S3-18086.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Motie "Grootschalige opwekking zonne-energie in Enschede"

14 oktober 2013 - Gemeenteraad

Motie ingediend door D66 en mede ondertekend door GroenLinks

Motie verworpen


De gemeenteraad van Enschede bijeen op 14 oktober 2013;

Constaterende dat:

 • de beleidsevaluatie Energie- en Klimaatbeleid (stuknummer 16789) aantoont dat veel bereikt is in Enschede, maar dat extra inspanningen moeten worden geleverd om de duurzaamheidsdoelstellingen te halen;
 • als gevolg van vaststellen Stedelijke Koers, de gemeente gronden in haar bezit heeft welke de komende jaren niet gebruikt zullen worden;
 • in samenwerking met marktpartijen is onderzocht of grootschalige opwekking van zonne-energie mogelijk is, o.a. door het verpachten van niet gebruikte gronden;
 • een aantal gronden niet zijn betrokken in deze analyse vanwege het feit dat dit onderzoek is uitgevoerd voor het vaststellen van de Stedelijk Koers;
 • de gemeente maatschappelijk vastgoed bezit;
 • de raad op 6 juni 2011 de motie ‘Zonnecellen op het RBT’ heeft aangenomen;

Overwegende dat:

 • het door marktpartijen investeren in opwekking van grootschalige zonne-energieopwekking leidt tot versterking van de lokale economie, bijdraagt aan duurzaamheidsdoelstellingen en een belangrijke schakel vormt in onze toekomstige energievoorziening;
 • marktpartijen hindernissen ervaren voor grootschalige opwekking van zonne-energie;
 • elektriciteit uit zonne-energie opwekken middels PV-panelen concurrerend is met ‘normale’, fossiele elektriciteit voor particulieren die kunnen salderen;
 • saldering ook op grotere schaal op enig moment mogelijk gemaakt zal worden gezien het recent gesloten SER Energieakkoord;
 • grootschalige opwekking van zonne-energie met zowel permanente als mobiele installaties mogelijk is, op braakliggende gronden en daken;
 • de motie ‘Zonnecellen op het RBT’ nog onvoldoende heeft geleid tot concrete plannen om energie op te wekken;

Draagt het College op:

 • vanuit het perspectief van de vastgestelde Stedelijke Koers een totaal overzicht te geven van gronden in bezit van de gemeente die langdurig braak liggen;
 • deze gronden te categoriseren in niet geschikt, mogelijk geschikt en geschikt voor verpachting in het kader van grootschalige energieopwekking;
 • voor de geschikt bevonden gronden inzichtelijk te maken:
  1. de minimale en maximale termijn waarvoor ieder perceel kan worden verpacht;
  2. welke kaders nodig zijn om zeker te stellen dat verpacht perceel daadwerkelijk wordt benut voor de opwekking van elektriciteit middels de zon;
  3. een indicatie van een kostendekkend pachttarief (kostenneutraal t.o.v. rentetarief) en de gevolgen als de grond tegen huur om niet beschikbaar komt;
  4. welke kaders nodig zijn om de esthetische en landschappelijke waarde te waarborgen;
  5. de benodigde (aanpassing van) regels en bestemmingsplannen om verpachten voor dit doel mogelijk te maken;
 • voor de mogelijk geschikte gronden inzicht te geven op welke wijze deze gronden geschikt kunnen worden gemaakt voor grootschalige opwekking van zonne-energie door marktpartijen;
 • een overzicht te geven van welk maatschappelijk en cultureel vastgoed de daken geschikt zijn voor opwekking van zonne-energie tegen huur om niet;
 • resultaten met de raad te bespreken voor eind januari 2014;

En gaat over tot de orde van de dag.

Plaats reactie

Gerelateerd:

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3