een andere beleidsregel) deze gewijzigde respectievelijk vervangende beleidsregel."
 3. De toelichting van het bestemmingsplan, waar noodzakelijk, hierop aan te passen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Plaats reactie

Laatste tweets

RobinWessels75 RT @jesseklaver: Een beperking maakt je geen minder mens. Een beperking maakt je geen mindere collega. Het minimumloon geldt voor iedereen.…
RobinWessels75 @joachimw @OPAEnschede @PVV_Enschede @1TEnschede @TCTEnschede Wij zullen het vandaag niet helemaal eens worden, maa… https://t.co/gtdVJDgYe3
RobinWessels75 @joachimw @OPAEnschede @PVV_Enschede @1TEnschede @TCTEnschede Wat is traditioneel Sinterklaas? Sinterklaas wordt al… https://t.co/N5F7F5Gtxd
RobinWessels75 @joachimw @OPAEnschede @PVV_Enschede @1TEnschede @TCTEnschede Als je stelt dat er geen nieuwe moskee mag worden geb… https://t.co/txYatED9iJ
RobinWessels75 @joachimw a) check. b) check. c) check. d) Investeren in fiets en OV komt ook de doorstroming ten goede voor degene… https://t.co/KNYmBl2FNh
RobinWessels75 @Reeshofwarmte @GroenLinks053 Hoe meer afval we hergebruiken, hoe minder er verbrand hoeft te worden.… https://t.co/dCawAAYdQO
RobinWessels75 RT @pauwnl: 'Als het gaat om bankiers mogen we die volgens de @VVD niet hard aanpakken, als het gaat om mensen met schulden moeten we die w…
RobinWessels75 @AnnikaMadelief @GroenLinks053 Zwerfafval (in buitengebied) is zeker een probleem dat aangepakt moet worden. Maar d… https://t.co/pYeOoVfqRr
RobinWessels75 Hetty Wolf @GroenLinks053 : #diftar is niet alleen belangrijk voor milieu/duurzaamheid, maar ook voor bewustwording… https://t.co/YMaOuNdqH1
April 2018
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6