S3-51074.png
GroenLinks logo

Robin Wessels

GroenLinkse politiek in Enschede

Foto's van Enschede © Robin Wessels

Nieuwste artikelen

College en Raad hebben duurzame duw in de rug nodig

11 nov. 2016 - LinksVoor

In de programmabegroting 2017-2020, die maandag in de gemeenteraad wordt besproken, heeft duurzaamheid een prominente plek. Steeds meer dringt binnen gemeente, college en raad door dat we echt de omslag naar een duurzame maatschappij moeten maken. Dit besef heeft er toe geleid dat in Enschede, na jarenlang in een politieke impasse te hebben gezeten, eindelijk de keuze is gemaakt voor diftar. Ook komen er vanuit andere fracties in de gemeenteraad steeds vaker geluiden dat we binnen de gemeente op zoek moeten naar manieren om duurzame, hernieuwbare energie op te wekken. Dit alles stemt GroenLinks natuurlijk tevreden. Maar toch gaat het naar onze mening niet snel genoeg.

Raad: structuurvisie luchthavengebied

8 nov 2016 - Gemeenteraad

Voorzitter,

De structuurvisie is misschien geen stuk waar derden rechten aan kunnen ontlenen, het is wel degelijk een richtinggevend stuk dat verwachtingen wekt. Goed bestuur houdt ook in dat je reële verwachtingen wekt en deze nakomt.

GroenLinks vindt de onderbouwing nog niet in orde, en dus de structuurvisie nog niet rijp voor besluitvorming: De PAS, mitigerende maatregelen, exploitatie, geluidscontouren, beschrijving en borging waarden, advies kwaliteitsteam ontbreken. Een deel van die onderbouwingen moeten nog aantonen of de structuurvisie überhaupt uitvoerbaar is.

Interpellatie: Informatievoorziening mbt TecBT

8 nov 2016 - Gemeenteraad

Voorzitter,
In navolging van de bijdrage van mevr. Visser van EnschedeAnders.nl, waar zij vooral de algemen geschiedenis van dit dossier schetste, zal ik namens GroenLinks met enkele quotes van het kwaliteitsteam schetsen hoe deze zich relateren tot de besluitvorming die in deze raad heeft plaatsgevonden.

Commissie: Programmabegroting, deel duurzame leefomgeving

7 nov. 2016 - Stedelijke Commissie

Voorzitter,

Langzaam maar zeker dringt het belang van duurzaamheid steeds meer binnen onze gemeente door. GroenLinks is dan ook blij te zien dat duurzaamheid een zeer prominente plek binnen de nieuwe begroting heeft gekregen. Natuurlijk vindt GroenLinks dat er nog wel een tandje bij kan, en daar zullen we dan ook enkele voorstellen voor doen.

Ik zal kort de verschillende thema's binnen stedelijke ontwikkeling langslopen, te beginnen bij het grondbeleid.

Brede steun voor goede opvang en begeleiding vluchtelingen in Enschede

28 okt 2016 - LinksVoor

Onlangs maakte het college bekend dat er geen AZC op het Eschmarkerveld zal worden gebouwd. Vanwege de verminderde instroom van vluchtelingen denkt het COA voldoende capaciteit te hebben tot eind volgend jaar. GroenLinks heeft dubbele gevoelens bij deze bekendmaking, want miljoenen vluchtelingen verkeren nog onder erbarmelijke omstandigheden en grote onzekerheid in landen als Griekenland, Turkije, Libanon en Jordanië. En zolang de verschrikkingen in landen als Syrië, Irak, Afghanistan, Jemen, Sudan en Eritrea blijven doorgaan, zullen er mensen bij komen die huis en haard ontvluchten, op zoek naar een veiliger plek voor hunzelf en hun kinderen. De stroom vluchtelingen, ook naar Nederland, kan dan ook ieder moment weer toenemen, wat ons noodzaakt hierop voorbereid te zijn.

Commissie: Meedoen en Thuisvoelen

24 okt. 2016 - Stedelijke Commissie

Een welvarend land als het onze heeft de morele plicht om mensen in nood te helpen. Om en veilig thuis te bieden voor mensen die oorlog en geweld ontvluchten. Menselijkheid en hulpvaardigheid zouden voor GroenLinks dan ook het fundament onder het actieplan "Meedoen en Thuisvoelen" moeten zijn. En het actieplan lezend gaat dat ook grotendeels deel op.

Gelukkig is ook deze raad van mening dat wij als stad een taak hebben vluchtelingen, mensen in nood, op te vangen. Daarom hebben wij als stad een locatie aangeboden voor een AZC, hebben we de noodopvang in het Wegenerpand, voldoen we ieder jaar aan de taakstelling mbt huisvesting statushouders, en mogen we nu ook over de visie "Meedoen en Thuisvoelen" spreken.

Kaart

Op de kaart hieronder zijn de locaties van verschillende onderwerpen die ik als raadslid heb behandeld weergegeven. De locaties zijn steeds gelinkt aan de meest recente inbreng of artikel over het betreffende thema. Algemene onderwerpen die over de gehele gemeente gaan, zoals de woonvisie of kantorennota, zijn niet op de kaart weergegeven.

Laatste tweets

RobinWessels75 @vicvandijk @D66Enschede @Enschedewektop Je kunt niet én pleiten voor snelle actie én maanden willen wachten op besluitvorming #contradictie
RobinWessels75 @vicvandijk @D66Enschede @Enschedewektop Vorige week wilde D66 nog actie ipv afwachten. Klimaatverandering wacht niet op besluit #raad053
RobinWessels75 @Agnes_Haveman @ReneDamkot @D66Enschede Nee. Maar wij zijn ook gekozen om besluiten te nemen in algemeen belang, zoals #duurzaamheid.
RobinWessels75 @vicvandijk @D66Enschede D66 voert nu exact dezelfde politiek door nu tegen voorstel #windenergie van #GroenLinks te stemmen
RobinWessels75 @ReneDamkot @eelcoeerenberg @wilcolouwes Als @D66Enschede tegen amendement #GroenLinks #windmolens stemt, dan waren dat dus loze woorden.
RobinWessels75 @eelcoeerenberg Gemeenteraad heeft al in 2008 zoekgebied aangewezen, in 2011 bevestigd. Markt heeft concrete interesse getoond #windenergie
RobinWessels75 Mijn zorgen dat @Enschedewektop tot uitstel leidt bleken dus terecht. @eelcoeerenberg wil gesprek #windmolens #Marssteden #A35 niet aangaan
RobinWessels75 Bij start @Enschedewektop "concrete plannen hoeven niet in de wacht" toen ik zorgen uitte over jaar wachten met initiatieven @eelcoeerenberg
RobinWessels75 @TCTEnschede Waarom niet als kop: "dit gaat de invoering van diftar jou opleveren"? Als je je afval scheidt kun je namelijk veel besparen.
RobinWessels75 @ejilgun Die inhoud is toch echt vrijheid van meningsuiting.
December 2016
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1