S3-17393.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Amendement "Budget duurzaamheid"

11 juli 2016 - Gemeenteraad

Amendement ingediend bij de bespreking van de Zomernota
Amendement ingediend door GroenLinks
Amendement verworpen (8 voor: GroenLinks, SP, EnschedeAnders.nl; 30 tegen)

De raad van de gemeente Enschede, in vergadering bijeen op maandag 11 juli 2016, besprekende de zomernota 2016;

Constaterende dat:

 • In de zomernota wordt voorgesteld €150.000 / 2 FTE te bezuinigen door "herschikking en reductie personeel EWO;"
 • Uit beantwoording van technische vragen blijkt dat hiervan €80.000 / 1 FTE betrekking heeft op de beleidscapaciteit voor duurzaamheid;
 • In de zomernota op p. 28 als onderbouwing hiervoor staat geschreven: "Er zijn mogelijkheden om beleidscapaciteit op het gebied van duurzaamheid in de gemeente efficiënter in te richten;"
 • De gemeenteraad op 8 juni 2015 het actieplan duurzaamheid in de gemeente heeft vastgesteld;
 • Met dit actieplan o.a. de volgende doelen heeft gezet om nog deze raadsperiode te bereiken:
  • De aanwijzing voor locaties voor de plaatsing van 3 windturbines en 21 hectare zonneweides in een structuurvisie;
  • Herziening van diverse bestemmingsplannen ten behoeve van de realisatie van 2 zonne-centrales en de plaatsing van 2 windturbines;
  • Convenanten en afspraken met diverse stakeholders mbt energiebesparing en verduurzaming;

Overwegende dat:

 • Er nog bergen werk verzet moet worden om in het actieplan duurzaamheid gestelde doelen tijdig te bereiken;
 • De noodzaak en urgentie om zo snel mogelijk te transformeren naar een duurzame maatschappij breed wordt onderkend;
 • De mogelijkheden om beleidscapaciteit op het gebied van duurzaamheid in de gemeente efficiënter in te richten, daarom benut dient te worden om snellere en betere resultaten te behalen;
 • Het daarom onwenselijk is te besparen op budget cq beleidscapaciteit voor duurzaamheid;

Besluit:

Aan punt 1. van het raadsvoorstel als nieuw sub punt 3. toe te voegen:

 1. "Met dien verstande dat de voorgenomen bezuinigingen op de beleidscapaciteit voor duurzaamheid van €80.000 / 1 FTE niet wordt doorgevoerd, maar de ruimte die ontstaat door beleidscapaciteit op duurzaamheid efficiënter in te zetten, te benutten om meer en snellere resultaten op duurzaamheid te pogen te bereiken;
  • Te bezien of een vergelijkbare besparing kan worden gerealiseerd door op andere beleidsvelden binnen EWO en/of Leefomgeving de beleidscapaciteit efficiënter in te zetten;
  • Indien deze besparing niet elders binnen EWO en/of Leefomgeving kan worden gerealiseerd, indien nodig bij de programmabegroting 2017-2020 met een alternatief dekkingsvoorstel te komen, niet zijnde duurzaamheid;"

En gaat over tot de orde van de dag.

Plaats reactie

Gerelateerd:

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3