S3-17657.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Nieuwe Gids Buitenkans biedt nieuwe kansen maar ook risico's

16 okt 2014 - LinksVoor

In 2008 stelde GroenLinks wethouder Jelmer van der Zee de Gids Buitenkans op. Een in Nederland uniek beleidskader waarbinnen onder voorwaarden ontwikkelingen in het buitengebied werden toegestaan, mits de totale kwaliteit van het buitengebied erop vooruit zou gaan. Bestaande regelingen, waarvan de Rood-voor-Rood de bekendste was (als je een bepaalde hoeveelheid landschapsontsierende schuren sloopt mag je een huis bouwen), werden in de Gids opgenomen, samen met een uitgebreid overzicht van kwaliteiten van en wensbeelden voor ons buitengebied. Na een beperkte bijstelling in 2010, ligt er nu een geheel nieuw geschreven Gids Buitenkans ter besluitvorming voor. Deze nieuwe Gids is een echte verbetering als het gaat om duurzaamheid en in het bijzonder energie-opwekking. Anderzijds neemt de kans op ongewenste ontwikkelingen toe doordat een aantal harde eisen wordt losgelaten.

GroenLinks staat voor het principe van een compacte stad in een groen buitengebied. Dit betekent dat nieuwbouw en andere stedelijke ontwikkelingen zoveel mogelijk in het bestaande stedelijk gebied horen en dat voor het buitengebied de landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten voorop staan. Dit betekent niet dat er in het buitengebied helemaal niets gebouwd zou mogen worden, maar betekent wel dat private belangen ondergeschikt zijn aan het maatschappelijk belang van een groen buitengebied. De oude Gids waarborgde dat maatschappelijke belang door het stellen van duidelijke kaders.

De nieuwe Gids Buitenkans biedt veel meer mogelijkheden voor flexibiliteit en maatwerk. Er wordt minder gekeken naar de letter van de tekst, maar nadrukkelijker gezocht naar een evenwicht tussen de privé- of commerciële belangen enerzijds en de bijdrage aan het maatschappelijk belang anderzijds. Hoe de weegschaal tussen deze belangen uitslaat is echter zeer afhankelijk van de politieke keuzes en waarden die worden meegewogen. GroenLinks staat daarom kritisch tegenover het loslaten van de duidelijke kaders.

Bij de voorwaarden voor de Rood-voor-Rood regeling lijkt deze beweging naar flexibiliteit het meest  te knellen. De harde eis om minimaal 850 m2 landschapsontsierende schuren te slopen voordat je een woning mag bouwen, wordt dit in de nieuwe gids slechts als richtlijn gezien waarvan kan worden afgeweken. Hiermee biedt de Gids geen antwoord op de toekomstige problematiek: Het aantal agrariërs neemt gestaag af, met als gevolg een toenemende leegstand en verloedering van agrarisch vastgoed, terwijl het buitengebied steeds voller wordt door de toenemende economische en recreatieve druk. Om verloedering en verstening van het buitengebied tegen te gaan zou je de voorwaarden voor een Rood-voor-Rood regeling dus niet moeten versoepelen, maar juist moeten verzwaren.

Een ander punt waar GroenLinks kritisch tegenover staat is de mogelijkheid die een initiatiefnemer krijgt een bedrag in het Fonds Versterking Buitengebied te storten als hij het niet wenselijk vindt op eigen erf of in de directe omgeving te investeren. Hierdoor lijkt de mogelijkheid te ontstaan dat iemand met genoeg geld kan doen wat hij of zij wil, mits hij zich met een storting in het fonds afkoopt. Dat kan wat GroenLinks betreft niet de bedoeling zijn.

Maar gelukkig biedt de Gids op een aantal thema's ook een duidelijke verbetering. GroenLinks is zeer tevreden met de nieuwe mogelijkheden om te investeren in duurzaamheid, energie-opwekking en (mantel-)zorg. Ook het voorstel van een Noaberpact, waarin verschillende initiatiefnemers die bij elkaar zijn gelegen tot een gezamenlijk plan kunnen komen, spreekt ons erg aan.
GroenLinks zal daarom proberen de scherpe randjes van de drang naar flexibiliteit uit de Gids te halen, en hoopt dat ook deze nieuwe Gids Buitenkans weer zal leiden tot een mooier, groener en vitaler buitengebied.

Plaats reactie

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3