S3-31800.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Ruimte beter benutten

8 apr 2010 - LinksVoor

Hoofdstuk 5 van het coalitieakkoord tussen de PvdA, CDA, VVD en BBE heeft als titel ‘Ruimte goed benutten’. Mijn eerste gedachten bij die titel zijn: meervoudig en efficiënt ruimtegebruik, compacte stedenbouw, opvullen van braakliggende plekken, hergebruik van gebouwen. Allemaal gericht op het zo efficiënt mogelijk gebruiken van de stedelijke ruimte, zodat het prachtige en waardevolle buitengebied niet verder hoeft te worden aangetast.

In 2003 ben ik afgestuurd met een alternatieve toekomstvisie voor Enschede, waarin ik de mogelijkheden voor inbreiding en herstructurering heb onderzocht. Mijn toenmalige conclusie was dat er binnen Enschede voldoende ruimte is om twee tot drie decennia te voldoen aan de vraag naar (nieuwe) woningen, kantoren, bedrijven en voorzieningen. Nu zijn in de tussentijd diverse gebieden ontwikkeld, waarbij op de ene plek efficiënter met de ruimte is omgesprongen dan op de andere plek, maar nog steeds ligt er vele hectares binnenstedelijk gebied te wachten op een nieuwe invulling.

Hoewel de titel van het hoofdstuk een gezonde ambitie doet vermoeden, wordt nauwelijks beschreven hoe we met onze ruimte moeten omgaan. De enige echt concrete zinsnede stelt dat “nieuwe ruimte voor bedrijven pas wordt gecreëerd als de behoefte is aangetoond en bestaande bedrijventerreinen geen ruimte meer bieden”. Of de Usseler Es als bestaand of als nieuw wordt gezien, daar biedt de tekst geen uitsluitsel over. BurgerBelangen, die in zich in haar campagne fel tegenstander van het bebouwen van de Usseler Es toonde, leek zich afgelopen dinsdag al te hebben neergelegd bij het ontwikkelen van de es. Een gemiste kans, want de tekst is ook in het voordeel van BBE te interpreteren. Verder bevat het coalitieakkoord een minimale paragraaf over het buitengebied, die stelt dat we de cultuurhistorische en landschappelijke waarden hiervan moeten koesteren. Echter, de cultuurhistorisch unieke Usseler Es wordt gefaseerd omgeploegd tot bedrijventerrein, het prachtige groene hart van Twente moet worden opgeofferd voor vervuilende luchtvaart en daarnaast wil de coalitie ook nog een Noorderval en Noord-West Tangent aanleggen. Al met al een behoorlijke aantasting van ons ‘te koesteren’ buitengebied.

Regionale samenwerking wordt in het akkoord wel aangestipt, maar ook hier geen zinsnede over het op elkaar afstemmen van het ruimtegebruik en het gezamenlijk afspraken maken over woningbouw en ontwikkeling van bedrijventerreinen. Iets wat noodzakelijk is om te voorkomen dat de Twentse gemeenten elkaar blijven beconcurreren met als gevolg dat we straks allemaal ontwikkelen voor leegstand. Over de toekomstige krimp, en de gevolgen daarvan voor het ruimtegebruik, wordt in het coalitieakkoord al helemaal niet gesproken.

Nederland verrommelt in gestaag tempo, de bevolkingsgroei neemt af, het landelijk gebied wordt steeds verder volgebouwd. Ook Enschede heeft hiermee te maken. Een ambitieus beleid op het ruimtegebruik is noodzakelijk om zowel de stad als het buitengebied in de toekomst leefbaar te houden. Onder de titel ‘Ruimte goed benutten’ had ik gehoopt toch iets meer van deze ambitie terug vinden. Als raadslid zal ik de coalitie ook op dit onderwerp kritisch volgen, en waar van toepassing alternatieven aanbieden om de ruimte beter te benutten.

Plaats reactie

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3