S3-23939.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

Nieuwste artikelen

Commissie: bestemmingsplan cultuurhistorie

31 jan. 2017 - Stedelijke commissie

GroenLinks hecht veel waarde aan de cultuurhistorie van onze gemeente. Vele gebouwen en verschillende buurten en landschappen hebben een bijzondere waarde, en dienen daarom voor toekomstige generaties behouden te worden.
In december 2014 heeft deze gemeenteraad de structuurvisie Cultuurhistorie vastgesteld, samen met de cultuurhistorische waardenkaart en een beleidskaart cultuurhistorie. Tegelijk heeft de gemeenteraad het college opdracht te geven een bestemmingsplan op te stellen om de belangrijkste cultuurhistorische waarden in onze gemeente te beschermen. Na een tweetal voorbereidingsbesluiten, ligt dat bestemmingsplan nu voor.

Motie: Adviescommissie Ondergrond van de Toekomst

19 dec 2016 - Gemeenteraad

Motie ingediend n.a.v. de lekkages in het leidingennetwerk van de Akzo, de stabilisatie van cavernes, de olieopslag en de opslag van afvalwater in Twentse gasvelden;
Motie ingediend door D66, GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie
Motie aangenomen (30 voor; 8 tegen: VVD en BBE)

Amendement: Omzettingsvergunning vanaf 3 bewoners

19 dec 2016 - Gemeenteraad

Amendement ingediend bij de bespreking van het raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning
Amendement ingediend door GroenLinks, SP, BurgerBelangen, ChristenUnie, PvdA, EnschedeAnders.nl
Amendement aangenomen (22 voor: indieners en OPA; 16 tegen: CDA, VVD, D66)

Motie van wantrouwen Projectwethouder Technology Base Twente

14 nov. 2016 - Gemeenteraad

Motie ingediend tijdens de raadsvergadering van 14 december
Motie ingediend door GroenLinks, SP, EnschedeAnders.nl
Motie verworpen (indieners voor, overige fracties tegen)

Motie "Aan de slag met windenergie"

14 nov. 2016 - Gemeenteraad

Motie ingediend tijdens de bespreking van de Programmabegroting 2017-2020
Motie ingediend door GroenLinks
Motie verworpen (GroenLinks en PvdAvoor, overige partijen tegen)

Amendement "Handhaving milieuregels bedrijven"

14 nov. 2016 - Gemeenteraad

Motie ingediend tijdens de raadsvergadering van 27 juni 2016
Motie ingediend GroenLinks
Motie verworpen (GroenLinks, SP en EnschedeAnders.nl voor, overige fracties tegen)

Kaart

Op de kaart hieronder zijn de locaties van verschillende onderwerpen die ik als raadslid heb behandeld weergegeven. De locaties zijn steeds gelinkt aan de meest recente inbreng of artikel over het betreffende thema. Algemene onderwerpen die over de gehele gemeente gaan, zoals de woonvisie of kantorennota, zijn niet op de kaart weergegeven.

Laatste tweets

RobinWessels75 @vicvandijk @D66Enschede @Enschedewektop Je kunt niet én pleiten voor snelle actie én maanden willen wachten op besluitvorming #contradictie
RobinWessels75 @vicvandijk @D66Enschede @Enschedewektop Vorige week wilde D66 nog actie ipv afwachten. Klimaatverandering wacht niet op besluit #raad053
RobinWessels75 @Agnes_Haveman @ReneDamkot @D66Enschede Nee. Maar wij zijn ook gekozen om besluiten te nemen in algemeen belang, zoals #duurzaamheid.
RobinWessels75 @vicvandijk @D66Enschede D66 voert nu exact dezelfde politiek door nu tegen voorstel #windenergie van #GroenLinks te stemmen
RobinWessels75 @ReneDamkot @eelcoeerenberg @wilcolouwes Als @D66Enschede tegen amendement #GroenLinks #windmolens stemt, dan waren dat dus loze woorden.
RobinWessels75 @eelcoeerenberg Gemeenteraad heeft al in 2008 zoekgebied aangewezen, in 2011 bevestigd. Markt heeft concrete interesse getoond #windenergie
RobinWessels75 Mijn zorgen dat @Enschedewektop tot uitstel leidt bleken dus terecht. @eelcoeerenberg wil gesprek #windmolens #Marssteden #A35 niet aangaan
RobinWessels75 Bij start @Enschedewektop "concrete plannen hoeven niet in de wacht" toen ik zorgen uitte over jaar wachten met initiatieven @eelcoeerenberg
RobinWessels75 @TCTEnschede Waarom niet als kop: "dit gaat de invoering van diftar jou opleveren"? Als je je afval scheidt kun je namelijk veel besparen.
RobinWessels75 @ejilgun Die inhoud is toch echt vrijheid van meningsuiting.
Februari 2017
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5