S3-36701.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Amendement "Subsidies Ruimtelijke Ordening"

7 nov 2011 - Gemeenteraad

Amendement ingediend bij de bespreking van de Programmabegroting 2012-2015
Amendement ingediend door GroenLinks, PvdA, VVD, CDA, Burgerbelangen, D66, SP, ChristenUnie, Enschede Solidair

Amendement aangenomen


De gemeenteraad van Enschede, in vergadering bijeen op maandag 7 november 2011, besprekend de Programmabegroting 2012-2015, “Enschede doet";

Overwegende dat:

  1. In de programmabegroting 2012-2015 op pagina 25 wordt voorgesteld vanaf 2013 zodanig op de subsidies voor Stawel, het architectuurcentrum en de blauwe en groene diensten te bezuinigen, dat dit het einde betekent van deze subsidierelaties;
  2. Dit tevens het einde betekent voor de stichting Stawel en het verdere landschapsbehoud middels de groene en blauwe diensten;
  3. STAWEL een stichting is die met minimale personele inzet een grote bijdrage levert aan het behoud en verbetering van de leefbaarheid van het Enschedese buitengebied in al haar facetten. STAWEL fungeert als front office en ontlast daardoor het ambtelijk apparaat. Daarnaast draagt zij bij aan en levert zij input in de beleidsontwikkeling. Bovendien draagt zij bij aan het binnenhalen van externe financiële middelen die ten goede komen aan het buitengebied;
  4. STAWEL op het gebied van duurzame energie projecten kan uitvoeren in het buitengebied en cofinanciering uit POP gelden kan gebruiken voor gemaakte uren voor de Herinrichtingen, zodat hierdoor toch een besparing voor de gemeente gehaald kan worden;
  5. Groen blauwe diensten als doel hebben de landschappelijke en ecologische kwaliteiten in het landelijk gebied structureel overeind te houden. De Provincie Overijssel subsidieert op dit moment de groene diensten met een bijdrage van 75 %. Wanneer de bijdrage van de gemeente wegvalt, kan ook de cofinanciering van de provincie niet verkregen worden;
  6. Het architectuurcentrum Twente in Enschede gevestigd is en bijdragen krijgt van verschillende (bouw)bedrijven, woningbouwcorporaties, de Kamer van Koophandel, provincie en 3 gemeenten, waaronder Enschede;
  7. Het stoppen met het verstrekken van de kleine bijdrage van de gemeente het risico met zich mee brengt dat andere partijen (gemeenten/woningbouwcorporaties) ook stoppen met de financiering;

Besluit:

  • Aan de tekst op bladzijde 25 onder het kopje  ‘Subsidies Ruimtelijke Ordening’ toe te voegen: “Aangezien de Gemeenteraad dit onwenselijke bezuinigingen vindt, zal het College van B&W bij de kadernota 2013 een voorstel voor structurele dekking van het tekort vanaf 2013 en verder via een stelpost op programmaonderdeel ‘ruimtelijke ontwikkeling’ aan de Gemeenteraad voorleggen.”

en gaat over tot de orde van de dag.

Plaats reactie

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3