S3-31839.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Amendement Beleidsregel ruimtelijke kwaliteit bindend maken

12 maart 2018 - gemeenteraad

amendement ingediend bij de bespreking van de bestemmingsplannen voormalige vliegbasis Twenthe
amendement mede ingediend door PvdA, SP, EnschedeAnders en CDA
amendement verworpen (14 stemmen voor: GroenLinks, PvdA, SP, EnschedeAnders; 25 stemmen tegen: overige partijen)

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 12 maart 2018, besprekende het raadsvoorstel “Vaststelling plannen voormalige vliegbasis Twenthe”;

Constaterende dat:

 • De gemeenteraad meermaals heeft uitgesproken er veel waarde aan te hechten dat ontwikkelingen op het voormalige vliegveldterrein plaatsvinden met respect voor bestaande ruimtelijke kwaliteiten en cultuurhistorische waarden;
 • Om deze waarden te borgen er naast de bestemmingsplannen Voormalige Vliegbasis Twenthe - Noord en - Midden een beleidsregel 'Ruimtelijke Kwaliteit voormalige vliegbasis Twenthe' is opgesteld;
 • De inhoud van deze beleidsregel op brede steun vanuit raad en samenleving kan rekenen;
 • Deze beleidsregel zodanig in de bestemmingsplannen is verankerd, dat het aan het College van Burgemeester en Wethouders wordt overgelaten om te bepalen of bij een ontwikkeling wel of niet aan deze beleidsregel moet worden voldaan;

Van mening zijnde dat:

 • Ruimtelijke kwaliteit en Cultuurhistorische waarden van dusdanig belang zijn dat iedere bouwactiviteit binnen de plangebieden moet voldoen aan de beleidsregel 'Ruimtelijke Kwaliteit voormalige vliegbasis Twenthe', en we dit daarom stevig in de bestemmingsplannen moeten borgen.

Besluit:

 1. De volgende wijzigingen aan te brengen in de regels van het bestemmingsplan "Voormalige Vliegbasis Twenthe - Noord" (NL.IMRO.0153.BP00129-0003):
  • artikel 4.3 te wijzigen in: "Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van het behouden en beschermen van de ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorische waarden bij de verlening van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk."
  • aan artikel 4.2 het volgende lid toe te voegen: "h. Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dient te worden voldaan aan de normen die zijn neergelegd in de beleidsregel 'Ruimtelijke Kwaliteit voormalige vliegbasis Twenthe', dan wel (in het geval deze beleidsregel tussentijds wordt gewijzigd of vervangen door een andere beleidsregel) deze gewijzigde respectievelijk vervangende beleidsregel."
 2. De volgende wijzigingen aan te brengen in de regels van het bestemmingsplan "Voormalige Vliegbasis Twenthe - Midden" (NL.IMRO.0153.BP00133-0003):
  • artikel 5.3 te wijzigen in "Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen ten aanzien van het behouden en beschermen van de ruimtelijke kwaliteit en cultuurhistorische waarden bij de verlening van een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk."
  • aan artikel 5.2 het volgende lid toe te voegen: "f. Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dient te worden voldaan aan de normen die zijn neergelegd in de beleidsregel 'Ruimtelijke Kwaliteit voormalige vliegbasis Twenthe', dan wel (in het geval deze beleidsregel tussentijds wordt gewijzigd of vervangen door een andere beleidsregel) deze gewijzigde respectievelijk vervangende beleidsregel."
 3. De toelichting van het bestemmingsplan, waar noodzakelijk, hierop aan te passen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Plaats reactie

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3