S3-51074.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

FacebookTwitterLinkedin

Gemeenteraad gaat voor fiets en ruimtelijke kwaliteit

11 nov 2011 - LinksVoor

Naast het armoedebeleid, het belangrijkste punt voor GroenLinks bij de begrotingsbehandeling, wilden we ook een aantal kleinere accenten verleggen. Op het fysieke vlak gingen we voor budget voor de fiets, budget voor monumenten en het in stand houden van enkele ruimtelijke subsidies. Omdat ook andere fracties met soortgelijke voorstellen in hun hoofd liepen, konden we hier gezamenlijk en in grote meerderheid de Programmabegroting aanscherpen. GroenLinks is daar erg tevreden over.

Ten eerste het fietsbeleid. Er wordt binnen de gemeente al geruime tijd gewerkt aan een fietsnota, die begin volgend jaar in de raad besproken zal worden. In deze nota worden onder andere voorstellen gedaan voor het toekomstige fietsroutenetwerk in Enschede. Maar naast het aanleggen van nieuwe routes en het investeren in nieuw beleid, is het van groot belang dat de bestaande infrastructuur voor fietsers van voldoende kwaliteit blijft en ook kleinere knelpunten worden opgelost.

Bij de behandeling van de Kadernota 2011, in juli 2010, heeft GroenLinks al een motie "Enschede Fietsstad" ingediend, met als doel een vast deel van het infrastructurele budget specifiek te bestemmen voor de fiets. Deze motie werd destijds helaas niet door de raad aangenomen. In de tussentijd is GroenLinks blijven pleiten voor de fietser, een pleidooi dat nu door veel fracties wordt gedeeld. Daarom hebben we afgelopen maandag in gezamenlijkheid een voorstel indiend om, voorafgaand aan de fietsnota, al een budget beschikbaar te stellen voor extra onderhoud en aanpak van knelpunten. Een voorstel dat met grote meerderheid werd aangenomen. Bij de behandeling van de fietsnota zullen we bespreken welk budget voor nieuw beleid beschikbaar komt.

Tijdens de rondetafeldiscussie over monumentenbeleid en erfgoed, afgelopen september, waren raadsleden en deskundigen het eens over het belang van een goed monumentenbeleid en toegang tot voldoende kennis. Echter, er is binnen de gemeente slechts zeer beperkt mankracht en budget aanwezig om dit vorm te kunnen geven. Tot 2009 was er een jaarlijks budget van 200.000 euro beschikbaar, daarna is dit helaas vervallen. Voorafgaand aan de discussienota monumenten, die begin 2012 naar de raad komt, vinden we het van belang nu al budget vrij te maken om ook daadwerkelijk beleid kunnen voeren. De grote hoeveelheid (maatschappelijke) aandacht voor o.a. De Wonne en de Sandersfabriek geeft aan dat we als gemeente een duidelijk en doordacht beleid op erfgoed moeten gaan voeren. Doordat we nu de middelen al beschikbaar hebben gesteld, kan er begin 2012 ook daadwerkelijk een start worden gemaakt.

Een goed beleid met respect voor monumenten en erfgoed komt ook ten goede voor imago en uitstraling van de stad. Net zoals aansprekende architectuur en een mooi buitengebied. Ook voor deze onderwerpen zal voldoende aandacht en kennis beschikbaar blijven, nu de raad unaniem het collegevoorstel om de subsidies aan het Architectuurcentrum Twente, Stawel en voor groene en blauwe diensten af te bouwen, heeft teruggedraaid. Door deze relatief kleine subsidies wordt veel kennis voor gemeente en samenleving behouden en kan via de groene en blauwe diensten een veelvoud van het subsidiebedrag in het buitengebied worden geinvesteerd.

GroenLinks is erg tevreden dat de raad zich zo breed heeft uitgesproken voor de fiets en voor ruimtelijke kwaliteit binnen onze gemeente, en ziet de discussies betreffende fietsnota en monumentenbeleid dan ook met vertrouwen tegemoet.

Plaats reactie

Laatste tweets

RobinWessels75 @IniaMutter @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Er ligt nog geen concreet plan, dat wordt straks opgesteld in de… https://t.co/o04JXOM8iR
RobinWessels75 @LKromhof @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede Ik doe wat binnen mijn mogelijkheden ligt en heb een voetafdruk ve… https://t.co/Y3GCHRAObr
RobinWessels75 Klimaatpact-partners #raad053 @pvdaenschede @D66Enschede @CUEnschede maken grote draai in discussie #windenergie.… https://t.co/ZKB0gOZVyi
RobinWessels75 Na ruim 3 jaar aandacht vragen voor #luchtkwaliteit in #raad053, is eerste concrete stap gezet. Meerderheid raad st… https://t.co/91dJheD4va
RobinWessels75 #raad053 stemt in met bestemmingsplan dat bewoners en bedrijven in #buitengebied mogelijkheid biedt een veldje… https://t.co/HOWelHeGAh
RobinWessels75 Gemeente Enschede heeft met €17 mln lening en €8,4 mln garantstelling al veel meer voor @fctwente gedaan dan in all… https://t.co/HBsaPW9r5I
RobinWessels75 Artikel Volkskrant laat weer eens zien hoe onmenselijk we in ons land omgaan met de meest kwetsbaren... Levens word… https://t.co/09yJRQ7UNo
RobinWessels75 @MarianneSchout3 tijdens maiden speech in #raad053 over plannen zonnenpark Zuidesmarke: "Laten we in Enschede niet… https://t.co/JKD9eImvyT
Januari 2019
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3