S3-31800.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Tussenstand duurzaamheid

27 juni 2013 - LinksVoor

In 2009 heeft de gemeenteraad met het vaststellen van de nota "Nieuwe Energie voor Enschede" duidelijke energiedoelen voor 2020 vastgelegd: 30% minder CO2-uitstoot t.o.v. 1990 en 20% van de Enschedese energiebehoefte wordt duurzaam lokaal opgewekt.
Afgelopen week kwam het college met een tussentijdse evaluatie en hoewel duurzaamheid leeft binnen de gemeente, is er nog een zeer lange weg te gaan om de gestelde doelen te realiseren. Bezuinigen op duurzaamheid is wat GroenLinks betreft daarom niet aan de orde.

De gemeentelijke organisatie is goed op weg. Bij inkoop en aanbestedingen heeft duurzaamheid een belangrijke rol, de gemeente draait geheel op groene stroom en groen gas, op het dak van het stadskantoor staan zonnepanelen en dit jaar worden er op gemeentelijke panden 1500 panelen bijgeplaatst.
Ook de Enschedese huishoudens dragen al een aardig steentje bij. Steeds meer bewoners kiezen voor zonnepanelen op hun dak en hoewel de importheffing op Chinese panelen voor een tijdelijke terugval kan zorgen, zullen de steeds hogere efficiëntie en steeds lagere prijs van zonnepanelen meer en meer huishoudens overhalen voor zonne-energie te kiezen. Echter, zo'n 40% van de Enschedese huishoudens gebruikt nog steeds geen groene stroom. Gezien de tarieven voor groene stroom bij de meeste aanbieders gelijk zijn aan de tarieven voor grijze stroom, is er eigenlijk geen reden om niet alsnog over te stappen. Door met een gerichte campagne groene stroom te promoten kunnen we als Enschede nog een forse stap maken richting onze energiedoelen.

Om de Enschedese woningen te verduurzamen is een maatschappelijke investeringsopgave (MIO) opgestart. Van de 67.000 woningen in Enschede zouden er 40.000 moeten worden verbeterd. In 2012 zijn 1200 woningen aangepakt, voornamelijk door de woningcorporaties. Om onze doelen te halen moet het tempo echter fors omhoog, tot minstens 3500 woningen per jaar. De markt biedt op dit moment nog onvoldoende diensten aan om bewoners massaal te laten investeren in het verduurzamen van hun woning. Vooral de financiering is nog steeds een grote barrière. Want hoewel investeringen zich in enkele jaren terugverdienen en er fors bespaard kan worden op de energierekening, gaan de kosten wel voor de baten uit. Veel huishoudens kunnen deze kosten niet zelf voorfinancieren. Omdat banken op dit moment erg terughoudend zijn met financiering en er verder weinig initiatieven uit de markt komen, zijn deze huishoudens vooral gewezen op de overheid. De energieleningen, premies en adviezen die gemeente, provincie en rijk verstrekken dienen dus optimaal te worden gepromoot maar ook het regionale bedrijfsleven moet de ruimte krijgen en nemen om zelf met aansprekende diensten te komen.

Hoewel vanuit de gemeente de afgelopen jaren veel energie is gestoken in contacten met het bedrijfsleven, het MKB actief is benaderd deel te nemen aan energiescans en ook vanuit het innovatiefonds middelen beschikbaar zijn voor verduurzaming, blijven tastbare resultaten uit. Het energieverbruik per arbeidsplaats is de afgelopen jaren stabiel. De gemeente wil bedrijven hierop blijven aanspreken en faciliteren, maar wijst in de evaluatie vooral naar Den Haag en Brussel voor het ontbreken van de juiste prikkels. Echter, met aanbestedingen, opdracht- en subsidieverleningen kan de gemeente wel duidelijke randvoorwaarden stellen en (financiële) prikkels geven. Voor een deel gebeurt dit al, maar waar mogelijk kunnen we duurzaamheid nog zwaarder laten meewegen.

Ook een andere thema's blijkt uit de evaluatie dat er nog grote stappen moeten worden gemaakt. Op het vlak van mobiliteit is de grootste winst te behalen met het stimuleren van fietsgebruik, de bouw van windmolens laat nog steeds op zich wachten en een groot deel van onze schoolgebouwen scoort slecht of matig op isolatie, ventilatie en verwarming.

In de bezuinigingsopties voor 2014 stelt het college voor het budget voor duurzaamheid eenmalig te halveren. Gezien de vele inzet die nog nodig is en de cruciale rol die de gemeente hierin kan spelen door het inspireren, aansporen en faciliteren van burgers, partners en marktpartijen, kan er volgens GroenLinks niet op duurzaamheid worden bezuinigend. We zullen maandag met een voorstel komen om het duurzaamheidsbudget overeind te houden.

Plaats reactie

Gerelateerd:

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3