S3-17393.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

GroenLinks wil openheid omtrent lekkages Akzo

30 sept 2016 - LinksVoor

De afgelopen jaren heeft GroenLinks regelmatig aandacht gevraagd voor de risico's van allerlei activiteiten in onze bodem. De (strategische) opslag van dieselolie in cavernes, de stabilisatie van instabiele cavernes met vliegas en het afvalwater van de NAM: regelmatig zien we dat het met dergelijke projecten mis gaat zoals bij de olie-lekkage in Epe en de meerdere lekkages van afvalwater in Noordoost Twente. Toch is het pompen van afvalwater onlangs hervat en de eerste olie al in cavernes onder de Marssteden gepompt. Alleen de pilot om instabiele cavernes te vullen met o.a. vliegas is vanwege maatschappelijke en politieke tegenstand van tafel.

Nu werd vlak voor het zomerreces bekend dat al 27 jaar lang een lekkage zit in de voormalige boorput nr 335 van de Akzo m.b.t. de zoutwinning. Het gaat daarbij dus niet over de risico's van het opslaan van allerlei stoffen in de bodem, maar om de reguliere zoutwinning die in onze regio al decennia lang plaatsvindt. Dat de zoutwinning tot vele incidenten heeft geleid, is pas daarna langzaamaan duidelijk geworden.

Het blijkt dat vanaf 2014 vrijwel iedere maand een incident/lekkage heeft plaatsgevonden en dat er ook in de jaren daarvoor vele lekkages zijn geweest. Onderzoek naar een viertal boorputten vergelijkbaar met nr 335 heeft aangetoond dat al deze boorputten lekkages vertonen. We kunnen dus al lang niet meer spreken van incidenten, maar van een structureel probleem waarvan de omvang en vooral de gevolgen nog onduidelijk zijn.

naar aanleiding van de lekkage die in juni aan het licht kwam, heeft GroenLinks mondelinge vragen aan het college gesteld. Wethouder van Agteren gaf toen aan net zo verbaasd te zijn als de raad, en pas zeer laat door AkzoNobel over de lekkage te zijn geïnformeerd. Maar uit gespreksverslagen van vergaderingen waar ook een afvaardiging van de gemeente Enschede aanwezig was, blijkt dat al meerdere jaren bekend is dat met enige regelmaat incidenten en lekkages voorkomen in de leidingen en boorputten van AkzoNobel. De gemeenteraad is daar echter nooit over geïnformeerd.

Op verzoek van verschillende raadsfracties, waaronder GroenLinks, is er onlangs een informatiebijeenkomst in de stadsdeelcommissie west gehouden, waar AkzoNobel werd verzocht tekst en uitleg te geven over de recent aan het licht gekomen lekkages. In die bijeenkomst werd duidelijk dat ook in de vele jaren voorafgaand aan 2014 met grote regelmaat lekkages voorkwamen.

GroenLinks wil dat er nu eindelijk eens echte duidelijkheid en openheid komt omtrent de lekkages die hebben plaatsgevonden en nog steeds geregeld plaatsvinden. Om deze duidelijkheid te krijgen hebben we, samen met EnschedeAnders.nl, SP, PvdA en D66 vragen ingediend aan het College van B&W, waarin we onder meer willen weten:

  • welke lekkages zich vanaf de jaren 80 tot en met heden hebben voorgedaan en wat de gevolgen daarvan waren;
  • welke procedures er gelden wanneer een lekkage voordoet en welke afspraken er zijn gemaakt om incidenten te voorkomen;
  • of is onderzocht wat de korte- en langetermijneffecten zijn van de vele lekkages die al decennia lang plaatsvinden;
  • op welke momenten de gemeente over lekkages is geïnformeerd en waarom deze informatie niet bij de raad is terecht gekomen;
  • op welke manier de gemeente zeggenschap heeft over de (ondiepe) bodem en wat de gemeente met die zeggenschap heeft gedaan.

We hopen met deze vragen niet alleen inzicht te krijgen in de omvang van de lekkages en de gevolgen daarvan, maar ook dat vanaf nu alle betrokken partijen open en transparant communiceren en samen al het mogelijke in het werk stellen om nieuwe lekkages te voorkomen.

Plaats reactie

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
December 2018
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6