S3-51074.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Amendement: Voortvarend aan de slag met resultaten Enschede Wekt Op"

10 april 2017, gemeenteraad

Amendement ingediend bij de bespreking van de resultaten van het participatieproces 'Enschede Wekt Op'
Amendement mede ondertekend door D66, PvdA, CU
Amendement aangenomen (23 voor: GL, D66, PvdA, CU, SP; 16 tegen: BBE, VVD, CDA, EA, OPA)

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 10 april 2017, besprekende het raadsvoorstel "vaststelling consequenties participatieproces 'Enschede Wekt Op'";

Constaterende dat:

 • In het raadsvoorstel wordt voorgesteld een structuurvisie energie op te stellen waarin de mogelijkheden voor het opwekken van zonne- en windenergie binnen een aantal specifieke concentratiegebieden, gebaseerd op de uitkomsten van "Enschede Wekt Op", nader worden uitgewerkt;
 • Het raadsvoorstel uitgaat van een planning waarin in de gemeenteraad in juni/juli 2017 een Notitie Reikwijdte en Detailniveau vast stel, met daarin de kaders voor de te voeren MER-procedure, en dat pas in mei/juni 2018 de structuurvisie Energie in de gemeenteraad kan worden vastgesteld;
 • Het totale proces vanaf het begin van "Enschede Wekt Op" tot aan het vaststellen van de structuurvisie energie daarmee 2 jaar in beslag zal hebben genomen;

Overwegende dat:

 • Wetenschappers het er wereldwijd over eens zijn dat er haast moet worden gemaakt met de transitie naar duurzame, hernieuwbare energiebronnen;
 • We het als Enschede daarom niet kunnen veroorloven 2 jaar lang te werken aan plannen en beleidsnota's, zonder in de tussentijd ook voluit aan de slag te zijn met het zoveel mogelijk daadwerkelijk realiseren van concrete duurzame energieprojecten;
 • De gemeenteraad op 12 augustus 2008 al een zoekgebied voor windmolens heeft vastgesteld;
 • De gemeenteraad op 15 september 2009 de nota "Nieuwe Energie voor Enschede" heeft vastgesteld, waarin als doelstelling is opgenomen dat de CO2-uitstoot in Enschede in 2020 30% zou moeten zijn afgenomen t.o.v. 2008;
 • Deze beide stukken onderdeel zijn van de huidige structuurvisie voor de gemeente Enschede, vastgesteld door de raad op 26 september 2011;
 • Er voldoende maatschappelijk draagvlak bestaat voor het grootste deel van de in het raadsvoorstel genoemde concentratiegebieden;
 • Het bedrijfsleven staat te springen om duurzame energieprojecten te realiseren;
 • We daarom nu, direct, aan de slag moeten gaan met het realiseren van zonne- en windenergieprojecten binnen de genoemde concentratiegebieden;
 • We daarom ook alle medewerking moeten verlenen aan duurzame energieprojecten buiten deze concentratiegebieden, indien daarvoor voldoende draagvlak bestaat;
 • We tegelijkertijd kunnen werken aan een energievisie waarin wordt beschreven hoe we ook op de langere termijn onze energiedoelen kunnen realiseren om uiteindelijk tot een volledig duurzame energievoorziening te komen;

Besluit:

Het volledige raadsvoorstel te wijzigen in:

 1. Samen met eigenaren, bewoners en stakeholders in het betreffende gebied realiseren van zonne- en windprojecten, binnen die gebieden waarvan uit het participatieproject "Enschede Wekt Op" is gebleken dat daarvoor voldoende draagvlak bestaat.
 2. Elders binnen onze gemeente faciliteert de gemeente ten allen tijde duurzame energieprojecten als daarvoor voldoende draagvlak bestaat;
 3. Als beleidsuitgangspunt voor de ontwikkeling van bestemmingsplannen vast te stellen, dat het bij woningen, boerderijen en bedrijven in het buitengebied mogelijk is tot 100m2 aan zonnepanelen op maaiveldniveau te plaatsen;
 4. Een structuurvisie energie (Energievisie) te ontwikkelen waarmee de kaders worden gecreëerd om in Enschede de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening te realiseren, en waarin in ieder geval de volgende thema's centraal dienen te staan:
  • waar mogelijk naast zon en wind ook andere bestaande en nieuwe duurzame energietechnieken te benutten, zoals geothermie, warmte-koude opslag, warmtenetten, etc;
  • het vergroten van draagvlak voor duurzame energieprojecten;
  • ruimte bieden aan (kleinschalige) energie-initiatieven vanuit de maatschappij;
  • energiebesparing;
  • mogelijkheden voor kort- en langdurige opslag van duurzaam opgewekte energie;

En gaat over tot de orde van de dag.

Reacties  

#1 Henk Daalder Pak de Wind 11-04-2017 21:13
Ga uit van burgers, ipv projecten en bedrijven. Burgers hebben de toekomst, hun kinderen. Bedrijven willen echt alleen maar winst, en gratis subsidiegeld van burgers.
De windpark plannen waren traditionele huisjesmelkers windparken, waar burgers SDE subsidie betalen, en banken en bedrijven dat incasseren.
Verkoop de windpark plannen in kavels aan huishoudens, voor eigen gebruik. Geeft burgers een factor 60 meer voordeel dan de huisjesmelkers windparken met "participatie"

Plaats reactie

Gerelateerd:

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
December 2018
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6