S3-23455.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

Nieuwste artikelen

Amendement verkeerssituatie Mooienhof-Kuipersdijk

22 mei 2017 - Gemeenteraad

Amendement ingediend bij de bespreking van de evaluatie van het verkeerscirculatieplan 2011-2016
Amendement ingediend door PvdA en GroenLinks

Sneller aan de slag met duurzame energie-projecten

21 april 2017 - LinksVoor

Meerderheid raad steunt amendement GroenLinks.

Op 10 april werden de uitkomsten van Enschede Wekt Op besproken in de gemeenteraad. Het college had een raadsvoorstel geschreven waarin werd voorgesteld om, op basis van een aantal concentratiegebieden voor zonne- en windenergie, een structuurvisie energie op te stellen. Inclusief de benodigde onderzoeken zou het al met al nog ruim een jaar duren totdat die structuurvisie door de raad kan worden vastgesteld. In totaal zou daarmee het hele proces rond Enschede Wekt Op 2 jaar in beslag nemen, 2 jaar waarin de focus ligt op praten en beleidsnota's schrijven, in plaats van het daadwerkelijk realiseren van duurzame energieprojecten in Enschede.

GroenLinks ziet in de uitkomsten van Enschede Wekt Op genoeg mogelijkheden om meteen te beginnen met het aanleggen van zonne- en windprojecten op locaties waarvoor voldoende maatschappelijk draagvlak bestaat. De energietransitie vraagt om urgentie, want de klimaatverandering gaat in de tussentijd gewoon door. GroenLinks vindt het daarom onverantwoord nog een jaar lang te wachten op beleidsstukken, maar wil dat de gemeente direct aan de slag gaat.

Amendement: Voortvarend aan de slag met resultaten Enschede Wekt Op"

10 april 2017, gemeenteraad

Amendement ingediend bij de bespreking van de resultaten van het participatieproces 'Enschede Wekt Op'
Amendement mede ondertekend door D66, PvdA, CU
Amendement aangenomen (23 voor: GL, D66, PvdA, CU, SP; 16 tegen: BBE, VVD, CDA, EA, OPA)

Commissie: resultaten Enschede Wekt Op

3 april 2017 - Stedelijke commissie

In 2009 heeft deze gemeenteraad, op initiatief van het enige college waarvan GroenLinks deel uitmaakte, de nota "Nieuwe Energie voor Enschede" vastgesteld, waamee werd ingezet op het verduurzamen van onze energiebehoefte, het opwekken van duurzame energie in onze gemeente en energiebesparing. Sindsdien zijn we bijna een decennium verder, zijn onze energieambities - tot tegenzin van GroenLinks - naar beneden bijgesteld, is er nog geen windmolen gerealiseerd en is ook het aandeel zonnepanelen op gemeentelijke/openbare panden en terreinen niet om over naar huis te schrijven. Als we ook als Enschede onze verantwoordelijkheid willen nemen, en voor GroenLinks bestaat daarover natuurlijk geen enkele twijfel, dan zullen we ook echt actie moeten ondernemen. Niet alleen praten en beleidsnota's schrijven, maar vooral doen!, volop aan de slag met het opwekken van duurzame energie in onze gemeente.

Nu aan de slag met luchtkwaliteit

31 maart 2017 - LinksVoor

Op 6 maart is er tijdens de Stedelijke Commissie een randprogramma over luchtkwaliteit gehouden. Na het randprogramma van februari 2016, waar Bert Heusinkveld van de Wageningen University de resultaten van onze roetmetingen presenteerde, was het een jaar later de beurt aan de GGD om een presentatie te houden over luchtkwaliteit en gezondheid. Dit laatste randprogramma was de eerste zichtbare stap in de door GroenLinks aangezwengelde discussie over luchtkwaliteit binnen onze gemeente.

Schriftelijke vragen: Gevolgen mogelijke overname AkzoNobel voor lekkages, cavernes en HCH-vervuiling

29 maart 2017 - Schriftelijke vragen

Momenteel wordt er gesproken over een mogelijke overname van AkzoNobel en/of afstoting van onderdelen van het concern, waaronder de activiteiten in Hengelo. Gezien de actuele problematiek omtrent lekkages en cavernes, alsmede historische vervuilingen met HCH, hebben GroenLinks, D66, PvdA, CDA, ChristenUnie en EnschedeAnders (de leden van de beoogde raadsadviescommissie "Ondergrond van de Toekomst”) de volgende vragen:

Kaart

Op de kaart hieronder zijn de locaties van verschillende onderwerpen die ik als raadslid heb behandeld weergegeven. De locaties zijn steeds gelinkt aan de meest recente inbreng of artikel over het betreffende thema. Algemene onderwerpen die over de gehele gemeente gaan, zoals de woonvisie of kantorennota, zijn niet op de kaart weergegeven.

Laatste tweets

RobinWessels75 Nu hopen dat college dekking voor #groeneleges kan vinden, zodat deze erg succesvolle #duurzame regeling inderdaad kan worden voortgezet 2/2
RobinWessels75 Binnen half uur nadat #raad053 #zomernota vaststelt, wijzigt het al de financiële kaders door voor voortzetting groene leges te stemmen 1/2
RobinWessels75 @Jaukeklein Als we natuur, welzijn, gezondheid, ecologie, etc willen behouden, moeten we naar 100% duurzame energie… https://t.co/XyXqXJNYFY
RobinWessels75 @Jaukeklein Zo snel mogelijk realiseren van plannen waarvoor draagvlak is. Dus niemand bouwt morgen een windmolen w… https://t.co/QL6k7zcXS0
RobinWessels75 @Jaukeklein @Jaukeklein: "Samen met eigenaren, bewoners en stakeholders direct beginnen met ontwikkelen van die loc… https://t.co/P2YuWrGPcv
RobinWessels75 @Jaukeklein @Jaukeklein: Draagvlak is juist een essentieel onderdeel van het door ons ingediende amendement.
RobinWessels75 #raad053 stemt in met amendement #groenlinks om veel voortvarender aan de slag te gaan met resultaten #EnschedeWektOp. #duurzaamheid
RobinWessels75 @volkskrant 0,2% van 35k=€70; 0,9% van 100k=€900. @jesseklaver heeft dus gelijk dat grootverdiener >10x meer erbij krijgt dan zorgverlener
RobinWessels75 @vicvandijk @D66Enschede @Enschedewektop Je kunt niet én pleiten voor snelle actie én maanden willen wachten op besluitvorming #contradictie
RobinWessels75 @vicvandijk @D66Enschede @Enschedewektop Vorige week wilde D66 nog actie ipv afwachten. Klimaatverandering wacht niet op besluit #raad053
September 2017
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1