S3-23455.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Te veel geluid en te weinig garanties voor ruimtelijke kwaliteit

2 maart 2018 - LinksVoor

Zorgen over 'herrie' Lonnekerberg terecht.

Op de laatste vergaderdatum van deze periode moet de gemeenteraad haar definitieve oordeel vellen over de bestemmingsplannen voor het (voormalige) luchthavengebied. Zowel de Technology Base als de leisurezone (het gebied van Van Eck) komen daarbij aan de orde. En met name de laatste doet al jarenlang veel stof opwaaien: De Lonnekerberg zou een 'herrieberg' worden.

GroenLinks heeft aan het begin van deze raadsperiode ingestemd met het advies van de Commissie van Wijzen, omdat ruimtelijke kwaliteit, samenhang en ontwikkelen met respect voor de omgeving daarin centraal stonden. Die uitgangspunten ziet GroenLinks onvoldoende terug in de voorliggende bestemmingsplannen. GroenLinks zal daarom met voorstellen komen om het bestemmingsplan op een aantal punten (geluid, milieucategoriën, ruimtelijke kwaliteit) aan te scherpen, zodat tegemoet wordt gekomen aan zorgen vanuit de omgeving én meer recht wordt gedaan aan de uitgangspunten van de Commissie van Wijzen.

In het debat over de gebiedsontwikkeling, is veel aandacht gevraagd voor ruimtelijke kwaliteit, samenhang en monumentale panden en structuren. Als bijlage bij de bestemmingsplannen is een beleidsregel ruimtelijke kwaliteit opgesteld. Hierin staan kaders beschreven voor toekomstige ontwikkelingen, zodat ruimtelijke en cultuurhistorische waarden worden beschermd. Deze beleidsregel ziet er op zich prima uit, maar helaas is deze in het bestemmingsplan nogal vrijblijvend opgenomen. Het college van burgemeester en wethouders kan namelijk bepalen wanneer wel en wanneer niet aan deze regels moet worden voldaan. GroenLinks vindt ruimtelijke kwaliteit, samenhang en cultuurhistorie van groot belang. We willen dat niet overlaten aan de mogelijke grillen van toekomstige bestuurders, maar gewoon nu stevig vastleggen. GroenLinks zal daarom met een voorstel komen dat zorgt dat iedere ontwikkeling op het luchthavengebied moet voldoen aan de beleidsregel ruimtelijke kwaliteit.

Het onderwerp dat de meeste discussie opriep, en nog steeds oproept, is geluid.
Rond het gebied van Van Eck is een zeer ruime geluidscontour getrokken, zodat Van Eck op zijn terrein dagelijks een forse hoeveelheid geluid mag maken. Zijn terrein wordt als het ware behandeld als een bedrijventerrein waar continu geluid mag worden gemaakt, en in het geval van Van Eck een forse hoeveelheid geluid, gebaseerd op een zware milieucategorie 4.2, zonder dat er een onderbouwing wordt gegeven waarom die forse hoeveelheid geluid noodzakelijk is.<br />Gewone bedrijventerreinen liggen in Enschede meestal tussen de bebouwde kom en/of grote doorgaande wegen. Aan de rand van het bedrijventerrein gaat het geluid daardoor vaak op in het geluid van de omliggende wijken of wegen. Het terrein van Van Eck ligt echter tussen de Lonnekerberg en de nieuwe natuur. Gebieden die van zichzelf stil zijn. Het geluid dat Van Eck mag maken gaat hier dus niet op in het omgevingsgeluid, maar kan tot op grote afstand, waaronder vrijwel de gehele Lonneker Berg, overheersend zijn. De angst dat het geluid van Van Eck de Lonnekerberg kan gaan overstemmen, is dan ook gegrond.<br />GroenLinks vindt de rust in ons buitengebied een intrinsieke waarde die beschermd moet worden, en zal daarom met voorstellen komen om de maximale milieucategoriën omlaag te brengen en de geluidscontour, net zoals bij gewone bedrijventerreinen, op de rand van het gebied van Van Eck te leggen.

Plaats reactie

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3