S3-08413.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Coalitie blijft blind geloven in ambities

16 nov 2012 - LinksVoor

Afgelopen maandag hebben de coalitiepartijen PvdA-VVD-CDA-BBE de Programmabegroting 2013-2016 vastgesteld. De inbreng van de oppositiepartijen was aan dovemansoren gericht. De coalitie blijft blindelings vasthouden aan alle ambities uit het coalitieakkoord en brengt Enschede daarmee aan de rand van de financiële afgrond. We moeten maar hopen dat zich de komende jaren geen tegenvallers voordoen.

Eén van de belangrijkste conclusies uit de raadsenquête grondbeleid was het feit dat jarenlang de grote ambities van de gemeente leidend zijn geweest. Er werd vaak uitgegaan van zo positief mogelijke prognoses om deze ambities maar te kunnen onderbouwen. Er was daarbij geen ruimte voor een kritische blik of second opinion. Kritische signalen uit de organisatie werden veelal genegeerd en meestal niet met de gemeenteraad gedeeld.

Naar aanleiding van het eindrapport Grip op Grond is de Stedelijke Koers opgesteld: een herprioritering van de verschillende projecten voor woningbouw, bedrijven en kantoren binnen de gemeente. De woningbouwplannen zijn fors naar beneden bijgesteld, al verkoos de coalitie een ambitieus en risicovol plan als het Vaneker boven het afmaken van de Eschmarke. Op het vlak van bedrijventerreinen werd in de Stedelijke Koers veel minder gas teruggenomen. De coalitie bleef vasthouden aan de veel te hoge 'TM+-prognose' en wil niet eerder dan in het voorjaar van 2013, wanneer de bedrijventerreinenvisie wordt geëvalueerd, praten over het verder snijden in de plannen.

Na de stedelijke koers heeft de coalitie iedere nuance in ambities en prognoses echter weer laten varen. Dit werd voor het eerst zichtbaar bij de Maatschappelijke Kosten en Batenanalyse naar de Noordelijke Ontsluiting. Het feit dat dit onderzoek onjuist en onvolledig was, en daarnaast uitging van een volstrekt onrealistische economische prognose, maakte voor de coalitiefracties niet uit. De miljoenen euro's kostende nieuwe ontsluitingsweg moet er hoe dan ook komen, terwijl overduidelijk is aangetoond dat de maatschappelijke kosten niet opwegen tegen de baten.
Maar de ambitieuze houding, het vertrouwen in de toekomst zonder kritisch terug te willen kijken, zag je ook terug in bijvoorbeeld de discussie over de scholingsboulevard. De gemeente moet 5 miljoen euro bijleggen, maar de coalitiepartijen wilden niet meegaan met een voorstel om te onderzoeken hoe de besluitvorming in het verleden heeft plaatsgevonden en wat we hieruit voor de toekomst kunnen leren. Duidelijk is wel dat ook bij de start van de Scholingsboulevard de hoge ambities leidend zijn geweest.

Als gevolg van de Stedelijke Koers moeten we ca. 70 miljoen euro afschrijven. Het college stelde in de programmabegroting voor een forse greep uit de aanwezige reserves te doen waardoor onze spaarpot nu vrijwel leeg is. De komende 8 jaar zal via een spaarprogramma de reserve weer tot een acceptabel niveau moeten worden gevuld. Hiermee legt de coalitie een forse claim op de onzekere nabije toekomst, terwijl zich de komende jaren nog vele risico's kunnen voordoen. Het snijden in de ambities van het coalitieakkoord, om op die manier de reserves enigszins te kunnen aanvullen, was voor de coalitiepartijen 'out of the question'. GroenLinks werd verweten politieke keuzes te maken. De coalitie kiest liever voor een fors risico door met een vrijwel lege reserve langs de financiële afgrond te lopen in de hoop er niet in te vallen. Want aan de ambities en projecten moet en zal worden vastgehouden, onder iedere omstandigheid.
Het feit dat langdurig vasthouden aan te hoge ambities, zonder kritische blik, één van de oorzaken was van de kritieke situatie in het grondbedrijf, is de coalitie blijkbaar alweer vergeten.

Plaats reactie

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3