S3-08405.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Amendement: Planvorming Wegenerlocatie

6 febr 2017 - Gemeenteraad

Amendement ingediend bij de bespreking van de ontwikkelingsstrategie Zuiderval
Amendement mede ondertekend door EnschedeAnders.nl
Amendement verworpen

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 13 februari 2017, besprekende het raadsvoorstel 'Ontwikkelingsstrategie Zuiderval';

Constaterende dat:

  • Onder punt 4 van het raadsvoorstel wordt voorgesteld per 1-1-2018 een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van €11,29 miljoen, voor de ontwikkeling van de Wegener locatie;

Overwegende dat:

  • Gemeenteraad en college van mening zijn dat planontwikkeling geen primaire taak van de gemeente is, maar vooral door de markt dient te worden uitgevoerd, en de gemeente daarbij (zoveel als mogelijk) een faciliterende, niet-risicodragende rol dient te nemen;
  • Deze houding ook voor de Wegenerlocatie dient op te gaan;
  • Het college in de commissiebehandeling heeft aangegeven dat er nog geen (concrete) gesprekken met marktpartijen zijn gevoerd m.b.t. verkoop en (her-)ontwikkeling van de Wegenerlocatie;
  • Er nog geen concreet ontwikkelingsplan voor de Wegenerlocatie is opgesteld;
  • Het daarom voorbarig is om nu al te besluiten over het beschikbaar stellen van €11,29 miljoen als krediet voor de herontwikkeling van de Wegener locatie;
  • Het vooraf beschikbaar stellen van een dergelijk fors bedrag, de druk om te zoeken naar voordeliger opties tot (her-)ontwikkeling kan verminderen;

Besluit:

Beslispunt 4 van het raadsvoorstel te wijzigen tot:
"in beeld te brengen op welke wijze marktpartijen de Wegener locatie kunnen (her-)ontwikkelen en samen met betreffende marktpartijen een concreet plan voor (her-)ontwikkeling op te stellen. Daarna, op basis van dat plan, een grondexploitatie op te stellen en deze, met bijbehorend kredietvoorstel, aan de raad ter besluitvorming voor te leggen;

En gaat over tot de orde van de dag

Plaats reactie

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3